Zijldijk

HOME  |  Zijldijk

Zijldijk

Het dorp in de toekomst

Wat karakteriseert nu het dorp Zijldijk? Waarin zit de eigenheid en de identiteit? Kortom: wat moet – hoe dan ook – behouden blijven? Daarover gaat de gemeente in gesprek met de bewoners. Dit wordt vastgelegd in een gebiedsvisie.

In principe krijgt ieder te inspecteren dorp een gebiedsvisie. De gemeente maakt een gebiedsvisie voor een dorp wanneer de Nationaal Coördinator (NCG) begint met het uitvoeren van inspecties. Vorm, omvang en strekking kunnen verschillend zijn. In kleinere dorpen zoals Zijldijk verandert wellicht minder dan in de grotere dorpen.

Een gebiedsvisie geeft richting aan de toekomst van het dorp en hoe die ingericht kan worden. De kansen die de versterkingsopgave met zich meebrengt, worden daar voor een belangrijk deel op gericht.

Wat gebeurt er in Zijldijk?

De informatie voor het dorp Zijldijk met betrekking tot inspecties en versterken huurwoningen vindt u hieronder.

Op dit moment zijn er verder nog geen inspecties of versterkingsopgaves in Zijldijk gepland. Welke gebieden op welk moment worden geïnspecteerd en versterkt, staat in het meerjarenprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Dit programma wordt telkens weer uitgebreid met nieuwe gebieden waar een versterkingsopgave wordt uitgevoerd.

Op het moment dat er in Zijldijk woningen en gebouwen op de planning staan om geïnspecteerd en waar nodig versterkt te worden, wordt u daar uiteraard van op de hoogte gebracht. Meer informatie over hoe het traject van inspectie en versterking precies verloopt.

Versterken huurwoningen

Aantal woningen + straatnaam Eigenaar woningen Betreft Planning Status
  5 huurwoningen Fivelweg Versterken en energieneutraal maken 2015 Voltooid

Tabel: geüpdatet oktober 2018

In 2015 is een afspraak gemaakt tussen NAM en 7 woningbouwcorporaties om 1.650 huurwoningen in het aardbevingsgebied te herstellen, versterken, verbeteren en te verduurzamen. In dat jaar zijn er in Zijldijk 5 woningen aan de Fivelweg aangepakt.

De inwonersondersteuner

In de gemeente Loppersum is er een inwonersondersteuner werkzaam. Meer informatie over de inwonersondersteuner van Loppersum.

Uitvoering versterking

Op onderstaand kaartje ziet u waar er projectmatig gewerkt wordt aan de versterking van woningen:

Bekijk de overzichtskaart

Versterkingspunt

Bij het versterkingspunt kunt u als inwoner van de gemeente Loppersum terecht met vragen, voor informatie of contact met bewonersbegeleiders. Zij begeleiden u in het traject van inspecties en eventuele versterking van woningen.

Meer contactgegevens

Scholen

In Zijldijk bevindt zich geen school. Binnen de gemeente zijn er in zes dorpen basisscholen. Ook worden er drie nieuwe kindcentra gebouwd.

Meer over scholen in de gemeente

Top