10. Wat kan ons dorp doen om de minister te overtuigen dat er haast gemaakt moet worden met de versterkingsopgave?

HOME  |  Inwoners  |  Veelgestelde vragen over de nieuwe versterkingsaanpak  |  10. Wat kan ons dorp doen om de minister te overtuigen dat er haast gemaakt moet worden met de versterkingsopgave?

10. Wat kan ons dorp doen om de minister te overtuigen dat er haast gemaakt moet worden met de versterkingsopgave?

Door massaal naar de inloopavonden te komen, hebben de inwoners van de gemeente Loppersum aan minister Wiebes laten zien hoe belangrijk ze de versterkingsopgave vinden. De vragen die op deze avonden zijn gesteld, heeft de gemeente onder de aandacht gebracht van de minister. Onze en uw zorgen aangaande de voortgang van het verstevigingstraject blijven we actief onder de aandacht brengen van de minister en het kabinet.

Als dorp kunnen we u meegeven actief en positief mee te denken over het versterkingstraject. Let op elkaar, denk om elkaar en laten we vooral ook successen delen. Deel deze opgedane kennis als pilot met andere dorpen.

Top