Kennisagenda Leefbaar en Kansrijk Groningen 2019 opgesteld

Kennisagenda Leefbaar en Kansrijk Groningen 2019 opgesteld

Dit item is verlopen op 04-06-2019.
Kennistafel

Bron: NCG
Datum: 09-05-2019

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen stelt in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) jaarlijks een kennisagenda op. De kennisagenda voor 2019 is nu bekend. Op de kennisagenda staan actuele onderzoeksvragen rond de maatschappelijke impact van de gaswinning en bodembeweging. Antwoorden op deze vragen kunnen helpen om de aanpak van de problematiek rond de gaswinning te verbeteren.

De kennisagenda is gebaseerd op inbreng van bewoners, medewerkers van kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, belangenverenigingen, overheden en bedrijven. Op basis van de kennisagenda bekijkt NCG welk vervolgonderzoek er moet komen. Daarbij vraagt NCG ook andere partijen om onderzoeksvragen uit de kennisagenda te helpen beantwoorden.

Kennisagenda Leefbaar en Kansrijk Groningen 2019

Er staan twaalf onderzoeksvragen op de kennisagenda van 2019. De vragen zijn geclusterd in vijf groepen. De vragen met * erachter hebben in de ogen van het Kennisplatform prioriteit.

Leren van best practices

 1. Welke (inter)nationale best practices zijn kansrijk om toe te passen op het gasdossier in Groningen? *

Bestuur en governance: verleden en toekomst

 2. Welke lessen zijn te trekken uit het ontstaan en de aanpak van de gaswinningsproblematiek in Groningen?
 3. Hoe kan de uitvoeringsstructuur rondom schadeafhandeling, versterking en toekomstperspectief effectiever en efficiënter worden richting de bewoner? *
 4. Wat kunnen instanties doen om vertrouwen te herstellen bij professionals, ondernemers, bestuurders en bewoners? *
 5. Wat voor beleid, procedures en structuren kunnen de problemen rondom de gaswinning in Groningen bij andere mijnbouw/energieprojecten voorkomen?
 6. Wat zijn de voor- en nadelen van de publieke en private afhandeling van mijnbouwschade in Groningen?

Economie, bedrijvigheid en kansen

 7. Wat zijn de economische en maatschappelijke lasten van de gaswinning?
 8. Wat voor impact heeft de bodembeweging op het imago van Groningen?

Leefbaarheid en welzijn

 9. Wat vinden bewoners zelf belangrijk rond leefbaarheid en kansrijkheid? *
 10. Welke gezondheidseffecten worden op lange termijn verwacht?
 11. Welke impact heeft het gasdossier op professionals? *

Verbinding maatschappij en techniek/wetenschap

 12. Hoe kunnen wetenschappelijke inzichten beter worden geïntegreerd in beleid?

Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen is sinds april 2018 actief en is een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, CMO-STAMM/Sociaal Planbureau Groningen en GGD Groningen. De initiatiefnemer is Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen is bedoeld om kennisopbouw en kennisdeling te stimuleren. Vanuit het platform worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals kennistafels voor vakprofessionals en wetenschappers. Ook wordt jaarlijks een kenniscongres voor een breder publiek georganiseerd.

Kennisagenda 2019 - Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen

Logo NCG

Top