Zorg

HOME  |  Bijzondere gebouwen  |  Zorg

Zorg

Ook de zorginstellingen in onze gemeente maken onderdeel uit van de versterkingsopgave. De Nationaal Coördinator Groningen is in 2017 gestart met het programma dat gericht is op de zorggebouwen.  Het gaat hierbij om:

  • Verpleeg- en verzorgingshuizen (inclusief aanleunwoningen).
  • Woongemeenschappen en dagbesteding.

Alle overige zorggebouwen (huisartsen, fysiotherapeuten, individuele woningen waar zorg verleend wordt, aanleunwoningen los in de wijk) worden meegenomen in de gebiedsgerichte aanpak.

Wat betekent dit?

Voor de gemeente Loppersum betekent dit dat het Hippolytushoes in Middelstum, Wiemersheerd in Loppersum, de zorgboerderijen, gebouwen waar dagbesteding en andere vormen waar 24 uurs zorg wordt aangeboden worden meegenomen in het programma Zorggebouwen*.

In 2017 worden deze gebouwen geïnspecteerd zodat in 2018 duidelijk zal zijn wat er moet gebeuren om deze gebouwen te versterken. Een uitzondering hierop is Wiemersheerd in Loppersum. Dit complex is in het kader van een pilot voor de zorggebouwen eerder geïnspecteerd.

Voor met name Hippolytushoes en Wiemersheerd is de versterking een goed moment om ook te kijken welke manier van wonen en zorg het beste binnen onze gemeente passen, nu en in de toekomst. Kortom: we moeten niet klakkeloos versterken, maar tegelijkertijd de zorg ook inrichten op de vraag van de toekomst.

Twee locaties voor wonen en zorg, elk met een verschillend karakter

Het aantal bewoners van 75 jaar en ouder groeit in onze gemeente, dus moeten de woonzorgvoorzieningen daar goed op worden afgestemd. Het streven is om de twee huidige locaties (Hippolytushoes en Wiemersheerd) te behouden, elk met hun eigen karakter. Want wanneer thuis wonen niet meer gaat, dan moeten ouderen de kans krijgen om in een woonzorgcentrum in eigen omgeving te kunnen blijven. Over de mogelijkheden en invulling in relatie tot de versterking worden momenteel gesprekken gevoerd met de zorgverlener, vastgoedeigenaar én met de dorpen zelf.

*Zodra er meer bekend is over de ontwikkelingen, komt deze informatie op deze website te staan.

Foto Hippolytushoes

Foto Wiemersheerd

Foto Wiemersheerd

Top