Online informatieavonden ontwerp-vaststellingsbesluit Gaswinning

Online informatieavonden ontwerp-vaststellingsbesluit Gaswinning

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Datum: 01-07-2020

Heeft u ook altijd al willen weten hoe het kan dat in Groningen een van de grootste aardgasvelden in de wereld ligt? En hoe krijgt Nederland het voor elkaar om de gaswinning zo snel af te bouwen? Gaan de aardbevingsrisico’s echt omlaag en hoe meten we dat? Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert op dinsdag 7 juli en donderdag 9 juli om 20.0 uur een live online informatieavond over het ontwerp-vaststellingsbesluit voor de gaswinning in Groningen.

Stel al uw vragen aan experts van EZK, KNMI, TNO, NAM en SodM tijdens die online bijeenkomsten.

De livestreams zijn te volgen via het YouTube-kanaal van het ministerie:

Aanmelden van te voren is niet nodig. U kunt live vragen via WhatsApp stellen aan de experts. Het is ook mogelijk uw vraag van te voren in te dienen via dit formulier.

Hoeveel gas er wordt gewonnen uit het Groningenveld, wordt jaarlijks met een zogenaamd vaststellingsbesluit bepaald. Het ontwerp-vaststellingsbesluit dat voor het gasjaar 2020-2021 is opgesteld, ligt nu zes weken ter inzage. In deze periode kunt u schriftelijk en mondeling een zienswijze indienen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Bureau Energieprojecten.

Top