Nieuws

Nieuws

 • Rijksbouwmeester en wethouder Bé Schollema 31 oktober op Let's Gro

  Let's gro
  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 18-10-2018

  Op 31 oktober is wethouder Bé Schollema van de gemeente Loppersum aanwezig op
  Let's Gro. Dit is een inspiratiefestival over de toekomst van de stad Groningen en zijn omgeving.
  Lees verder
 • Oordeel SodM over de productieverdeling in Groningen voor gasjaar 2018/2019

  Logo SodM

  Bron: Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
  Datum: 18-10-2018

  Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) bevestigt dat de door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voorgenomen verdeling van de productie over het Groningen gasveld voor het gasjaar 2018/2019 de seismische risico’s zo verantwoord mogelijk beperkt.

  Lees verder
 • Bouw kindcentrum in Stedum gaat van start

  Ondertekening overneekomst Stedum

  Bron: Gemeente Loppersum
  Datum: 17-10-2018

  Op 17 oktober 2018 ondertekenden wethouder Schollema namens de gemeente Loppersum, de heer Huiges namens BV Bouwbedrijf Kooi Appingedam en de heer Boorsma namens ITBB BV de realisatieovereenkomst van het kindcentrum in Stedum. Na ondertekening van de overeenkomst wordt direct gestart met de bouw van het nieuwe kindcentrum. Vanaf 2019 is hier opvang en onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 0-12 jaar.

  Lees verder
 • Eerste Kamer steunt Wet minimalisering gaswinning Groningen

  Wiebes in Eerste Kamer

  Bron: Eerste Kamer
  Datum: 16-10-2018

  De leden van de Eerste Kamer hebben dinsdag 16 oktober in meerderheid gestemd voor het wetsvoorstel Minimaliseren van de gaswinning in Groningen (34.957). De fracties van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP en OSF stemden voor het wetsvoorstel, de fracties van PVV, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en 50PLUS stemden tegen. Van de CDA-fractie stemde senator Lokin in tegenstelling tot de rest van haar fractie tegen het voorstel.   

  Lees verder
 • Kenniscongres Veilig Wonen op 8 november!

  Bijeenkomst BuildinG

  Bron: BuildinG
  Datum: 16-10-2018

  Mis het niet! Op donderdag 8 november as vindt het eerste kenniscongres rondom Veilig Wonen! plaats voor bewoners en experts. Tijdens dit congres wordt bestaande en nieuwe kennis over het Groningse aardbevingsdossier gepresenteerd, met specifiek de focus op leefbaarheid en techniek.

  Lees verder
 • De week: 144 besluiten, 183 nieuwe schademeldingen

  Trap op

  Bron:Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 12-10-2018

   Het aantal besluiten dat we per week nemen, is toegenomen. Vorige week werden er 110 besluiten genomen, deze week 144. Het totaal komt daarmee op 1.139 besluiten over schadevergoeding. Het aantal nieuwe schademeldingen dat binnenkomt, steeg ook van 146 vorige week naar 183 deze week. Het totaal komt nu 18.276 schademeldingen.

  Lees verder
 • Op veel adressen al eerder schade gemeld

  Bron:  Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 10-10-2018

  Op zeker twee derde van de adressen waarvoor de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen een schademelding ontving, is eerder ook schade gemeld bij NAM of CVW. Dat blijkt uit analyse van de schademeldingen. De Commissie is nu voor het eerst begonnen schademeldingen in behandeling te nemen waar ook een historie is met een schademelding bij NAM.

  Lees verder
 • Landelijke en onafhankelijke afwikkeling mijnbouwschade

  Ministerie EZK

  Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Datum: 09-10-2018

  Er komt een landelijke, onafhankelijke afwikkeling van mijnbouwschade. Gedupeerden van mijnbouwschade zullen voor de beoordeling van hun schade niet langer afhankelijk zijn van de betreffende mijnbouwonderneming. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

  Lees verder
 • Aanpak 1.935 CVW-dossiers van start

  Onderzoek zolder

  Bron:Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 08-10-2018

  De Commissie start een apart traject voor schademeldingen die bij het CVW zijn gedaan en waar ook al een deskundige is geweest. Het gaat om 1.935 dossiers, waarvan we het gros voor het einde van dit jaar verwachten te hebben afgehandeld. Daarmee komt er voor een grote groep een einde aan een periode van lang wachten.

  Lees verder
 • Visie (Bevings)bestendige zorg in Groningen

  Werkbezoek ivm zorg

  Bron: NCG
  Datum: 09-10-2018

  Iedereen wil graag dat goede zorg beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar en uitvoerbaar blijft in de toekomst voor de bewoners van het aardbevingsgebied. Dat is het doel waar bestuurlijke vertegenwoordigers van gemeenten, zorgaanbieders, corporaties, zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis, provincie, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nationaal Coördinator Groningen mee aan de slag zijn gegaan.

  Lees verder
 • Regio en kabinet investeren in toekomstbestendig Groningen

  Ondertekenaars toekomstplan

  Bron: Provincie Groningen
  Datum: 05-10-2018

  De provincie Groningen, de tien gemeenten in het aardbevingsgebied en het kabinet hebben op 5 oktober het startschot gegeven voor het Nationaal Programma Groningen. Met dit programma werken regio en Rijk samen aan de economische versterking en de kwaliteit van de leefomgeving in het gebied

  Lees verder
 • Wekelijkse update over onze voortgang

  Inspectie Warffum

  Bron:Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 05-10-2018

  Deze vrijdagochtend stond de teller op 2608 verrichte schade-opnames en 995 genomen besluiten over schadevergoeding.

  Lees verder
 • Ruim 80 procent oude schadegevallen in Groningen afgehandeld

  Logo Minsterie EZ

  Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Datum: 01-10-2018

  Ruim 80 procent van de bewoners in Groningen met openstaande oude schadegevallen heeft het aanbod van NAM voor de afhandeling van hun schade geaccepteerd. Daarmee zijn 5138 oude schademeldingen afgehandeld. Ongeveer 15 procent van de bewoners heeft het aanbod afgewezen. Zij hebben hun zaak voorgelegd aan de Arbiter Bodembeweging.

  Lees verder
 • Regio: veiligheid van Groningers nog onvoldoende in beeld bij gaswinning

  Aardgas Kolham

  Bron: Provincie Groningen
  Datum: 02-10-2018

  De Groninger overheden vinden dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in het ontwerp-besluit voor de hoogte van de gaswinning 2018/2019, nog steeds onvoldoende aandacht besteedt aan de maatschappelijk ontwrichtende effecten van de gaswinning.

  Lees verder
 • 785 besluiten, 1679 adviesrapporten

  Tab;et schade invullen

  Bron:Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 28-09-2018

  In de afgelopen week zijn er 129 nieuwe aanvragen voor schadevergoeding bij ons binnengekomen. Verder hebben de deskundigen 204 opnames gedaan en zijn er 77 besluiten genomen. Het totaal aantal besluiten dat de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen heeft genomen, is nu 785. In totaal zijn er nu 1679 adviesrapporten verstuurd aan schademelders.

  Lees verder
 • Loppersum aan de slag met Aardgasvrije Wijken

  Logo gemeente Loppersum

  Bron: Gemeente Loppersum
  Datum: 27-09-2018

  Wethouder Schollema (portefeuille Duurzaamheid): 'Wij hebben een aanvraag ingediend voor een subsidie in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken. Het is eigenlijk niet meer dan logisch dat de aanvraag is toegewezen. In onze gemeente is veel ellende door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Dan is het ook niet meer dan logisch dat we een van de eerste gemeenten zonder aardgas zijn.

  Lees verder
 • Kabinet benoemt Adviescommissie waardedaling woningen aardbevingsgebied Groningen

  Logo Rijksoverheid

  Bron: Rijksoverheid
  Datum: 24-09-2018

  Een onafhankelijke commissie gaat het kabinet adviseren over de regeling voor waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen. De commissie moet voor 1 januari aangeven hoe ook deze vorm van schade het beste publiek kan worden afgehandeld.

  Lees verder
Archief
Top