Gemeente Loppersum

Duurzaamheid

‘Duurzaamheid’ is een breed en veelgebruikt begrip, ook in de versterkingsoperatie in onze gemeente. In feite zeggen we hiermee: we maken onze dorpen klaar voor de toekomst. Dat doen we onder andere door de  materiaalkeuze bij (ver)bouw en door energiezuinige maatregelen te treffen.

Meer informatie over duurzaamheid

Infographic

Bron: Provincie Groningen
Maart 2018

Infographic Overzicht gaswinningsdossier

Leefbaarheid

Hoe houden we de dorpen in onze gemeente leefbaar, nu en op de lange termijn? Hoe zien onze dorpen er over vijf of 10 jaar uit? Daar moeten we samen de schouders onder zetten. Als gemeente, als inwoners en als ondernemers. En dat gebeurt ook. Het aantal burgerinitiatieven in de gemeente Loppersum lijkt alleen maar te groeien en dat is mooi om te zien.

Meer informatie over leefbaarheid

Uitgelicht

Burgemeester Albert Rodenboog: "Onze gemeente beschikt over 17 prachtige dorpen. Door nu in te zetten op het versterken en verbeteren van woningen, scholen en andere gebouwen, werken we aan dorpen waar het in de toekomst fijn leven is. Want nu we toch aan het werk zijn, proberen we gelijk een verbeterslag aan te brengen. Dit doen we door in te zetten op duurzaamheid als er gebouwd of versterkt wordt, of door het aanpassen en verfraaien van de openbare ruimte, maar ook door bijvoorbeeld het bouwen van flexibele kindcentra. Via www.loppersumversterkt.nl willen we onze inwoners zo volledig mogelijk informeren over wat er gaande is rond de versterking." 

Top