Nieuwsbrief Loppersum-Noord

Nieuwsbrief Loppersum-Noord

Dit item is verlopen op 01-08-2018.
voorzijde lop noord

Bron: gemeente Loppersum
Datum: 11-07-2018

Loppersum-Noord is het gedeelte tussen de Molenweg en het spoor. In dit gebied gaat de komende tijd veel gebeuren. De gemeente, Nationaal Co√∂rdinator Groningen (NCG) en woningstichting Wierden en Borgen zetten samen de schouders eronder om deze woonomgeving  te verfraaien en toekomstbestendig te maken. Met als doel de wijk te verbeteren en u als bewoner zich thuis te laten voelen.

Plannen voor de wijk

Inmiddels is de bouw van het kindcentrum gestart. Maar er gebeurt meer: er zijn plannen voor de aanleg van een warmtenet, voor de versterking van woningen, nieuwbouw aan de Badweg, vervanging van het riool en herinrichting van de openbare ruimte.

In onderstaande nieuwsbrief leest u wat er gaat gebeuren. Woont u in de wijk in wilt u meepraten? Geef u dan op voor de klankbordgroep. Meer informatie staat in de nieuwsbrief en op www.loppersumversterkt.nl/loppersumnoord.

Nieuwsbrief Loppersum-Noord juli 2018

Logo's gem NCG W&B

Top