Veelgestelde vragen over de nieuwe versterkingsaanpak

HOME  |  Inwoners  |  Veelgestelde vragen over de nieuwe versterkingsaanpak

Veelgestelde vragen over de nieuwe versterkingsaanpak

De afgelopen periode stond in de gemeente Loppersum in het teken van informatiebijeenkomsten over de versterkingsopgave. Dat gebeurde in vijftien sessies met groepen van 50 tot 500 bewoners. In totaal bezochten ongeveer 2.200 inwoners de bijeenkomsten, de laatste bijeenkomst vond plaats op dinsdag 5 februari 2019 in het Dorpshuis in Wirdum.

Het plan van aanpak versterking gemeente Loppersum beschrijft wat er in 2019 in de gemeente Loppersum moet gebeuren, welke opnames en (her)beoordelingen van woningen plaats moeten vinden. In dit bericht doen we verslag van de twaalf meest gestelde vragen, en de antwoorden die daarop tijdens de avonden gegeven zijn. Deze berichtgeving wordt gepubliceerd op deze website www.loppersumversterkt.nl en op de webpagina van het versterkingspunt van Nationaal Co√∂rdinator Groningen in Loppersum. Hou deze websites in de gaten voor actueel nieuws over het versterkingsprogramma in de gemeente Loppersum. 

Samenstelling lokale stuurgroep

De lokale stuurgroep Loppersum bestaat uit een vertegenwoordiging van de gemeente Loppersum, NCG, CVW en woningbouwcorporaties Wierden & Borgen, Woongroep Marenland en Woonzorg. De stuurgroep heeft de versterkingsopgave voor de gemeente Loppersum in beeld gebracht in het Plan van aanpak versterking gemeente Loppersum. De lokale stuurgroep wordt voorgezeten door wethouder Pier Prins van de gemeente Loppersum.

Top