Gemeente Loppersum en NCG informeren inwoners over plan van aanpak versterking

Gemeente Loppersum en NCG informeren inwoners over plan van aanpak versterking

Dit item is verlopen op 31-12-2018.
Voorkant rapport versterking

Bron: gemeente Loppersum
Datum: 03-12-2018

In de periode van 10 tot en met 20 december gaan de gemeente Loppersum en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de inwoners informeren over het vervolg van de versterkingsaanpak van de woningen.

De NCG heeft op 22 november jl. het regionale plan van aanpak 'Veiligheid voorop en de bewoner centraal' gepresenteerd. Dit vormt de basis van het nieuwe versterkingsprogramma en aan de lokale stuurgroepen is gevraagd een plan te maken voor de lokale situatie per gemeente.

Wethouder Pier Prins: "In dit Plan van aanpak voor de gemeente Loppersum worden de bestuurlijke afspraken gekoppeld aan onze lokale praktijk. Niet alleen hebben zich hier tot dusver de zwaarste bevingen voor gedaan, ook zal hier het risico op bevingen het langst kunnen duren. Met het veranderen van de prioriteringssystematiek  komen daar de nieuwe risicoprofielen bij. Dit maakt onze opgave nog complexer, vooral in communicatief opzicht. We gaan daarom in de periode van 10 tot en met 20 december de inwoners informeren. Zij krijgen een brief gericht op hun specifieke situatie en worden uitgenodigd voor een bijeenkomst over hun dorp. Tijdens de informatiebijeenkomsten wordt het Plan van aanpak per dorp toegelicht door de NCG en de gemeente Loppersum. We hebben gemeend zo snel als mogelijk onze inwoners te moeten informeren. We hebben veel waardevolle tijd verloren door het stilleggen van de versterkingsopgave door Minister Wiebes. Ik hecht eraan een winstwaarschuwing te geven. Dit Plan van aanpak heeft geen kans van slagen als er onvoldoende capaciteit en geld beschikbaar wordt gesteld door de Minister."

Heeft u  vragen? Neem dan contact op met de contactpersonen van NCG van het versterkingspunt Loppersum.
Adres: Wijmersweg 43, 9919 BJ Loppersum
Open: op afspraak 
Telefoon: 088 – 041 4472
Bereikbaar op: maandag 13.00 - 16.30 uur, dinsdag t/m donderdag  9.00-16.30 uur
E-mail: info@VersterkingspuntLoppersum.nl

Het plan van aanpak versterking voor de gemeente Loppersum

Logo's gem Lop en NCG

Top