Verslag kennistafel Bouwen en Versterken over schade en monitoring

Verslag kennistafel Bouwen en Versterken over schade en monitoring

Dit item is verlopen op 25-09-2018.
BuildinG

Bron: NCG
Datum: 10-09-2018

Op 28 juni organiseerde het Kennisplatform Bouwen en Versterken haar derde kennistafel. Deze bijeenkomst stond in het teken van schade en monitoring. Het verslag van deze  kennistafel is nu gepubliceerd. De deelnemers hebben een top vijf samengesteld van onderwerpen voor vervolgonderzoek. Bij de kennistafel waren ongeveer dertig professionals en wetenschappers aanwezig. Zij gingen in gesprek over oorzaken van schade, seismische monitoring, monitoring van gebouwtrillingen en schade, en effecten van de ondiepe ondergrond.

Onderwerpen voor vervolgonderzoek

In het verslag staat een samenvatting van de presentaties en discussies van de middag. Ook wordt er een top vijf gegeven van onderwerpen voor vervolgonderzoek:
1.Realistisch bevingsscenario na stoppen van gaswinning
 Welke afname van de aardbevingen (in aantal en intensiteit) er te verwachten bij het stoppen van de gaswinning? Welke risico’s zijn te verwachten bij afnemende gaswinning? Hoe lang na het stoppen van de gaswinning moet er nog rekening gehouden worden met aardbevingen?
2.Relatie tussen aardbevingen en waterhuishouding
 In hoeverre kunnen de effecten van aardbevingen versterkt worden door de waterhuishouding? Welk effect kunnen aardbevingen hebben op de waterhuishouding?
3.Combineren van metingen
 Hoe kunnen lopende meetactiviteiten worden gecombineerd? Welke relaties kunnen worden gelegd op basis van meerdere metingen?
4.Ontwikkelen van een meetlat voor schade
 Hoe kunnen schades worden beschreven en geclassificeerd? Kan een maat worden vastgelegd voor ‘acceptabele’ schade?
5.Kennis openbaar maken en delen met bewoners
 Hoe kan de kennis over schades en uit monitoringsprogramma’s op heldere wijze worden gedeeld met bewoners?

NCG bekijkt nu de vervolgstappen voor het gewenste onderzoek. Daarbij daagt NCG ook andere partijen uit hun rol te vervullen.

Onderzoek oorzaken schade

In opdracht van NCG deed TU Delft een onderzoek naar oorzaken van schade in de provincie Groningen. Op 12 juli zijn de uitkomsten van dit onderzoek gepubliceerd. Een deel van de aanbevelingen uit dit onderzoek sluit aan op de top vijf onderwerpen van de kennistafel.

Kennisplatform Bouwen en Versterken

Het Kennisplatform Bouwen en Versterken is bedoeld om kennisopbouw en kennisdeling over toekomstbestendig bouwen en versterken te stimuleren. Vanuit het platform worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals kennistafels voor vakprofessionals en wetenschappers. Ook wordt jaarlijks een kenniscongres voor een breder publiek georganiseerd. Een digitaal kennisloket is in ontwikkeling en wordt eind september geopend.

Nationaal Coördinator Groningen is opdrachtgever van het Kennisplatform Bouwen en Versterken. De uitvoering is belegd bij BuildinG, kennis- en innovatiecentrum voor toekomstbestendig bouwen.


Verslag Kennistafel Schade en Monitoring

Logo NCG

Top