Sociale impact - welzijn & gezondheid

HOME  |  Inwoners  |  Sociale impact - welzijn & gezondheid

Sociale impact - welzijn & gezondheid

De gemeente wil er zijn voor haar inwoners, bijvoorbeeld door ontmoetingsactiviteiten tussen bewoners te faciliteren. De gemeente wil niet alleen de sociale samenhang in de dorpen en buurten helpen versterken, maar ook meer preventief werken, zodat inwoners minder snel problemen zullen ondervinden. Denk daarbij aan voorlichting, trainingen en goede communicatie over welzijn en gezondheid.

Waar kunt u terecht?

De gemeente is er ook voor ondersteuning op het gebied van jeugd en opvoeding, Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), zorg en begeleiding, financiële problemen en maatschappelijk werk. Dit alles valt onder het zogeheten sociaal domein. Als u een vraag heeft over één van deze onderwerpen, als u zich zorgen maakt of als u graag hulp wilt, dan kunt u terecht bij het KlantContactCentrum (KCC) van de gemeente. De medewerkers van het KCC helpen u verder. Het KCC van de gemeente Loppersum kunt u bereiken via:

Telefoonnummer: 0596 548 200

E-mailadres: gemeente@loppersum.nl

De inwonersondersteuners

In onze gemeente zijn drie onafhankelijke inwonersondersteuners aan het werk. Zij ondersteunen u wanneer u problemen ervaart op emotioneel, lichamelijk en sociaal gebied als gevolg van de aardbevingen. De onafhankelijke inwonersondersteuners:

  • bieden u een luisterend oor
  • ondersteunen u bij het vinden van oplossingen
  • zoeken samen met u naar antwoorden en, als dat nodig is, naar hulpverlening

Contact met de inwonersondersteuner?

Woont u in de gemeente Loppersum en heeft u naar aanleiding van bijvoorbeeld de versterking van uw woning problemen waarbij u graag een luisterend oor wilt, of ondersteuning? Dan kunt u contact opnemen met:

Fokko Stalman
Loppersum: deelgebied 2 en centrum, Garrelsweer, Wirdum en Zeerijp

Telefoonnummer: 06 - 50 19 68 05

E-mailadres: f.stalman@loppersum.nl

Jeanet Wemmenhove
Loppersum-Noord, Middelstum en Stedum

Telefoonnummer: 06 - 50 19 68 04

E-mailadres: j.wemmenhove@loppersum.nl

Bokko-Jan Huitema
't Zandt

Telefoonnummer: 06 - 17 04 48 33

E-mailadres: b.huitema@s-w-d.nl

De overige dorpen in onze gemeente worden door Jeanet en Fokko opgepakt, op basis van meldingen/beschikbaarheid.

Top