Maatregelen coronavirus Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen

Maatregelen coronavirus Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen

Tafel Wildervank

Bron: TCMG
Datum: 19-03-2020


Net als veel andere organisaties neemt de TCMG maatregelen om overdracht van het coronavirus te voorkomen. We volgen daarbij de adviezen van het RIVM en het Kabinet. In dit nieuwsbericht leest u welke maatregelen dat zijn en wat de impact daarvan is voor de schadeafhandeling. 

[19-03-2020]  

Aangepaste openingstijden serviceloket

Vanaf vandaag gelden er aangepaste openingstijden voor ons serviceloket. Wij zijn nu van maandag tot en met zaterdag telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 17.30 uur. Met deze aanpassing zijn wij 's avonds niet meer telefonisch bereikbaar.

Als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus, voeren wij momenteel geen schade-opnames meer uit. Doordat wij op dit moment geen schade-opnames uitvoeren en inplannen, is er veel minder telefonisch contact met schademelders. Ook willen wij medewerkers die normaal gesproken aan de telefoon zitten, vrij maken om in te zetten bij de schadeafhandeling zodat deze zo veel mogelijk door kan gaan.

[15-03-2020]

Voorlopig geen schade-opnames 

Naar aanleiding van het Kabinetsbesluit om afstand tot elkaar te bewaren en alle scholen en kinderdagverblijven te sluiten heeft de TCMG besloten om voorlopig geen schade-opnames uit te voeren.

Circa 1.500 schade-opnames

Ingeplande schade-opnames worden afgezegd. Het gaat om circa 1.500 schade-opnames. Schademelders die het betreft, krijgen hiervan zo spoedig mogelijk bericht per sms, mail en/of telefonisch. Wij begrijpen dat het afzeggen van geplande schade-opnames een tegenvaller is voor de betrokken schademelders. Helemaal voor de mensen bij wie morgen al een afspraak gepland stond. Ook het vooruitzicht dat de schadeafhandeling daarmee langer duurt, is uiterst vervelend.

Rijksoverheid bepaalt hervatting

Wanneer de Rijksoverheid de maatregelen afschaalt en als de situatie het weer toelaat, worden er weer nieuwe schade-opnames gepland en uitgevoerd. Er wordt dan begonnen met de schade-opnames die nu worden afgezegd. Aangezien de Rijksoverheid bepaalt wanneer de maatregelen kunnen wordt afgeschaald, kan de TCMG nu niet aangeven wanneer schade-opnames weer mogelijk worden.

Afstand bewaren

Het besluit om voorlopig geen schade-opnames uit te voeren, is ingegeven door de oproep om gepaste afstand tot elkaar te bewaren. Bij een schade-opname verkeren mensen zoals een deskundige, zaakbegeleider en schademelder soms gezamenlijk in kleinere ruimtes.

Opvang kinderen

Het sluit ook aan op de gedachte achter de sluiting van scholen en kinderdagverblijven. Voor de deskundigen, andere schade-opnemers en zaakbegeleiders geldt dat zij zorg voor kinderen kunnen hebben. Zij kunnen geen opvang voor hun kinderen krijgen bij scholen en opvangorganisaties. De schadeafhandeling maakt geen deel uit van de vitale sectoren en infrastructuur. 

Schadeafhandeling zoveel mogelijk wel voortgezet

Zoals wij eerder berichtten gaan TCMG-medewerkers de komende tijd dus vanuit huis werken. Hoewel dat minder efficiënt zal gaan dan op kantoor wordt er zodoende doorgewerkt aan bijvoorbeeld het opstellen van adviesrapporten, het verwerken van zienswijzen en het voorbereiden en nemen van besluiten. Komende tijd zetten wij de schadeafhandeling dus door voor schademeldingen waar al wel een schade-opname had plaatsgevonden en geen extra bezoek nodig is.

Ook AOS-afhandeling gaat door

Anders dan de schade-opnames, bevatten veiligheidsinspecties in het kader van een mogelijk acuut onveilige situatie (AOS-melding) wel een hogere mate van urgentie. Het is de taak van de TCMG om binnen 48 uur een veiligheidsinspectie uit te voeren na een AOS-melding. De veiligheidsinspecties voor AOS-meldingen gaan daarom wel door. Onder de huidige omstandigheden verwachten wij dat we deze inspecties kunnen blijven uitvoeren.

Meer informatie

Mogelijk dat de maatregel om schade-opnames af te zeggen en nog geen nieuwe in te plannen meer vragen oproept. We verzamelen deze en zullen, waar het voor meerdere schademelders relevant is, die beantwoorden via de reacties onder dit nieuwsbericht. Daarnaast kan iedereen met vragen contact opnemen via de gebruikelijke kanalen, zoals telefoon, e-mail of sociale media. Mogelijk kan het langer duren voordat u antwoord of contact krijgt, omdat het drukker kan zijn dan normaal. Als u al een zaakbegeleider kreeg toegewezen, dan is deze in principe wel bereikbaar.

[13-03-2020]

Mogelijk langere doorlooptijd

Het RIVM en het Kabinet adviseren zoveel mogelijk thuis te werken. De TCMG laat daarom alle medewerkers waar mogelijk thuiswerken. De schadeafhandeling kan wel doorgang vinden. Maar het zal op onderdelen minder efficiënt worden. Deze maatregel kan daarom tot een langere doorlooptijd van de schadeafhandeling of bezwaarprocedure leiden. Via wekelijkse nieuwsberichten en ons online dashboard wordt daar in het algemeen verslag van gedaan.

Schade-opnames gaan door, tenzij

De schade-opnames door externe, onafhankelijke deskundigen, aannemers en schade-opnemers gaan vooralsnog door. Tenzij de persoon die de schade-opname uitvoert zelf de door het RIVM genoemde symptomen heeft. Ook wordt schademelders gevraagd het kenbaar te maken als zij deze klachten hebben. Dat wordt hen een dag van te voren onder andere via sms gevraagd. Als zij klachten hebben of tot een kwetsbare groep behoren, wordt de schade-opname opnieuw ingepland.

Als bij aankomst bij de schade-opname door de onafhankelijke deskundige of de (doorgaans) aanwezige zaakbegeleider wordt geconstateerd dat er sprake is van de genoemde klachten bij aanwezigen of de aanwezigheid van iemand die tot de kwetsbare groep behoort, dan wordt de schade-opname stopgezet en opnieuw ingepland. Wij vragen hiervoor uw begrip.

AOS-meldingen per geval bekeken

Voor een melding van een mogelijk acuut onveilige situatie (AOS), waar de TCMG binnen 48 uur een veiligheidsinspectie moet uitvoeren, wordt per situatie gezocht naar de beste oplossing als er sprake is van een melder die genoemde symptomen heeft of tot een kwetsbare groep behoort. Gekeken wordt dan of de inspectie bijvoorbeeld ook zonder aanwezigheid van betrokkene mogelijk is of op andere wijze kan worden georganiseerd.

Geen inloop bij kantoor Hoogezand

Het is niet meer mogelijk om zonder afspraak binnen te lopen bij het kantoor in Hoogezand voor een gesprek met een zaakbegeleider. De spreekkamers worden niet meer bemenst vanwege de maatregel zoveel als mogelijk thuis te werken.

[12-03-2020]

Het RIVM en het Kabinet adviseren het contact met kwetsbare groepen te vermijden tot en met 31 maart. Momenteel zijn er zeker 1.500 schade-opnames gepland waarbij onbekend is of de betrokkenen tot een kwetsbare groep behoren. De TCMG roept nu mensen op waar een schade-opname gepland staat en die tot een kwetsbare groep behoren, contact op te nemen via 0800-4444111. Er wordt dan een nieuwe schade-opname ingepland op een later moment.

[12-03-2020]

Het Kabinet heeft inwoners van Noord-Brabant gevraagd thuis te werken. Bij de expertisebureaus die onafhankelijke deskundigen inzetten voor advisering aan de TCMG, zijn enkele deskundigen uit Noord-Brabant werkzaam. Zij verrichten nu geen schade-opnames voor de TCMG. Er werden daarom deze week zestien schade-opnames afgezegd. Schademelders zijn hierover geïnformeerd. Er wordt een nieuwe schade-opname ingepland met een andere onafhankelijke deskundige.

[09-03-2020]

Bevestigingsbrief schade-opname

Wij vragen onze medewerkers en deskundigen om bij gezondheidsklachten thuis te blijven. Schademelders met wie een afspraak is gemaakt voor bijvoorbeeld een schade-opname vragen wij ook alert te zijn en bij eventuele ziekteverschijnselen contact op te nemen. In de brieven die wij nu versturen ter bevestiging van een afspraak voor een schade-opname is de volgende alinea tijdelijk opgenomen:

Maatregelen coronavirus

Als organisatie nemen wij maatregelen om eventuele overdracht van het coronavirus te voorkomen. Wij vragen onze medewerkers en deskundigen om bij gezondheidsklachten thuis te blijven. Dit kan betekenen dat u een vervangende zaakbegeleider of deskundige toegewezen krijgt, of dat wij uw schade-opname op een ander moment moeten plannen.

Heeft u zelf gezondheidsklachten die kunnen duiden op het coronavirus? Dan vragen wij u om ons te bellen om de afspraak voor de schadeopname te annuleren. Wij plannen dan een nieuwe afspraak met u in.

Andere initiatieven

Verder zorgen we dat medewerkers indien nodig thuis kunnen werken. Ook werken we aan scenario’s voor bijvoorbeeld hoe we te werk gaan als collega’s ziek worden en voor als bijvoorbeeld het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviezen uitgeeft specifiek voor gemeenten of provincies in ons werkgebied.

Algemene informatie vindt u op de site van het RIVM: https://www.rivm.nl/

Top