Woningen ter overbrugging

HOME  |  Inwoners  |  Woningen ter overbrugging

Woningen ter overbrugging

Tijdelijk niet in uw eigen huis?

Moet u tijdens de versterkingsopgave uw woning voor korte of langere tijd verlaten? Dan wordt er gezorgd voor tijdelijke huisvesting. Er zijn verschillende soorten tijdelijke woningen beschikbaar, passend bij uw situatie. De insteek is dat u, als u dat wilt, in uw eigen dorp kunt blijven wonen.

Realisatie extra wisselwoningen Zwartelaan

Aan de Zwartelaan in Loppersum worden 25 extra wisselwoningen gerealiseerd. De voorlopige vergunning wordt in november verleend. Bewoners en omwonenden hebben begin november een brief ontvangen met de laatste stand van zaken. Hieronder kunt u deze brief inzien.

Brief bewoners en omwonenden Zwartelaan, 7 november 2019

Bijeenkomsten over wisselwoningen Loppersum

Er is behoefte aan extra wisselwoningen in het dorp Loppersum. Op 14 en 15 mei waren er twee bijeenkomsten in Loppersum waarop is uitgelegd werd wat er nodig is en waar ook gesproken werd over mogelijke locatie(s) waar deze wisselwoningen kunnen komen. Hieronder ziet u de presentaties en verslagen van de beide bijeenkomsten.

Presentatie van de bijeenkomst Zwartelaan, 14 mei 2019
Verslag van de bijeenkomst Zwartelaan, 14 mei 2019

Presentatie van de bijeenkomst Wirdumerweg, 15 mei 2019
Verslag van de bijeenkomst Wirdumerweg, 15 mei 2019

Verschillende soorten woningen ter overbrugging

  • Logeerwoningen
    Wanneer u voor een periode van een aantal weken niet in uw eigen huis kunt wonen, kunt u gebruik maken van een logeerwoning. Dit zijn volledig ingerichte woningen, zodat u niet al uw spullen hoeft te verhuizen. In Middelstum staan er op dit moment 30 en in Loppersum 20.
  • Wisselwoningen           
    Heeft u voor langere tijd (variërend van enkele maanden tot een jaar, bijvoorbeeld bij sloop en nieuwbouw van uw woning) vervangende woonruimte nodig, dan zijn er wisselwoningen beschikbaar. In deze situatie verhuizen ook uw spullen en huisraad mee naar de tijdelijke woning. Deze verhuiskosten worden vergoed. In Loppersum zijn 23 woningen gebouwd die ingezet worden als wisselwoning voor project 43. Daarnaast kunnen sommige woningen die door de NAM of de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zijn opgekocht, worden ingezet als wisselwoning.
  • Rustwoningen
    Wanneer u nog wel in uw eigen huis kunt wonen, maar overdag vanwege bouwwerkzaamheden niet rustig thuis kunt zijn, dan kan het prettig zijn om overdag elders te verblijven. Er wordt momenteel onderzocht of er woningen beschikbaar zijn waarvan men overdag gebruik kan maken, terwijl u ’s avonds, 's nachts en in de weekenden gewoon thuis kunt zijn.

Top