5. Wat kunt u doen als uw woning een normaal risicoprofiel heeft, en u zich zorgen maakt over uw veiligheid?

HOME  |  Inwoners  |  Veelgestelde vragen over de nieuwe versterkingsaanpak  |  5. Wat kunt u doen als uw woning een normaal risicoprofiel heeft, en u zich zorgen maakt over uw veiligheid?

5. Wat kunt u doen als uw woning een normaal risicoprofiel heeft, en u zich zorgen maakt over uw veiligheid?

U kunt drie dingen doen:

  1. Als u zich zorgen maakt over uw veiligheid vanwege schade aan uw woning, dan kunt u terecht bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Samen met u bepalen zij de veiligheid van uw woonsituatie. Kijk op www.schadedoormijnbouw.nl voor contactgegevens en hoe u onveilige situaties kunt melden.
  2. Bewoners die zich onveilig voelen kunnen verzoeken om een opname. Deze aanvraag wordt door experts beoordeeld, die kijken of en op welke manier een opname moet worden uitgevoerd. Hiervoor zal, zo snel als redelijkerwijs mogelijk binnen de bestaande afspraken, en zonder het reguliere versterkingsprogramma te verstoren, een proces worden ontwikkeld.
  3. Bent u het niet eens met het risicoprofiel dat aan uw woning is toegekend? Dan kunt u dit per email of brief melden bij NCG:
    E-mail: info@versterkingspuntloppersum.nl
    Postadres: Wijmersweg 43, 9919 BJ Loppersum
    We verzoeken u kort te omschrijven waarom u vindt dat uw woning met voorrang moet worden opgenomen in het versterkingsprogramma. Wij zullen een afweging maken of dit mogelijk is. Dit is maatwerk per adres. Op dit moment ontbreken de financiĆ«le middelen om woning met een normaal risicoprofiel met voorrang op te pakken.  
Top