9. Agrarische bedrijfsgebouwen kampen met asbest. Wordt hier rekening mee gehouden tijdens de versterking?

HOME  |  Inwoners  |  Veelgestelde vragen over de nieuwe versterkingsaanpak  |  9. Agrarische bedrijfsgebouwen kampen met asbest. Wordt hier rekening mee gehouden tijdens de versterking?

9. Agrarische bedrijfsgebouwen kampen met asbest. Wordt hier rekening mee gehouden tijdens de versterking?

De Rijksoverheid werkt aan een verbod op asbestdaken. Dit houdt in dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor 2025 moeten verwijderen. Hierbij maakt het niet uit of dit dak in bezit is van een particulier, een bedrijf of de overheid. Ook de toestand van het dak is niet relevant voor het verbod. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van het asbest.
Asbestdaken zijn na 31 december 2024, ongeacht versterkingsopgaven of sloop/nieuwbouw afspraken, niet meer toegestaan.
Van sommige verzekeringsmaatschappijen is bekend dat ze vanaf 2022 asbestproblematiek niet meer verzekeren. Ook niet in lopende polissen.

Top