Weekcijfers: 555 afgehandeld en 733 nieuwe schademeldingen

Weekcijfers: 555 afgehandeld en 733 nieuwe schademeldingen

Bron: TCMG
Datum: 10-02-2020

Afgelopen week kwamen er 733 nieuwe schademeldingen binnen en er werden 555 schademeldingen afgehandeld. Een schademelding aan een ‘gewoon’ woonhuis werd nu in circa 154 dagen afgehandeld. Er is in totaal nu 171,6 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

Doorlooptijd afhandeling

Voor een ‘gewone’ woning (dus geen monument) werd de schademelding in circa 154 dagen afgehandeld. Deze ‘gerealiseerde doorlooptijd van schademelding tot besluit’ is berekend op basis van de laatste duizend besluiten. Daarnaast is berekend hoeveel dossiers over gewone woningen in minder dan een half jaar zijn afgehandeld: dat is nu 60,5 procent.

Verwachte doorlooptijd

Er is ook berekend hoe lang het naar verwachting duurt voor een schademelding wordt afgehandeld die nu binnenkomt voor een gewone woning. Deze verwachte doorlooptijd is nog steeds circa 180 dagen. Dit is gebaseerd op de voortgang van de huidige dossiers die in behandeling zijn. Er zijn deze week 613 schade-opnames gedaan en er werden 540 adviesrapporten opgeleverd.

Besluiten, bezwaren, schademeldingen

Afgelopen week werden er 519 besluiten genomen waarmee dus 555 schademeldingen werden afgehandeld. Bij 25 besluiten ging het om een ‘specials’ dossier, dus voor monumenten, agrarische bedrijven of andere bedrijven. Het betrof 20 keer een volledige afwijzing van de aanvraag. In totaal leidde 95 procent van de besluiten tot een schadevergoeding. Er kwamen afgelopen week 27 bezwaren op de besluiten binnen (2,8 procent van het totaalaantal besluiten).

Totalen

Er zijn nu 50.315 schademeldingen bij TCMG binnengekomen sinds 19 maart 2018. In totaal zijn er nu 30.920 schademeldingen afgehandeld en zijn er nog 19.395 in behandeling op circa 16.600 adressen, in eigendom bij circa 13.500 schademelders (waaronder bijvoorbeeld ook woningcorporaties).

Ontwikkeling oudste schademeldingen

De TCMG wil daarnaast vóór 1 april alle schademeldingen hebben afgehandeld die circa twee jaar oud zijn. Voor zover dat binnen de invloedssfeer van de TCMG ligt (dus geen openstaande Arbiterdossiers bijvoorbeeld). Een indicatie vormt de ontwikkeling van het aantal openstaande schademeldingen tussen een en twee jaar oud en die meer dan twee jaar oud zijn. Er zijn nu 2.270 (-49) openstaande schademeldingen van meer dan een jaar oud, waarvan 1.113 (-5) meer dan twee jaar oud.

Kijk voor meer cijfers en grafieken in het online dashboard.

Top