Versterkingsadviezen 't Zandt

HOME  |  Versterkingsadviezen 't Zandt

Versterkingsadviezen 't Zandt

Ongeveer honderd bewoners van het dorp 't Zandt hebben eind 2017 het versterkingsadvies van hun woning ontvangen. Hieruit blijkt dat de versterkingsmaatregelen in 't Zandt fors zijn; veel woningen moeten versterkt worden. Het doel van de versterkingsoperatie is ervoor te zorgen dat woningen na het versterken voldoen aan de norm voor aardbevingsbestendig bouwen.

De voorgestelde versterkingsmaatregelen voor deze woningen zijn ingrijpend en de kosten van versterking zijn hoog. In veel gevallen komt een alternatief voor versterken in beeld, bijvoorbeeld sloop en nieuwbouw. Versterken is altijd een optie, maar veel eigenaren kiezen voor een nieuwe, aardbevingsbestendige woning. Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Centrum Veilig Wonen (CVW) en de gemeente werken samen met de bewoner-eigenaren in de planvorming en voorbereidingen op weg naar een veilige, aardbevingsbestendige woning. Meer informatie over het versterken van gebouwen.

Gesprekken met bewoners

NCG heeft eind 2017 ongeveer driehonderd versterkingsadviezen besproken met inwoners van Loppersum en ’t Zandt. In het versterkingsadvies staat welke maatregelen nodig zijn om de woning te laten voldoen aan de normen. Het gaat om woningen die in 2016 zijn geïnspecteerd. In 't Zandt betreft het woningen uit de volgende straten: Hink Oostingstraat, Karshof, Molenweg, Oosterstraat, Oostersingel en Tuinbouwstraat. Of versterking van een pand nodig is, hangt af van de constructie van de woning, de samenstelling van de grond en de grondversnelling. Een versterkingsadvies is maatwerk.

Uitvoering versterkingsadviezen

De woningen die hierboven beschreven staan, maken deel uit van de 1467 woningen die NCG geïnspecteerd heeft en waarvan de eigenaren inmiddels een versterkingsadvies hebben ontvangen. Hierover is bestuurlijke overeenstemming dat de versterking in ieder geval doorgaat. Voor veel van deze huizen is het proces om te komen tot sloop/nieuwbouw of versterking opgestart. De eerste stap was om met de eigenaar af te stemmen of er versterkt moet worden of dat er gekozen wordt  voor het alternatief van versterken: sloop en nieuwbouw. Veel eigenaren die mochten kiezen voor sloop en nieuwbouw, hebben dat ook gedaan. De woningen, waarbij de eigenaren kiezen voor sloop en nieuwbouw, zijn opgenomen in een taxatieprogramma. De eerste taxaties zijn inmiddels uitgevoerd. Daarnaast wordt met de eigenaren, die kiezen voor sloop en nieuwbouw, gesproken over hun woonwensen en selectiecriteria voor een aannemer. 

NCG en CVW voeren ook gesprekken met eigenaren van woningen die versterkt gaan worden en waar sloop/nieuwbouw dus niet aan de orde is. Deze gesprekken gaan onder meer over  de wijze van versterken. Meer informatie over de versterkingsmogelijkheden.

De bovengenoemde werkwijze geldt voor de woningen in 't Zandt die tot de 1467 woningen horen die NCG geïnspecteerd heeft en waarvan de eigenaren al een versterkingsadvies hebben ontvangen.

Top