Overzicht Dorpen

HOME  |  Overzicht Dorpen

Overzicht Dorpen

De inwoners van de gemeente Loppersum ondervinden dagelijks hinder van de gevolgen van de gaswinning. De aardbevingen vormen een belangrijk, maar ingewikkeld dossier waar we als gemeente nauw bij betrokken zijn. De gemeente Loppersum vindt het belangrijk dat u als inwoner goed geïnformeerd bent. Het gaat tenslotte om uw leefomgeving en uw woning.

Wat gaat er per dorp gebeuren?

Ieder dorp in onze gemeente krijgt te maken met de gevolgen van de gaswinning. Samen met Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en Centrum Veilig Wonen (CVW) gaan we in alle dorpen aan de slag met de versterking. Om als gemeente regie te houden op de dorpsontwikkeling ontwikkelen we voor elk dorp, samen met u als dorpsbewoners, een gebiedsvisie. Op die manier houden we de regie op onze eigen dorpsontwikkeling. Loppersum en 't Zandt hebben inmiddels al een gebiedsvisie. Middelstum en Stedum zijn de volgende dorpen waarvoor een gebiedsvisie wordt gemaakt. Uiteindelijk krijgt in principe ieder dorp een gebiedsvisie. Vorm, omvang en strekking zal verschillend zijn. In kleinere dorpen zijn minder ontwikkelingen te verwachten, waardoor de visie minder impact heeft dan bij de grotere dorpen. De gemeente maakt een gebiedsvisie voor een dorp wanneer de NCG begint met het uitvoeren van inspecties.

In alle dorpen worden woningen en gebouwen versterkt. Het ene dorp is eerder aan de beurt dan de andere.

Meer informatie (grote lijnen) staat in het meerjarenprogramma op de website van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).
 

Kies uw dorp

Eenum Garrelsweer Garsthuizen Huizinge Leermens Loppersum Middelstum Oosterwijtwerd Startenhuizen Stedum Toornwerd Westeremden Westerwijtwerd Wirdum 't Zandt Zeerijp Zijldijk


Fotogalerij

Klik op onderstaande foto om de fotogalerij te bekijken.

Ga naar de fotogalerij met luchtfoto's van de gemeente Loppersum

Top