Stedum

HOME  |  Stedum

Stedum

Het dorp in de toekomst

Wat karakteriseert nu het dorp Stedum? Waarin zit de eigenheid en de identiteit? Kortom: wat moet – hoe dan ook – behouden blijven? Daarover gaat de gemeente in gesprek met de bewoners. Dit wordt vastgelegd in een gebiedsvisie. Deze visie geeft richting aan de toekomst van het dorp en hoe die ingericht kan worden. De kansen die de versterkingsopgave met zich meebrengt, worden daar voor een belangrijk deel op gericht.

De gemeente maakt een gebiedsvisie voor een dorp wanneer de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) begint met het uitvoeren van inspecties. Loppersum en 't Zandt hebben nu een gebiedsvisie. Middelstum en Stedum zijn binnenkort aan de beurt.

"Aanschuiven in..." levert bouwstenen voor aanvraag bij Nationaal Programma Groningen

Sterke dorpen met gelukkige inwoners! Met dit doel  zijn de medewerkers van diverse organisaties en de gemeente Loppersum met het volkswagenbusje Neef Herbert, een aantal dorpen in geweest onder de naam "Aanschuiven in…".  In alle gesprekken stond de vraag "Wat heb je nodig om goed te kunnen leven?" centraal. De ideeën worden o.a. gebruikt voor het opstellen van projectaanvragen die worden ingediend bij het Nationaal Programma Groningen (NPG). Het NPG moet ervoor zorgen dat Groningen een toekomstbestendig en leefbaar gebied blijft met behoud van de eigen identiteit waar het goed wonen, werken en recreëren is. Lees meer over "Aanschuiven in... de dorpen"

Plan van aanpak versterking gemeente Loppersum 2019

In 2018 besloot het Kabinet de gaswinning gefaseerd af te bouwen. De Mijnraad heeft geconcludeerd dat door versneld stoppen van de gaswinning, de veiligheid op termijn in Groningen toeneemt. Dat betekent dat de versterkingsaanpak verandert. De NCG heeft op 22 november 2018 het regionale plan van aanpak "Veiligheid voorop en de bewoner centraal" gepresenteerd. Dit plan vormt de basis van het nieuwe versterkingsprogramma.

Aan de lokale stuurgroepen is gevraagd een plan te maken voor de lokale situatie per gemeente. De opgave voor Loppersum is inmiddels in beeld gebracht. De lokale stuurgroep Loppersum, bestaande uit de NCG, gemeente Loppersum, CVW en de woningbouwcorporaties Wierden & Borgen, Marenland en Woonzorg, heeft een plan van aanpak gemaakt wat u hieronder kunt bekijken. In dit plan staat ook per dorp omschreven wat er gebeuren gaat.
Het plan van aanpak versterking voor de gemeente Loppersum.
Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er in Stedum?

Inspecteren en versterken

In maart 2016 is de NCG begonnen met het inspecteren van woningen en andere gebouwen. In Stedum zijn al veel woningen geïnspecteerd. Ook voor het jaar 2018 zijn er nog inspecties gepland in Stedum. Meer informatie over de inspecties in Stedum.

Meer informatie over opnemen en versterken staat op de website van NCG
 

Tijdelijk vervangende woonruimte

Wanneer u tijdelijk – vanwege de versterkingsopgave – niet in uw huis kunt wonen, wordt er voor vervangende woonruimte gezorgd. Meer informatie over tijdelijk vervangende woonruimte leest u onder Woningen ter overbrugging.

Het nieuwe kindcentrum

In Stedum is een nieuw kindcentrum gebouwd, dat in de loop van 2019 ruimte gaat bieden aan:

  • De nieuwe samenwerkingsschool De Klaver (een fusie van Christelijke basisschool De Crangeborg & Openbare basisschool De Bongerd)
  • Kinderopvang Kids2b

Het kindcentrum staat op het terrein ten noorden van de Hilmaarweg. In maart 2018 is het voormalige schoolgebouw van De Bongerd aan de Hilmaarweg gesloopt.

Persbericht over de bouw van het kindcentrum (oktober 2018)
Brief Start nieuwbouw Kindcentrum Stedum (oktober 2018)
Nieuwsbrief Planning en werkzaamheden bouw van het kindcentrum (juli 2018)

De inwonersondersteuner

In de gemeente Loppersum is er een inwonersondersteuner werkzaam. Meer informatie over de inwonersondersteuner van Loppersum.

Uitvoering versterking

Op onderstaand kaartje ziet u waar er projectmatig gewerkt wordt aan de versterking van woningen:

Bekijk de overzichtskaart

Versterkingspunt

Bij het versterkingspunt kunt u als inwoner van de gemeente Loppersum terecht met vragen, voor informatie of contact met bewonersbegeleiders. Zij begeleiden u in het traject van inspecties en eventuele versterking van woningen.

Meer contactgegevens

Scholen

Er wordt al hard gewerkt aan de voorbereidingen van het nieuwe kindcentrum, waar de nieuwe samenwerkingsschool De Klaver en een kinderopvang worden gehuisvest.

Meer over scholen in de gemeente

Top