8. Vallen panden buiten de bebouwde kom in het versterkingsprogramma?

HOME  |  Inwoners  |  Veelgestelde vragen over de nieuwe versterkingsaanpak  |  8. Vallen panden buiten de bebouwde kom in het versterkingsprogramma?

8. Vallen panden buiten de bebouwde kom in het versterkingsprogramma?

Ja.

Top