Schade

HOME  |  Inwoners  |  Schade

Schade

Op 31 januari 2018 is er een nieuw schadeprotocol voor het aardbevingsgebied in Groningen vastgesteld.  Vanaf 19 maart 2018 kan iedere bewoner met een melding van nieuwe schade, of met vragen over een schademelding die na 31 maart 2017 bij Centrum Veilig Wonen (CVW) is gedaan, terecht bij de Tijdelijke Commissie mijnbouwschade Groningen.

De Commissie functioneert niet alleen onafhankelijk van NAM, maar ook onafhankelijk van het kabinet en decentrale overheden. De Commissie wordt bij haar taken ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij zorgt vanaf dat moment voor de praktische uitvoering van het protocol.

Bereikbaarheid Schadeloket

Het schadeloket is telefonisch te bereiken op het (gratis) nummer: 0800 – 4444 111 (7 dagen in de week van 08.00 uur tot 20.00 uur). Vanuit het buitenland werkt dit nummer niet, u moet dan +31(0)88 0420420 intoetsen. U betaalt dan het lokale tarief om naar Nederland te bellen.

Ook kunt u op de website www.schadedoormijnbouw.nl een digitaal schadeformulier invullen. En u kunt langskomen: Techniekweg 1, 9601 MD in Hoogezand (op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur). Het postadres is: Antwoordnummer 3061, 8000 WB Zwolle.

Hoe wordt omgegaan met uw schademelding?

Op de website van TCMG ziet u hoe de verwerking van een schademelding georganiseerd is.

Oude schademeldingen

Het kabinet heeft besloten dat ruim zesduizend schademeldingen, die zijn gedaan voor 31 maart 2017 12.00 uur, onder het oude schadeprotocol worden afgehandeld. Centrum Veilig Wonen handelt deze ‘oude’ schades af. Het doel was om vóór 1 juli 2018 per adres een redelijk en billijk aanbod te doen.

Alle 6199 bewoners in Groningen met openstaande oude schademeldingen hebben inmiddels een aanbod gehad van NAM voor de afhandeling van hun schade. Bewoners in het aardbevingsgebied die het aanbod voor schadeherstel van NAM niet accepteren, konden zich tot en met 1 september 2018 aanmelden bij de Arbiter Bodembeweging.Sinds 1 juli 2018 spelen NAM en CVW geen enkele rol meer in de afhandeling van schademeldingen.

Besluit protocol mijnbouwschade Groningen - pdf

Top