Schade

HOME  |  Inwoners  |  Schade

Schade

Op 31 januari 2018 is er een nieuw schadeprotocol voor het aardbevingsgebied in Groningen vastgesteld. Vanaf 19 maart 2018 kan iedere bewoner met een melding van nieuwe schade, of met vragen over een schademelding die na 31 maart 2017 bij Centrum Veilig Wonen (CVW) is gedaan, terecht bij de Tijdelijke Commissie mijnbouwschade Groningen.

De Commissie functioneert niet alleen onafhankelijk van NAM, maar ook onafhankelijk van het kabinet en decentrale overheden. De Commissie wordt bij haar taken ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij zorgt vanaf dat moment voor de praktische uitvoering van het protocol.

Meer informatie over het nieuwe schadeprotocol: www.rijksoverheid.nl/schadedoorgaswinning.

Tot 19 maart 2018 kunnen gedupeerden schade melden bij Centrum Veilig Wonen (CVW).

Besluit protocol mijnbouwschade Groningen - pdf

Top