Nieuwjaarstoespraak burgemeester Engels op 10 januari 2019

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Engels op 10 januari 2019

Dit item is verlopen op 01-02-2019.

Bron: gemeente Loppersum
Datum: 10-01-2019

Onderstaand leest u de uitgesproken tekst van burgemeester Engels tijdens de nieuwjaarsreceptie op donderdag 10 januari 2019.

Dames en heren, beste Lopsters en andere aanwezigen,

De afgelopen Oudejaarsnacht zat ik als debuterend burgemeester toch wat onrustig thuis. Klaar om als dat nodig was in de auto te springen. Maar dat bleek niet nodig. De jaarwisseling verliep relatief rustig. Dat was voor een belangrijk deel te danken aan de mensen van de politie, brandweer en buitendienst. Zij waren gedegen voorbereid, stonden de hele nacht paraat en deden hun werk voortreffelijk. Ik wil deze avond dan ook beginnen met een welgemeend woord van dank, speciaal aan hen, maar ook aan de inwoners.

Maar eerst, hoe ziet de nieuwjaarsreceptie van vanavond er uit? Wat staat u te wachten? Ik zal straks met u vooruit kijken naar 2019 vanuit het perspectief van de gemeente. Daarna spreekt Peter Beereboom u toe namens de bedrijvenverenigingen in onze gemeente. Vervolgens komen we toe aan de uitreiking van de waarderingsprijs van de gemeente en hiertoe geef ik dan het woord aan de voorzitter van de jury voor dit jaar, gemeenteraadslid Anneke Knip. Maar we beginnen met een traditie. Ik verzoek u om zo mogelijk te gaan staan en met mij het Grunnens Laid te zingen.

2018 ligt achter ons. Ik ga geen opsomming geven van wat in dat jaar allemaal de revue is gepasseerd. Dat zou een beetje vreemd zijn voor een burgemeester die het grootste deel van dat jaar niet heeft meegemaakt. Maar één ding moet toch even genoemd: het vertrek van mijn voorganger Albert Rodenboog, die ik hier vanavond nog een keer wil bedanken voor alles wat hij voor Loppersum heeft gedaan en betekend. Na zijn vertrek en voor mijn komst, nam Bé Schollema als 1e locoburgemeester, zo nodig met Pier Prins als stand-in, de honneurs zeer goed waar. Daarbij wist hij het college, de raad en de rest van zijn collega’s en de ambtelijke organisatie achter zich.

Als ik vooruit kijk zijn er twee onderwerpen die de toekomst voor ons als gemeente in belangrijke mate vormen: de gemeentelijke herindeling en de aardbevingsproblematiek.

‘Onze Nieuwe Gemeente’

We gaan dit jaar echt aan de slag met de nieuwe gemeente die we over twee jaar zijn. De werktitel ‘Onze Nieuwe Gemeente’ zegt het al: we gaan het samen doen. Samen met Appingedam en Delfzijl, maar vooral ook samen met u. We gaan u in de aanloop naar de fusie op verschillende manieren vragen om mee te denken. Want u bént Onze Nieuwe Gemeente. Stuur ons dus om te beginnen vooral de ansichtkaarten die overal klaar liggen terug met uw suggestie voor de naam van de nieuwe gemeente.

Het wordt een intensief traject, tot 1 januari 2021. Maar we hebben hier in Loppersum genoeg in huis om een krachtige plek in te nemen binnen die fusie. En om te behouden wat ons eigen maakt, cultuurelementen waarop we worden gewaardeerd en die bij ons horen. Dat zit hem bijvoorbeeld in de kleinschaligheid en de gemeenschapszin. Hier komen mensen nog gewoon achterom, alleen onbekenden of collectanten bellen aan bij de voordeur. Dat moeten we zien te behouden. Ook na 1 januari 2021. Maar ook de dorpen en het landschap daar tussenin hebben een heel eigen schoonheid en daarmee aantrekkingskracht. Zoals de schilder Henk Helmantel ooit verwoordde: ‘Je komt nooit in een deel waarvan je denkt: hier wil ik liever niet zijn’. En zo is het. Dat zit hem ook in de kwaliteit van onze ambtelijke organisatie. Ik was blij verrast door en ben trots op de mensen die hier werken. Hier heerst een ontspannen sfeer en tegelijkertijd een cultuur van ambitie en betrokkenheid. Er is veel ervaring en er wordt geïnvesteerd in jonge, hoogopgeleide mensen. Gelukkig herkennen de inwoners en ondernemers dat ook.

Aardbevingsproblematiek

Iets langer wil ik stil staan bij de aardbevingsproblematiek, want die raakt u het meest. De gaswinning wordt afgebouwd, maar de versterking van de woningen en de schadeafhandeling zijn nog lang niet op orde. Terecht heeft u daar veel zorgen over. De emotie en het wantrouwen die daarmee gepaard gaan, zijn dan ook heel goed te begrijpen. Het belang van uw directe leefomgeving, van uw dorp, gaat u aan het hart. En dat laat u merken. Dat werd weer extra voelbaar tijdens de 14 bijeenkomsten die in de afgelopen weken zijn gehouden, verspreid over onze gemeente. Wij wilden als gemeentebestuur met de lokale stuurgroep versterking laten zien dat wij iets willen doen. Dat we niet willen wachten op Den Haag, dat wij niet op onze handen willen gaan zitten, dat wij tempo willen maken. We wilden en willen proberen er samen nú iets van maken. Want u heeft er recht op zo langzamerhand te weten waar u staat. U wilt vooruit kunnen, dóór met uw leven en niet blijven hangen in onzekerheid. Daarom heb ik veel waardering voor de inzet van onze wethouder Pier Prins. 14 keer stond hij er als voorzitter van de lokale stuurgroep, met een moeilijk verhaal, maar ook met een luisterend oor. Maar tegelijkertijd is ook nog weer eens duidelijk geworden dat er te lang en teveel geduld van u is gevraagd. Dat de aanpak van de aardbevingsproblematiek te lang heeft stil gelegen. Dat er nog steeds geen zekerheid is over de voortgang van de schadeafhandeling en het veilig maken van uw huis. Dat intussen de spelregels steeds worden veranderd, waardoor de status van uw woning steeds verandert. U heeft helemaal gelijk dat u daar boos over bent. Dat zijn wij ook.

Waar het uiteindelijk om gaat, is dat u weet en ervaart dat wij u niet in de steek laten. Dat wij u hebben gehoord. Dat wij snappen waar u mee zit. Dat wij ons uw gevoelens aantrekken als raad, college, burgemeester en ambtelijke organisatie. Misschien hebben we dat onvoldoende laten merken. Daardoor is mogelijk het gevoel ontstaan dat ook wij het als lokale bestuurders laten zitten. En dat wij als gemeentebestuur en inwoners mogelijk zelfs tegenover elkaar zijn komen te staan. Maar niets is minder waar. Wij doen er alles aan om tempo te maken en zekerheid te krijgen. Dat doen we door te blijven uitstralen dat wij achter en naast onze inwoners staan.

Maar daarnaast moeten wij ook onze bestuurlijke rol als gemeentebestuur spelen op regionaal niveau en richting de minister. Het is ook nodig dat wij uw en onze boodschap ook daar uitdragen en proberen als aardbevingsregio één krachtig geluid te laten horen. Niet alleen als lokale en regionale overheid, maar samen met het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodembeweging. Daarbij moet we ons wel realiseren dat de posities en verantwoordelijkheden van overheidsorganen en die van belangenvertegenwoordigers niet hetzelfde zijn. Dat is voor ons als gemeentebestuur een lastig dilemma en voelt als een moeilijke spagaat. En ik begrijp dat dit het vertrouwen in de overheid kan aantasten. En toch vraag ik u om vertrouwen. Vertrouwen in de intenties van uw gemeentebestuur. Vertrouwen in onze betrokkenheid en inzet. Ook vraag ik u mee te helpen om in onze gemeente niet tegenover elkaar te komen staan.

Een boodschap voor minister Wiebes

Graag wil ik vanavond officieel bekend maken dat minister Wiebes op mijn uitnodiging op 14 januari bij ons op bezoek komt. Daarbij is niet de vraag: ‘wat komt hij doen?’, maar ‘wat hebben wij hem te vertellen’. Daar kan ik onomwonden over zijn: we zullen hem vertellen over de onmogelijke situatie die is ontstaan met de stagnering van de versterking en schadeafhandeling. Over de complexiteit die niet meer te overzien is, met alle instituties, organen en instanties. Over de eindverantwoordelijkheid die hij als minister dit jaar écht moet nemen.

Het eindeloos overleggen, uitstellen en opnieuw organiseren van het hele proces, dat moet nu voorbij zijn. Er moet in 2019 letterlijk constructief iets gebeuren. Intussen moeten oude afspraken alsnog worden nagekomen, lopende acties gewoon doorlopen en niet steeds weer nieuwe plannen worden bedacht.. In Den Haag moet nu vooral ook de psycho-sociale impact van de aardbevingen op de gemeenschap en de individuele bewoners doordringen. Minder technocratie, meer gevoel. Dat wordt onze boodschap.

Burgemeester en burgervader

Het is natuurlijk even wennen aan een nieuwe burgemeester. Iedere burgemeester heeft een eigen stijl en ieder vogeltje zingt nu eenmaal zoals het gebekt is. Dat geldt ook voor mij. Maar ik weet wat er van mij wordt verwacht. En ook bij mij staat de deur open. Weet u welkom en weet u gesteund. Met het hele gemeentebestuur zet ik mij in voor u als Lopsters. Niet alleen omdat dat is wat een burgemeester hoort te doen, maar ook omdat ik vind dat u dat verdient.

Ik wens u alle goeds voor dit nieuwe jaar. Wat mij betreft gaan we sterk de toekomst tegemoet.

Logo gemeente Loppersum

Top