Versterking & inspecties

HOME  |  Inwoners  |  Versterking & inspecties

Versterking & inspecties

Versterking in stappen

Het meerjarenprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) wordt telkens weer uitgebreid met nieuwe gebieden waar een versterkingsopgave wordt uitgevoerd. Onder Dorpen (per dorp) leest u in welke delen van de gemeente al huizen en andere gebouwen zijn geïnspecteerd of versterkt, of waar dit binnenkort gaat gebeuren.

Het meerjarenprogramma op de website van NCG.

De versterkingsopgave in beeld

Seismische hazardkaart Groningen, versie juni 2017 ©KNMI

KNMI-kaart (2015), basis voor het Meerjarenprogramma van de NCG ©KNMI

Afstemming, aanpak & overlast

De verschillende versterkingsprojecten worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Het versterken van woningen heeft uiteraard een flinke impact op bewoners en het veroorzaakt overlast, daar is helaas geen ontkomen aan. Alle partijen proberen om deze overlast zoveel mogelijk te beperken.

Hoe wordt bepaald of een woning moet worden versterkt?

Om de versterking goed aan te pakken, moet eerst duidelijk zijn of en zo ja in hoeverre een woning versterkt moet worden. Daarvoor zijn inspecties van woningen nodig. De technische naam voor een dergelijke inspectie is EVS-2 (Extended Visual Screening).
Een rekenkundige beoordeling volgens de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) geeft aan of een gebouw sterk genoeg is om de belasting van een aardbeving te kunnen weerstaan. Bij de inspecties is de op dat moment geldende NPR de richtlijn.
Op basis van deze inspecties, de bureaustudie en het bodemonderzoek wordt berekend of de woning moet worden versterkt. De NCG heeft de regie over de inspecties en bepaalt samen met de gemeente welke inspectie waar en wanneer begint. Centrum Veilig Wonen (CVW) voert de inspecties uit, in opdracht van NCG.

Zo verloopt een inspectie

Een woninginspectie verloopt volgens een aantal stappen. Meer informatie over inspecteren vindt u via de website van NCG.

Maatregelen nodig? Altijd in overleg

Wanneer na het inspecteren van uw woning is geconstateerd dat versterkingsmaatregelen noodzakelijk zijn of dat  een kwetsbaar element moet worden aangepakt, wordt een plan van aanpak voor uw woning gemaakt. Dit traject duurt meestal ongeveer een half jaar.

Meer informatie over het proces van inspecteren

Uiteraard wordt dit plan met u besproken en wordt er rekening gehouden met uw wensen. Pas nadat u akkoord bent gegaan met het plan van aanpak, gaat CVW over tot het daadwerkelijk versterken van uw woning. De richtlijn waaraan uw woning minimaal moet voldoen, is de NPR die geldt op moment van inspecteren. Maar altijd geldt: zonder instemming van de eigenaar van de woning (of ander gebouw) wordt er niet versterkt.

Alternatieven

Blijkt versterking relatief duur of zeer moeilijk uitvoerbaar? Dan kan sloop en vervolgens nieuwbouw een alternatief zijn. In sommige gevallen kan uitkoop een optie zijn. U beslist echter altijd zelf welke van de aangeboden opties u kiest.

Aanpakken van acuut onveilige situaties

Soms is er een acuut onveilige situatie aan een gebouw. Het kan gaan om gebouwen die in een hele slechte staat verkeren door bijvoorbeeld houtrot, scheve of bollende muren. Maar bijvoorbeeld ook losstaande en overhellende schoorstenen die bij een aardbeving naar beneden kunnen vallen. Dat soort zaken wordt uiteraard direct aangepakt. Uw veiligheid staat altijd voorop.

Maakt u zich zorgen over de veiligheid in of om uw huis of een ander gebouw? Bel dan met Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen: 0800 4444 111. Dit kan elke dag van 08.00 tot 20.00 uur.  

Meer informatie over hoe u een onveilige situatie kunt melden via de website van TCMG.

Tijdelijk vervangende woonruimte

Wanneer u tijdelijk niet in uw huis kunt wonen, wordt voor vervangende woonruimte gezorgd. Meer informatie over tijdelijk vervangende woonruimte lees u onder Woningen ter overbrugging. De NAM betaalt de kosten voor tijdelijke huisvesting tijdens de versterking.

Top