Scholen

HOME  |  Scholen

Scholen

Artist impression Kindcentrum Loppersum

De scholen in de gemeente Loppersum veranderen deze jaren ingrijpend. Naar aanleiding van de gevolgen van de gaswinning zijn alle schoolgebouwen in 2015 geïnspecteerd. Uit deze inspecties bleek dat voor iedere school maatregelen noodzakelijk zijn. Alle panden hebben bouwkundige aanpassingen nodig om aardbevingsbestendig te worden. De gemeenteraad heeft beleid voor deze onderwijstransitie vastgesteld en samen met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en de rijksoverheid de middelen beschikbaar gesteld om de scholen veilig en duurzaam te maken. Dit betekent dat scholen bouwkundig versterkt worden of dat er nieuwe kindcentra worden gebouwd.

Deze jaren gaat er van alles gebeuren. Denk aan het verhuizen naar tijdelijke scholen, het slopen van schoolgebouwen, het bouwkundig versterken en verbouwen van bestaande panden en het bouwen van nieuwe kindcentra. Per school kunnen de maatregelen verschillen. Tegelijkertijd betekent het ook, dat we al onze scholen klaar voor de toekomst kunnen maken.

Kinderen/jongeren en aardbevingen

Afbeelding informatie voor kinderen en jongeren

Informatie voor kinderen en jongeren (of klik op bovenstaande foto).

Nieuwbouw

Drie nieuwe kindcentra

In de gemeente Loppersum worden drie nieuwe kindcentra gebouwd. Dit zijn gebouwen waar opvang en onderwijs onder één dak te vinden zal zijn voor kinderen van 0-12 jaar. Deze centra worden gebouwd in Loppersum, Middelstum en Stedum en vervangen grotendeels de ‘oude’ locaties voor scholen en kinderopvang. In deze dorpen staan in de loop van 2019 kindcentra die passen bij deze tijd, voorzien zijn van goede onderwijsfaciliteiten en die berekend zijn op de toekomst.

In april 2018 verscheen een artikel in 'Schooldomein' waarin de wethouder en de architect een toelichting geven op de bouw van de kindcentra in Loppersum en Middelstum.

Bekijk hieronder per dorp de actuele stand van zaken nieuwbouw (kindcentra).

Kindcentrum Loppersum Kindcentrum Middelstum Kindcentrum Stedum

Bouwkundig versterken

Een eigen versterkt schoolgebouw

De basisscholen van Westeremden, Zeerijp en ’t Zandt, vormen samen een zogenaamde netwerkschool. Dat wil zeggen dat ze hun eigen identiteit behouden, maar waar mogelijk samenwerken. Uit de inspecties bleek dat deze drie gebouwen wel moeten worden versterkt.

De scholen in Westeremden en Zeerijp worden bouwkundig versterkt, de leerlingen houden hun oorspronkelijke schoolgebouwen. Tijdens de versterking krijgen de leerlingen les in een tijdelijke school, in het eigen dorp. In 't Zandt wordt een nieuwe school gebouwd. Dit gebeurt niet tegelijkertijd; één voor één worden de scholen aangepakt. Westeremden was als eerste aan de beurt en de scholen in Zeerijp en 't Zandt komen nog aan bod.

De bouwkundige versterking van de Abt Emoschool in Westeremden is klaar.  Als alles volgens de planning verloopt, staat er begin juli 2019 een veilige, duurzame school op een prachtig schoolplein!

De gereformeerde basisschool Klim-Op is eind 2017al verhuisd naar het voormalige, versterkte pand van de christelijke basisschool Wicher Zitsema in Middelstum.

Bekijk hieronder de actuele stand van zaken per dorp.

Middelstum Westeremden, ’t Zandt & Zeerijp  

Impact en planning

Het verbouwen, slopen en herbouwen van scholen heeft een grote impact. Op de leerlingen, de ouders, de medewerkers én de omwonenden van de school. Dit zijn trajecten die niet van vandaag op morgen zijn gerealiseerd. Daarom is er extra aandacht voor deze direct belanghebbenden. Zij worden betrokken bij het maken van plannen voor de omgeving van de nieuwe school en voor de verkeersplannen. De gemeente en uitvoerende instanties communiceren daarnaast regelmatig met inwoners over de voortgang en zorgen dat alle werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd, zodat de overlast nooit groter zal zijn dan noodzakelijk.

Tijdens de nieuwbouw of versterking van een school krijgen leerlingen les op een andere locatie. Meer informatie over de overgang naar een tijdelijke school. Uitgangspunt is dat deze hele versterkingsoperatie binnen 3-5 jaar wordt uitgevoerd. Dat betekent dat, als alles volgens plan verloopt, het gehele project (bouwkundig versterken, tijdelijke huisvesting, nieuwbouw) op 1 januari 2021 is voltooid.

Meer informatie over de projectgroep en de verkeer-en omgevingscommissie.
Meer informatie over de kansen en werkwijze en de relatie tot de thema's duurzaamheid en leefbaarheid.

Top