Over Loppersumversterkt.nl

HOME  |  Over Loppersumversterkt.nl

Over Loppersumversterkt.nl

Deze website gaat over versterken als gevolg van aardbevingen en gaswinning. www.loppersumversterkt.nl is bedoeld voor alle inwoners en ondernemers uit de gemeente Loppersum en andere geïnteresseerden. Op de website vindt u de laatste actualiteiten, achtergronden en ontwikkelingen.

Met deze website willen wij proberen u de weg te wijzen waar het gaat om de versterkingsoperatie in de gemeente Loppersum. Veel partijen zijn inmiddels betrokken bij het versterken van woningen, bij schademeldingen en bij het toekomstbestendig maken van het gebied. Wij kunnen ons voorstellen dat u soms door de bomen het bos niet meer ziet: wat gaat er gebeuren en wie doet wat?  

We proberen u via deze website op dorpsniveau wegwijs te maken. Dat doen we door informatie van de gemeente en de directe samenwerkingspartners in het gaswinningsdossier  te bundelen op deze website, die door de gemeente ontwikkeld is. Zodat u weet waar u aan toe bent en wat er nog te gebeuren staat.

Top