Regelingen

HOME  |  Betrokken partijen  |  Regelingen

Regelingen

In de afgelopen jaren is het aantal regelingen, de commissies en functionarissen die ‘iets’ op het gebied van de aardbevingen betekenen enorm toegenomen. We kunnen ons indenken dat het lastig is om door de bomen het bos te zien: welke regelingen zijn er precies en wie doet nu wat? We zetten de belangrijkste hier voor u op een rij.

Regelingen & mogelijkheden

 1. Waardevermeerderingsregeling (NCG / SNN) – € 4.000 duurzaamheidssubsidie bij schade door aardbevingen. 
 2. Regeling verduurzamen bij versterking (NCG) – € 4.000 of € 7.000 duurzaamheidssubsidie bij versterking van een woning.  
 3. Waarderegeling (NAM) – Compensatie voor waardedaling van uw woning nadat u deze heeft verkocht.  
 4. Nieuwbouwregeling (NAM) – Compensatie voor aardbevingsbestendig nieuwbouwen. 
 5. Koopinstrument (NCG) – Opkoopregeling voor woningeigenaren die hun woning niet kunnen verkopen. 
 6. Programma Groninger Schuren en Stallen (PGSS) – Vergoeding voor agrariërs voor herstel van stal of schuur bij aardbevingsschade.   
 7. Heft in eigen hand (NCG)Proefproject (2016) waarmee inwoners op eigen initiatief versterkingsmaatregelen konden laten uitvoeren. 
  Eigen Initiatief (NCG) – De opvolger van 'Heft in eigen hand' – Wanneer u op eigen initiatief versterkingsmaatregelen wilt laten uitvoeren. 
 8. Commissie Bijzondere Situaties – Ondersteuning bij schrijnende situaties.
 9. Onafhankelijke Raadsman – Ombudsfunctie voor klachten over schadeafhandeling en versterking.
 10. Starterslening (gemeente Loppersum) – Lening voor starters op de koopwoningenmarkt in de gemeente Loppersum
 11. Blijverslening – Lening voor inwoners van de gemeente Loppersum die hun koopwoning levensloopbestendig(er) willen maken. 
 12. Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten Groningen (GRRG) - subsidie voor groot onderhoud voor rijksmonumenten.
 13. Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen (RORG) - subsidie voor regulier onderhoud aan rijksmonumentale gebouwen.
 14. Cultuurfonds voor Monumenten - lening voor eigenaren van een gemeentelijk monument of karakteristiek pand voor behoud van het pand.
Top