Op veel adressen al eerder schade gemeld

Op veel adressen al eerder schade gemeld

Dit item is verlopen op 01-11-2018.

Bron:  Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
Datum: 10-10-2018

Op zeker twee derde van de adressen waarvoor de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen een schademelding ontving, is eerder ook schade gemeld bij NAM of CVW. Dat blijkt uit analyse van de schademeldingen. De Commissie is nu voor het eerst begonnen schademeldingen in behandeling te nemen waar ook een historie is met een schademelding bij NAM.

Oude en nieuwe schades

En dat betekent  een nieuwe uitdaging voor de Commissie. Op al deze adressen zullen ‘nieuwe’ van ‘oude’ schades moeten worden onderscheiden omdat de Commissie alleen bevoegd is te besluiten over nieuwe schades. De Commissie heeft de taak om schademeldingen te behandelen die ná 31 maart 2017 zijn binnengekomen. Alles wat daarvoor is gemeld, wordt als ‘oude’ schade gezien, zo volgt uit het Besluit mijnbouwschade Groningen.

Eind in zicht ‘eenvoudige’ schademeldingen

De Commissie is na presentatie van de voorlopige werkwijze in april van dit jaar begonnen met afhandelen van schademeldingen die zich lenen voor vereenvoudigde behandeling. Zo was de kans op voortvarendheid het grootst. Een van de voorwaarden voor vereenvoudigde behandeling is dat er op een adres niet eerder een schademelding is gedaan bij NAM of CVW. Inmiddels is op ruim 2.600 adressen een schade-opname gedaan. Er liggen nog circa 700 schademeldingen waar een schade-opname voor wordt ingepland op basis van de vereenvoudigde behandeling.

Stapsgewijs opschalen

Ondertussen wordt begonnen om structureel, maar nog met kleine aantallen ervaring op te doen met schademeldingen op adressen waarvan bekend is dat er ook ‘oude’ schades zijn. Zo komt er meer zicht op de gemiddelde doorlooptijd van dit soort schademeldingen en eventuele onverwachte vraagstukken. Verwachting is dat wanneer de Europese aanbesteding voor inzet van deskundigen is afgerond, de afhandeling van schademeldingen waar NAM-historie ligt, kan worden opgeschaald.

Inzage in informatie in NAM-dossiers

Om vast te stellen of op een adres sprake is van een nieuwe schade, is het nodig dat de Commissie inzage heeft in de oude dossiers die NAM en CVW over die adressen heeft opgebouwd. Om een schademelding in behandeling te kunnen nemen, is ook een belangrijke voorwaarde dat er geen openstaande schademeldingen zijn die nog in behandeling zijn bij de Arbiter Bodembeweging of Burgerlijke Rechter. Wie daar een procedure heeft lopen, kan nog nieuwe schades in die procedure inbrengen. En daardoor staat dus nog niet vast welke schade ‘oud’ is en al beoordeeld door een andere instantie en welke niet en door de Commissie beoordeeld mag worden. NAM informeert de Commissie daarom ook over de status van openstaande schademeldingen.

Meer informatie over omgaan met NAM-dossiers

We hebben een speciale webpagina gemaakt waarin we uitleggen hoe we omgaan met NAM-dossiers. Ook staat daar hoe we omgaan met de verstrekking van (ook NAM-)gegevens aan schademelders.

Logo TCMG

Top