Onafhankelijke Raadsman: "Schade en versterking integreren"

Onafhankelijke Raadsman: "Schade en versterking integreren"

Afbeelding Leendert Klaassen

Bron: Onafhankelijke Raadsman
Datum: 31-10-2019

Vandaag heeft de Onafhankelijke Raadsman Gaswinning (Leendert Klaassen) zijn halfjaarrapportage over 2019 gepubliceerd.

Klaassen: "De gaswinningsproblematiek in Groningen blijft actueel en acuut. Veel mensen wachten al lange tijd op een veilig en gerepareerd huis. In het kerngebied is bovendien geregeld sprake van een samenloop van schade en versterking. Eigenlijk zou dat tegelijk moeten worden opgepakt, maar dat gebeurt nu vaak niet. Dat moet anders."

Vertraging nieuwe versterkingsaanpak

Het afgelopen jaar is veel veranderd in de versterkingsaanpak. Tenminste, op papier. Nogal wat verantwoordelijkheden zijn van de ene naar de andere partij gegaan. In de praktijk ziet het ernaar uit dat daardoor juist nieuwe vertraging is ontstaan. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat de ambities voor 2019 niet worden gehaald. "Daarom moet nu alles op alles worden gezet om de machine weer aan de praat te krijgen", meent Leendert Klaassen.

Daarnaast lijkt de communicatie richting inwoners onvoldoende duidelijk te zijn. Klaassen: "Het regionale plan van aanpak van de NCG heeft als titel 'Veiligheid voorop en de bewoner centraal'. In de praktijk merken veel inwoners daar alleen te weinig van. De focus lijkt vooral te liggen op de interne processen en organisatie. En niet op wat de individuele inwoner wil weten of nodig heeft. Ik roep de betrokken partijen daarom op de inwoner nu echt centraal te zetten en dit in de praktijk ook te laten zien. Doe je dat niet, dan raak je mensen nog verder kwijt."

Schade en versterking integreren

Op dit moment is schadeherstel en versterking bij twee verschillende organisaties ondergebracht: de TCMG en de NCG. Dat levert nogal wat extra bureaucratie op wanneer een huis schade heeft en tegelijkertijd moet worden versterkt. "Juridisch lijkt het allemaal goed geregeld, maar in de praktijk lopen mensen hier tegenaan", aldus Klaassen. "Ik zie soms kafkaëske situaties waar alle betrokken partijen naar elkaar kijken, maar de bewoner geen oplossing bieden. Dat moet echt anders."

Inmiddels zijn de eerste voorzichtige stappen naar een samenwerking tussen NCG en TCMG gezet. Dat is positief. Maar de extra bureaucratie helpt niet mee in het vinden van goede totaaloplossingen in de praktijk. Klaassen meent dan ook dat deze door elkaar lopende trajecten moeten worden samengevoegd: "Schade en versterking moeten tegelijk kunnen worden opgepakt. Het is daarom van groot belang dat schadeherstel en versterking snel in één organisatie worden ondergebracht. In de tussentijd zouden NCG en TCMG hun uiterste best moeten doen om een aantal complexe dossiers gezamenlijk aan te pakken. Hierbij moet de bewoner een belangrijke stem krijgen."

Logo Onafhankelijke Raadsman

Top