2. In de brief die bewoners gekregen hebben, staat het risicoprofiel van hun woning. Wat zegt dit over de veiligheid van het huis?

HOME  |  Inwoners  |  Veelgestelde vragen over de nieuwe versterkingsaanpak  |  2. In de brief die bewoners gekregen hebben, staat het risicoprofiel van hun woning. Wat zegt dit over de veiligheid van het huis?

2. In de brief die bewoners gekregen hebben, staat het risicoprofiel van hun woning. Wat zegt dit over de veiligheid van het huis?

Op basis van de huidige kennis over het beoordeelde type gebouw, de samenstelling van de bodem en de grondversnelling, is berekend hoe groot de kans is dat een gebouw niet voldoet aan de geldende veiligheidsnorm. Er zijn drie mogelijke uitkomsten: een verhoogd risicoprofiel, een licht verhoogd risicoprofiel of een normaal risicoprofiel.

De uitkomsten van deze computerberekening worden gebruikt om te prioriteren in de volgorde waarin de opname en beoordeling wordt opgepakt. Het risicoprofiel dat in de brief staat zegt niets over het al dan niet op norm of veilig zijn van een woning. Als na opname en beoordeling blijkt dat een gebouw niet voldoet aan de geldende veiligheidsnorm, moet de woning worden versterkt.

De volgens het model meest risicovolle gebouwen worden als eerste onderzocht.

Top