Ondernemers

HOME  |  Ondernemers

Ondernemers

Afbeelding van een straatbeeld

Bent u ondernemer in de gemeente Loppersum, dan kan de versterkingsoperatie ook van invloed zijn op uw bedrijf. Dat kan verschillende vragen oproepen: kan ik mijn bedrijf voortzetten tijdens de versterkingswerkzaamheden, kom ik in aanmerking voor vervangende bedrijfsruimte, hoe zit het met mijn inkomstenderving?

Ondernemers in het Groninger aardbevingsgebied kunnen bij winstderving of onkosten tijdens versterking van hun bedrijfspand een compensatie aanvragen via de pilot MKB-compensatieregeling. De pilot start maandag 29 oktober 2018 en wordt eerst voor een jaar opengesteld. Daarna wordt de regeling geëvalueerd. Op de pagina Pilot MKB-compensatieregeling bij versterken staat informatie over de regeling, de onafhankelijke commissie en de werkwijze van aanvraag tot besluit. Ook is hier een digitaal aanvraagformulier te downloaden.

Voor uw vragen als ondernemer

De Nationale Coördinator Groningen (NCG) heeft voor ondernemersvragen een adviespunt ingericht: het Bedrijven Adviespunt Bodembeweging.

Bereikbaarheid: maandag t/m donderdag van 09.00-16.30 uur

Telefoonnummer: 088 0414 500 

E-mailadres: bab@nationaalcoordinatorgroningen.nl

Planning

Inmiddels zijn de inspecties van de winkelpanden in Loppersum gestart. Net als bij de woningen, komt daar een advies uit naar voren: moet er versterkt worden of is sloop en nieuwbouw de beste optie?

De panden in het winkelgebied zijn in de eerste twee kwartalen van 2017 geïnspecteerd. Of en wanneer deze versterkt moeten worden is nog onduidelijk.

Kansen

Daarnaast kijkt de gemeente ook naar kansen die er liggen om het ondernemersklimaat aantrekkelijk te maken. Zo is het pand van de voormalige Albert Heijn in Loppersum opgekocht, met als doel daar in samenspraak met het dorp een nieuwe invulling aan te geven.

Want hoewel de verantwoordelijkheid voor de versterking van bedrijven bij de NCG ligt, bepaalt de gemeente Loppersum samen met ondernemers welk economisch klimaat ze nastreven.

Top