Versterking Groningen in volgende fase beland

Versterking Groningen in volgende fase beland

Helmen

Bron: NCG
Datum: 16-10-2019

Binnenkort zijn duizend versterkte panden opgeleverd, waarvan de helft in 2019. Ook zijn voor het einde van dit jaar vrijwel alle gebouwen met een verhoogd risico in Groningen gecontroleerd. Tegelijkertijd moet er nog veel gebeuren.

Dat staat in een brief die de ministers Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie) vandaag aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Onderaan dit bericht staan de actuele cijfers van het versterkingsprogramma.

Ministerie van BZK verantwoordelijk voor versterking

Nadat vorig jaar belangrijke besluiten zijn genomen over de aanpak van de veiligheid in Groningen is in 2019 het zwaartepunt op de uitvoering komen te liggen. Nu de versterkingsaanpak in een volgende fase is gekomen, neemt minister Ollongren de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de versterking over van minister Wiebes. Dit sluit aan bij de verantwoordelijkheid van BZK voor bouwen, wonen, ruimtelijke ordening en burgerparticipatie. Minister Wiebes blijft verantwoordelijk voor de veiligheid in verband met de gaswinning.

Voortgang versterkingsprogramma

Door toezeggingen en bestuurlijke afspraken met de regio is het totaal aantal adressen dat moet worden beoordeeld inmiddels opgelopen tot 26.000. Tot nu toe zijn 14.000 adressen opgenomen. De beoordeling van de gebouwen moet uitwijzen welke gebouwen daadwerkelijk moeten worden versterkt. Op basis van het Mijnraad-advies is vorig jaar in overleg met de regio overgestapt op een nieuwe, meer risicogerichte aanpak van de versterking. Hoewel de start van die nieuwe aanpak vertraging opliep, ligt het tempo van opnames naar verwachting eind dit jaar op schema.

Versterkingsprojecten

Ook zijn op steeds meer plekken de voorbereidingen voor de uitvoering van versterkingswerkzaamheden in volle gang. Daarmee wordt het in het gebied steeds meer zichtbaar dat er gebouwen worden versterkt. Het gaat om woningen waarvan al eerder bekend was dat versterkingsmaatregelen nodig zijn. De woningen staan verspreid over het aardbevingsgebied, het gaat om projecten in de gemeenten Loppersum, Appingedam, Groningen en Midden-Groningen.

Versnellingsmaatregelen

Hoewel het afgelopen jaar belangrijke stappen zijn gezet, moet er nog veel gebeuren. Daarom werken gemeenten, provincie, het Rijk en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) samen aan versnellingsmaatregelen, bijvoorbeeld door het vereenvoudigen van het versterkingsproces. Er komt één uitvoeringsorganisatie voor versterken: de NCG. Ook zetten regio en Rijk zich in om in januari 2020 een Bouwakkoord Groningen te bereiken om de uitvoeringscapaciteit te maximaliseren.

Lees meer over de stand van zaken versterkingsprogramma per risicoprofiel


 Logo NCG

Top