Sociale impact - welzijn & gezondheid

HOME  |  Inwoners  |  Sociale impact - welzijn & gezondheid

Sociale impact - welzijn & gezondheid

De gemeente wil er zijn voor haar inwoners, bijvoorbeeld door ontmoetingsactiviteiten tussen bewoners te faciliteren. De gemeente wil niet alleen de sociale samenhang in de dorpen en buurten helpen versterken, maar ook meer preventief werken, zodat inwoners minder snel problemen zullen ondervinden. Denk daarbij aan voorlichting, trainingen en goede communicatie over welzijn en gezondheid.

Waar kunt u terecht?

De gemeente is er ook voor ondersteuning op het gebied van jeugd en opvoeding, Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), zorg en begeleiding, financiële problemen en maatschappelijk werk. Dit alles valt onder het zogeheten sociaal domein. Als u een vraag heeft over één van deze onderwerpen, als u zich zorgen maakt of als u graag hulp wilt, dan kunt u terecht bij het KlantContactCentrum (KCC) van de gemeente. De medewerkers van het KCC helpen u verder. Het KCC van de gemeente Loppersum kunt u bereiken via:

Telefoonnummer: 0596 548 200

E-mailadres: gemeente@loppersum.nl

De inwonersondersteuners

In de gemeente Loppersum zijn twee inwonersondersteuners aan het werk. Zij ondersteunen inwoners die, als gevolg van de aardbevingen, veel problemen ervaren op emotioneel en sociaal gebied en die hierdoor problemen hebben met hun geestelijke en/of lichamelijke gezondheid.

De inwonersondersteuners helpen bij het vinden van oplossingen voor problemen en verwijzen indien nodig door naar passende hulpverlening. Ook kunnen ze bemiddelen bij spanningen tussen inwoners onderling en meehelpen bij het herstellen van de samenhang in een buurt. Ze zijn onafhankelijk en onpartijdig en ze hebben geheimhoudingsplicht, dus bewoners kunnen zich geheel vrij voelen om hun verhaal te vertellen.

Contact met de inwonersondersteuner?

Woont u in de gemeente Loppersum en heeft u naar aanleiding van de versterking van uw woning problemen waarbij u graag een luisterend oor wilt, of ondersteuning? Inwoners van alle dorpen (behalve ’t Zandt, zie hieronder) kunnen contact opnemen met Roos Burggraaff via het KlantContactCentrum (KCC) van de gemeente Loppersum, via:

Telefoonnummer: 0596- 54 82 00

E-mailadres: gemeente@loppersum.nl

Woont u in het dorp ’t Zandt en wilt u ondersteuning? Neem dan contact op met Bokko-Jan Huitema. Hij is bereikbaar via:

Telefoonnummer: 06 - 17 04 48 33

E-mailadres: b.huitema@s-w-d.nl

Bokko-Jan vervangt tijdelijk onze inwonersondersteuner Lisette Stuut.

Top