1. Waarom wordt een computermodel gebruikt om te bepalen welke huizen worden opgenomen en beoordeeld?

HOME  |  Inwoners  |  Veelgestelde vragen over de nieuwe versterkingsaanpak  |  1. Waarom wordt een computermodel gebruikt om te bepalen welke huizen worden opgenomen en beoordeeld?

1. Waarom wordt een computermodel gebruikt om te bepalen welke huizen worden opgenomen en beoordeeld?

De lokale stuurgroep vindt tempo maken belangrijker dan opnieuw een discussie aangaan over het al dan niet bruikbaar zijn van een computer model. Pier Prins: “We hebben onze vraagtekens bij de methode en de volledigheid van de lijst met risicovolle gebouwen, maar zijn ook van mening dat we niet langer alleen moeten praten. We moeten aan de slag om de huizen van onze inwoners veiliger te maken. We willen tempo maken in de versterking. Daarom starten we in 2019 conform het advies van de Mijnraad en de SodM met de aanpak van de meest risicovolle gebouwen”.

De lokale stuurgroep heeft minister Wiebes laten weten dat deze theoretische methode niet gebruikt kan worden om te bepalen of huizen veilig zijn. Het SodM deelt dit standpunt. Met Rijk en regio is afgesproken deze methode alleen te gebruiken als prioriteringsinstrument: in de vernieuwde versterkingsaanpak krijgen woningen met een verhoogd risicoprofiel voorrang. Om te bepalen of een gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet, moet deze door een deskundige worden opgenomen en beoordeeld.

De lokale stuurgroep vindt het belangrijk dat alle woningen in de gemeente Loppersum worden opgenomen, dus niet alleen de woningen met een verhoogd risicoprofiel, maar ook de woningen met een (licht) verhoogd of normaal risicoprofiel.

Top