11. Bij wie kunnen we aangeven dat we het niet eens zijn met de huidige gang van zaken? Wat gebeurt er dan met ons signaal?

HOME  |  Inwoners  |  Veelgestelde vragen over de nieuwe versterkingsaanpak  |  11. Bij wie kunnen we aangeven dat we het niet eens zijn met de huidige gang van zaken? Wat gebeurt er dan met ons signaal?

11. Bij wie kunnen we aangeven dat we het niet eens zijn met de huidige gang van zaken? Wat gebeurt er dan met ons signaal?

U kunt contact opnemen met het versterkingspunt van NCG in Loppersum om uw eigen situatie door te spreken. De lokale stuurgroep deelt de zorgen die bewoners hebben, maar is bij het opstellen van het lokale Plan van Aanpak ook gehouden aan randvoorwaarden en uitgangspunten die door de Rijksoverheid zijn meegegeven. Dat zijn de kaders waarbinnen we werken.

Top