Versterkingsplan gemeente Loppersum: 900 adressen in 2020 aangedragen voor beoordeling

Versterkingsplan gemeente Loppersum: 900 adressen in 2020 aangedragen voor beoordeling

Bron: gemeente Loppersum
Datum: 21-04-2020

Maandagavond 20 april 2020 stelde de gemeenteraad van Loppersum het Plan van Aanpak Versterkingsopgave Loppersum 2020 vast. In dit Plan van Aanpak geeft de gemeente de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) opdracht om dit jaar iets meer dan 900 adressen te beoordelen. Daarnaast wordt prioriteit gegeven aan ruim 550 opnames in de gemeente. Het Plan van Aanpak Versterkingsopgave Loppersum 2020 wordt op dit moment door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) getoetst.

In totaal zijn in de gemeente Loppersum alle 4.908 adressen met een verblijfsfunctie in beeld voor de versterkingsopgave. Dit zijn naast woningen, bijvoorbeeld ook scholen, zorggebouwen, winkels en dorpshuizen. Wethouder Pier Prins: "Er is helaas onvoldoende capaciteit om alles tegelijkertijd op te pakken. Zo’n 1.300 adressen in onze gemeente worden in 2020 daarom nog niet in opdracht gegeven binnen het versterkingsprogramma."

Perspectief

Dit Plan van Aanpak is geschreven om de inwoners van onze gemeente te informeren over onze versterkingsplannen voor 2020 en hen alvast een doorkijk te geven naar 2021. Pier Prins: "Zo hopen wij onze inwoners perspectief te bieden, een stip op de horizon. Wij vinden het uitermate belangrijk dat inwoners weten wat er in hun dorp op versterkingsgebied speelt of gaat spelen."

Complex

De gemeente Loppersum ligt midden in het bevingsgebied, waardoor inwoners te maken hebben met een meerjarige, omvangrijke en complexe versterkingsopgave. In tegenstelling tot de andere aardbevingsgemeenten zitten alle 4.908 adressen met een verblijfsfunctie in de gemeente Loppersum in de zogenoemde scope van het versterkingsprogramma. Wethouder Prins: "Dat betekent dat iedere woning in onze gemeente een keer aan de beurt komt voor een beoordeling. Jammer genoeg kunnen wij nog niet aan iedere eigenaar vertellen wanneer zijn of haar huis aan de beurt zal zijn." De verwachting is dat, ondanks het afbouwen en uiteindelijk stopzetten van de gaswinning in 2022, de gemeente Loppersum het langst te kampen zal hebben met de risico’s van zwaardere aardbevingen.

Uitgangspunten 2019 leidend

Na alle wijzigingen en daarmee onduidelijkheid van de afgelopen jaren wil de gemeente meer continuïteit in de versterkingsoperatie. De uitgangspunten en prioritering zoals vorig jaar in het Plan van Aanpak beschreven, blijven daarom voor het grootste deel overeind en eerdere toezeggingen worden nagekomen.

Informatie per dorp

De verschillende versterkingsprogramma’s, de veelheid aan ‘batches’, risicoprofielen en de nieuwe versnellingsmaatregelen maakt de versterkingsopgave in de gemeente Loppersum ingewikkeld. Daarom is in dit Plan van Aanpak de informatie per dorp zo volledig mogelijk weergegeven. Dit moet inwoners enige duidelijkheid geven over wat er speelt in hun dorp en wat zij kunnen verwachten. Prins: "Met individuele eigenaren zoeken wij, samen met NCG, contact zodra zij in een volgende processtap terecht komen."

Dorpsgericht

De aanpak binnen een (kleiner) dorp moet zo veel mogelijk samenhangend en dorpsgericht zijn. De aanpak leidt, door verdeling over verschillende batches en programma’s, tot veel onrust en complexiteit. Wethouder Prins: "Daarom worden die dorpen zo veel mogelijk in een beperkte periode opgepakt en afgemaakt, via een dorpsgerichte aanpak." Zo staat in het Plan van Aanpak 2020 dat de dorpen Garrelsweer, Leermens en Wirdum zijn ingedeeld in zogenaamde gebiedsclusters.

Top