Nieuws

Nieuws

 • Schade-opname op kleine schaal; via videoverbinding en bij lege gebouwen

  Tafel Wildervank

  Bron: TCMG
  Datum: 01-04-2020


  De TCMG start een kleinschalige proef met schade-opnames op afstand via smartphone of tablet bij woningen. Een onafhankelijke deskundige en een zaakbegeleider kijken dan live via de camera met een bewoner mee. Daarnaast stuurt de TCMG weer deskundigen op pad voor schade-opnames in grote, nu leegstaande panden, zoals kerken- en schoolgebouwen.

  Lees verder
 • Verkoopbaarheid van woningen in aardbevingsgebied verbeterd

  Verkocht

  Bron: NCG
  Datum: 26-03-2020


  Het gaat beter met de verkoopbaarheid van woningen in het aardbevingsgebied. Dat blijkt uit het meest recente woningmarktonderzoek  van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  Lees verder
 • Maatregelen coronavirus Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen

  Tafel Wildervank

  Bron: TCMG
  Datum: 19-03-2020


  Net als veel andere organisaties neemt de TCMG maatregelen om overdracht van het coronavirus te voorkomen. We volgen daarbij de adviezen van het RIVM en het Kabinet. In dit nieuwsbericht leest u welke maatregelen dat zijn en wat de impact daarvan is voor de schadeafhandeling. 

  Lees verder
 • Nieuwsbrief Loppersum Versterkt: editie maart 2020

  Nieuwsbrief Loppersum Versterkt Maart 2020

  Bron: Gemeente Loppersum
  Datum: 24-03-2020


  De lokale stuurgroep Loppersum (met daarin de gemeente Loppersum, Nationaal Coördinator Groningen, woningstichting Wierden en Borgen, Woongroep Marenland en woningcorporatie Woonzorg Nederland) brengt gemiddeld drie keer per jaar een gezamenlijke nieuwsbrief uit over de versterkingsaanpak in onze gemeente.

  Lees verder
 • Voorlopig geen opnames en informatiebijeenkomsten

  NCG

  Bron: NCG
  Datum: 16-03-2020


  Naar aanleiding van het Kabinetsbesluit om afstand tot elkaar te bewaren vanwege het coronavirus, heeft Nationaal Coördinator Groningen (NCG) besloten om tot en met 6 april geen opnames uit te voeren in het kader van het versterkingsprogramma. Ook organiseert NCG de komende drie weken geen informatiebijeenkomsten. De uitvoering van versterkingswerkzaamheden aan gebouwen gaat wel zoveel mogelijk door.

  Lees verder
 • Versterkingscijfers tot en met februari 2020 gepubliceerd

  Zeerijpersweg

  Bron: NCG
  Datum: 05-03-2020


  Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft de cijfers over de voortgang van het versterkingsprogramma tot en met 29 februari 2020 gepubliceerd in het online dashboard.

  Lees verder
 • Aanmelden voor Koopinstrument kan nu

  Te koop

  Bron: NCG
  Datum: 09-03-2020


  Woningeigenaren met een huis in de kern van het aardbevingsgebied kunnen zich vanaf vandaag onder bepaalde voorwaarden aanmelden voor het opkopen van hun woning. Aanmelden voor het Koopinstrument kan van 9 maart tot en met 5 april 2020 via het aanmeldformulier op deze website.

  Lees verder
 • NAM vraagt Hoge Raad om duidelijkheid over uitspraak Dijk Cs

  NAM

  Bron: NAM
  Datum: 09-03-2020

  Op 17 december 2019 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan over gederfd woongenot en smartengeld door aardbevingen in Groningen. De NAM gaat tegen deze uitspraak in cassatie.

  Lees verder
 • Nieuwbouw basisschool in ‘t Zandt van start

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 06-03-2020

  Woensdag 4 maart 2020 ondertekenden wethouder Bé Schollema namens de gemeente Loppersum en de heer Kornel Poelsma namens aannemer De Groot Vroomshoop de realisatieovereenkomst voor de nieuwbouw van OBS De Zandplaat in 't Zandt.

  Lees verder
 • Nieuwe ronde Koopinstrument start op 9 maart 2020

  Bron: NCG
  Datum: 02-03-2020

  Op maandag 9 maart 2020 start Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met een nieuwe ronde van het Koopinstrument. Woningeigenaren met een huis in de kern van het aardbevingsgebied, die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen zich aanmelden voor het opkopen van hun woning. Aanmelden kan van maandag 9 maart tot en met zondag 5 april 2020 via het formulier op de website van Nationaal Coördinator Groningen.

  Lees verder
 • NCG opent 2 maart Loket opname op verzoek

  Bron: NCG
  Datum: 27-02-2020

  Vanaf maandag 2 maart 2020 kunnen eigenaren die zich zorgen maken over de veiligheid van hun gebouw bij Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een opname aanvragen. Het Loket opname op verzoek is specifiek bedoeld voor eigenaren van gebouwen die nog niet in het versterkingsprogramma van NCG zitten.

  Lees verder
 • Uitgangspunten smartengeldregeling bekend

  Bron: TCMG
  Datum: 21-02-2020

  Het is een van de nieuwe taken voor het nieuwe Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) dat vrijwel zeker 1 juli start: het vergoeden van immateriële schade (smartengeld). De uitgangspunten voor een smartengeldregeling zijn nu bekend. Het moet eenvoudig zijn, toepasbaar voor meerdere Groningers tegelijk en recht doen aan hun persoonlijke omstandigheden.

  Lees verder
 • Waardesprong afgeschaft

  Bron: NCG
  Datum: 05-02-2020

  De waardesprong is tot nader order afgeschaft. Dit heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in overleg met provincie Groningen en de gemeenten in het aardbevingsgebied besloten.

  Lees verder
 • Weekcijfers: 555 afgehandeld en 733 nieuwe schademeldingen

  Bron: TCMG
  Datum: 10-02-2020

  Afgelopen week kwamen er 733 nieuwe schademeldingen binnen en er werden 555 schademeldingen afgehandeld. Een schademelding aan een ‘gewoon’ woonhuis werd nu in circa 154 dagen afgehandeld. Er is in totaal nu 171,6 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

  Lees verder
 • Startschot voor bouwimpuls

  Bron: NCG
  Datum: 05-02-2020

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nationaal Coördinator Groningen (NCG), regionale overheden en zes bouwbedrijven hebben vandaag het startschot gegeven voor een bouwimpuls voor de versterking.

  Lees verder
 • Voortgang versterkingsprogramma in online dashboard

  Bron: NCG
  Datum: 04-02-2020

  Nationaal Coördinator Groningen (NCG) publiceert vanaf dit jaar maandelijks de voortgang van het versterkingsprogramma in een online dashboard. In dit dashboard laat NCG zien hoeveel opnames, beoordelingen, vastgestelde projecten en versterkte gebouwen er zijn gerealiseerd. Daarnaast laat het de voortgang van het versterkingsprogramma zien per gemeente.

  Lees verder
 • Haperende motor van de versterkingsoperatie in Groningen komt weer op gang

  Bron: SodM
  Datum: 03-02-2020

  Het afgelopen halfjaar zijn er een aantal versnellingsmaatregelen genomen, die ervoor zorgen dat de haperende motor van de versterkingsoperatie in Groningen weer op gang komt. De huidige snelheid van de versterkingsoperatie blijft echter nog ver achter bij de vereiste snelheid. Dat constateert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in haar tussentijdse rapportage over de versterking in Groningen.

  Lees verder
 • Tussentijdse rapportage over versterking in Groningen

  Bron: NCG
  Datum: 03-02-2020

  Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft vandaag een tussentijdse rapportage over de versterking in Groningen gepubliceerd. In het rapport beschrijft SodM onder andere de voortgang van de versterking en de verbetering van de aanpak en de informatievoorziening.

  Lees verder
 • Start sloop-nieuwbouwproject Loppersum

  Bron: NCG
  Datum: 04-02-2020

  Op 4 februari 2020 start de sloop van woningen aan Delfstraat en Zeedijken in Loppersum, in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen. Het gaat om 8 woningen, waarvoor 6 woningen worden teruggebouwd.

  Lees verder
 • Rijk en regio komen met versnellingsmaatregelen voor versterking

  Bron: NCG
  Datum: 23-01-2020

  Op donderdag 23 januari 2020 hebben het Rijk, provincie Groningen, zeven gemeenten en Nationaal Coördinator Groningen een pakket met versnellingsmaatregelen voor de versterking vastgesteld. De partijen willen hiermee de versterkingsoperatie versnellen en het perspectief voor bewoners verbeteren.

  Lees verder
 • De gemeentelijke aardbevingscoach hoort het verschil

  Bron: TCMG
  Datum: 15-01-2020

  Ze zijn een relatief nieuw verschijnsel: aardbevingscoaches van de gemeente. Zij gaan verder waar de taak van de zaakbegeleiders van de TCMG eindigt. “De bevingsellende zie je vaak niet en zit achter de voordeur. We bieden een luisterend oor als onzekerheid en angst vat op je dreigen te krijgen.”

  Lees verder
 • Door NAM genegeerde schade wel bij TCMG

  Bron: TCMG
  Datum: 10-01-2020

  De TCMG neemt schades die in het verleden door de NAM of het CVW zijn genegeerd, wel in behandeling.

  Lees verder
 • Inloopspreekuren NCG: 14 en 15 januari

  Bron: NCG
  Datum: 01-01-2020

  De gaswinning in Groningen veroorzaakt aardbevingen. Daarom moeten gebouwen worden versterkt. Vanaf 1 januari 2020 worden alle versterkingswerkzaamheden ondergebracht bij één publieke organisatie: Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

  Lees verder
 • Eén telefoonnummer voor vragen over de versterking

  Bron: NCG
  Datum: 07-01-2020

  Vanaf 7 januari 2020 is Nationaal Coördinator Groningen (NCG) bereikbaar op één telefoonnummer: 088 – 041 44 77. Dit nieuwe nummer is het centrale punt voor vragen van bewoners over de versterking.

  Lees verder
 • NAM vergoedt meerkosten herstel 6000 oude schades

  Ministerie EZK

  Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Datum: 17-12-2019

  Woningeigenaren met aardbevingsschade die gemeld is vóór 31 maart 2017 krijgen alsnog een kostendekkende vergoeding voor schadeherstel. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en commissaris van de Koning René Paas hebben hierover afspraken gemaakt met NAM.

  Lees verder
 • Programma Koploper van start

  Project Koploper

  Bron: NCG
  Datum: 08-11-2019

  In november start Nationaal Coördinator Groningen (NCG) het versterkingsprogramma Koploper. Met dit proefproject wil NCG bekijken of het versterkingsproces sneller kan. Zestig vrijstaande arbeiderswoningen in het aardbevingsgebied worden met programma Koploper onderzocht en indien nodig versterkt. Ingenieursbureau VIIA voert het programma in opdracht van NCG uit.

  Lees verder
 • Onafhankelijke Raadsman: "Schade en versterking integreren"

  Afbeelding Leendert Klaassen

  Bron: Onafhankelijke Raadsman
  Datum: 31-10-2019

  Vandaag heeft de Onafhankelijke Raadsman Gaswinning (Leendert Klaassen) zijn halfjaarrapportage over 2019 gepubliceerd.

  Lees verder
 • Het kindcentrum in Middelstum is officieel geopend

  Afbeelding opening school Middelstum

  Bron: Gemeente Loppersum
  Datum: 30-10-2019

  De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de bouw van het kindcentrum in Middelstum en heeft de bibliotheek al haar intrek genomen in het nieuwe gebouw. Ook OBS de Wilster, CBS Wicher Zitsema en de kinderopvang Kids2b zijn inmiddels verhuisd.

  Lees verder
 • Nieuwsbrief Loppersum Versterkt: editie oktober 2019

  Afbeelding Nieuwsbrief Loppersum Versterkt

  Bron: Gemeente Loppersum
  Datum: 30-10-2019

  De lokale stuurgroep met daarin gemeente Loppersum, NCG, CVW, Woningcorporatie Wierden en Borgen, Marenland en Woonzorg Nederland brengt ieder kwartaal een gezamenlijke nieuwsbrief uit over de versterkingsaanpak in onze gemeente.

  Lees verder
 • Versterking Groningen in volgende fase beland

  Helmen

  Bron: NCG
  Datum: 16-10-2019

  Binnenkort zijn duizend versterkte panden opgeleverd, waarvan de helft in 2019. Ook zijn voor het einde van dit jaar vrijwel alle gebouwen met een verhoogd risico in Groningen gecontroleerd. Tegelijkertijd moet er nog veel gebeuren.

  Lees verder
 • Meer schade-opnemers vanwege hogere instroom

  Schade expert

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 17-10-2019 

  Om de structureel hogere instroom van nieuwe schademeldingen tijdig af te handelen, gaat de TCMG vanaf vandaag schade-opnemers inplannen samen met de schade-expertisebureaus. Het gaat om mensen met een bouwkundige achtergrond.

  Lees verder
 • Het kindcentrum in Stedum is geopend

  Opening kindcentrum Stedum

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 09-10-2019

  Het kindcentrum ten noorden van de Hilmaarweg in Stedum is 9 oktober officieel geopend. Samenwerkingsschool De Klaver en kinderopvang Het Vlinderhofje van Kids2b hebben hun intrek genomen in dit moderne en gasloze gebouw, en dat werd gevierd!

  Lees verder
 • Nieuw online dashboard schadeafhandeling

  Dashboard

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 01-10-2019 

  De TCMG communiceert sinds de start op 19 maart 2018 wekelijks over de voortgang van de schadeafhandeling. Belangrijke bron vormt daarbij ons online dashboard. Er is nu een nieuw dashboard met meer cijfers per gemeente.

  Lees verder
Archief
Top