Regelingen

HOME  |  Betrokken partijen  |  Regelingen

Regelingen

In de afgelopen jaren is het aantal regelingen, de commissies en functionarissen die ‘iets’ op het gebied van de aardbevingen betekenen enorm toegenomen. We kunnen ons indenken dat het lastig is om door de bomen het bos te zien: welke regelingen zijn er precies en wie doet nu wat? We zetten de belangrijkste hier voor u op een rij.

Regelingen & mogelijkheden

 1. Waardevermeerderingsregeling (NCG / SNN) – € 4.000 duurzaamheidssubsidie bij schade door aardbevingen. 
 2. Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld (NCG) – tot € 7.000 duurzaamheidssubsidie bij versterking van een woning.  
 3. Duurzaamheidslening voor woningeigenaren gemeente Loppersum -  voor maatregelen om energie te besparen of duurzame energie op te wekken
 4. Waarderegeling (NAM) – Compensatie voor waardedaling van uw woning nadat u deze heeft verkocht.  
 5. Nieuwbouwregeling (NCG) – Compensatie voor aardbevingsbestendig nieuwbouwen. 
 6. Pilot MKB compensatieregeling bij versterken (NCG) - Vergoeding bij mogelijke inkomstenderving en kosten van ondernemers.
 7. Koopinstrument (NCG) – Opkoopregeling voor woningeigenaren die hun woning niet kunnen verkopen. 
 8. Eigen Initiatief (NCG) – De opvolger van 'Heft in eigen hand' – Wanneer u op eigen initiatief versterkingsmaatregelen wilt laten uitvoeren. 
 9. Onafhankelijke Raadsman – Ombudsfunctie voor klachten over schadeafhandeling en versterking.
 10. Starterslening (gemeente Loppersum) – Lening voor starters op de koopwoningenmarkt in de gemeente Loppersum
 11. Blijverslening – Lening voor inwoners van de gemeente Loppersum die hun koopwoning levensloopbestendig(er) willen maken. 
 12. Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten Groningen (GRRG) - subsidie voor groot onderhoud voor rijksmonumenten.
 13. Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen (RORG) - subsidie voor regulier onderhoud aan rijksmonumentale gebouwen.
 14. Cultuurfonds voor Monumenten - lening voor eigenaren van een gemeentelijk monument of karakteristiek pand voor behoud van het pand.
 15. Rechtsbijstandsverzekering (NCG) - voor rechtshulp bij conflicten over mijnbouwschade.
 16. Regeling Bijzondere Situaties (NCG) - een vangnet voor de meest schrijnende gevallen.
Top