Nieuwsbrief Loppersum Versterkt: editie oktober 2019

Nieuwsbrief Loppersum Versterkt: editie oktober 2019

Afbeelding Nieuwsbrief Loppersum Versterkt

Bron: Gemeente Loppersum
Datum: 30-10-2019

De lokale stuurgroep met daarin gemeente Loppersum, NCG, CVW, Woningcorporatie Wierden en Borgen, Marenland en Woonzorg Nederland brengt ieder kwartaal een gezamenlijke nieuwsbrief uit over de versterkingsaanpak in onze gemeente.

Bijgaand de nieuwsbrief van oktober 2019 met daarin onder andere meer informatie en updates over de uitvoering versterking per dorp en de scholentransitie.

Logo gemeente Loppersum

Top