Tussentijdse rapportage over versterking in Groningen

Tussentijdse rapportage over versterking in Groningen

Bron: NCG
Datum: 03-02-2020

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft vandaag een tussentijdse rapportage over de versterking in Groningen gepubliceerd. In het rapport beschrijft SodM onder andere de voortgang van de versterking en de verbetering van de aanpak en de informatievoorziening.

Terugkijkend op het afgelopen halfjaar constateert SodM dat de juiste maatregelen genomen worden, maar ook dat de snelheid en urgentie waarmee dit gebeurt flink omhoog moet.

Nationaal Co├Ârdinator Groningen deelt de urgentie van het versnellen van de versterkingsopgave met de veiligheid van de Groningers als prioriteit. Daarom is op 23 januari met het Rijk en de regionale overheden het versnellingspakket vastgesteld. Het SodM stelt vast in haar rapport dat versnelling waarneembaar is en heeft het vertrouwen dat deze maatregelen een goede bijdrage leveren en geeft een aantal adviezen om het proces verder te versnellen.

Bekijk het volledige nieuwsbericht en rapport op de website van SodM.
De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het advies van SodM is te downloaden op de website van de Tweede Kamer.

Top