Financiële compensatie voor wachttijd tot besluit

Financiële compensatie voor wachttijd tot besluit

Dit item is verlopen op 30-08-2018.
Aanwijzen op kaart

Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
Datum: 08-08-2018

De wachttijd tussen het ontstaan van mijnbouwschade en de uitbetaling van schadevergoeding, wordt financieel gecompenseerd. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen rekent wettelijke rente vanaf het moment dat de schade aan uw gebouw is ontstaan.

Uit eigen beweging

Het toepassen van de wettelijke rente over schadevergoeding vanaf het moment dat de schade ontstaat, was niet expliciet voorzien in het Besluit mijnbouwschade Groningen. Maar volgens de  Commissie is het een logisch gevolg van toepassing van bestaande wetgeving. Anders dan de bijkomende kosten, hoeft de wettelijke rente niet te worden aangevraagd. De Commissie keert deze uit eigen beweging uit als er vergoeding van mijnbouwschade  wordt toegekend.

Alleen schademelding van 31 maart 2017

Om onder meer het moment van ontstaan van de schade aan een gebouw vast te stellen, wordt een onafhankelijke deskundige om advies gevraagd. Voor de helderheid: de Commissie mag op hoofdlijnen alleen beslissen over schademeldingen die na 31 maart 2017 zijn gedaan. Het kan wel zo zijn dat de schade ouder is dan die datum, maar nog niet eerder ergens was gemeld. De rente wordt ook dan gerekend vanaf de datum van ontstaan van de schade.

Voorbeeld

De wettelijke rente bedroeg afgelopen jaren twee procent per jaar. Bij mijnbouwschade aan een gebouw dat begroot is op 4.000 euro en die op 1 januari 2017 is ontstaan, rekent de Commissie dus over heel 2017 wettelijke rente en over het deel van 2018 tot aan de datum van uitbetaling van de schadevergoeding. Het gaat in dit voorbeeld dan om ruim 100 euro.

Bovenop schadevergoeding

De wettelijke rente komt bovenop de schadevergoeding zelf en de vergoeding van bijkomende kosten en overlastvergoeding. Indien in het genoemde voorbeeld schadeherstel wordt gepleegd, kan de vergoeding van bijkomende kosten en de overlastvergoeding, mits deze worden aangevraagd, minimaal 685 euro bedragen. Daar komt dan ruim 100 euro aan wettelijke rente bij. Het uitgekeerde bedrag is dan 4.785 euro.

Meer informatie

Binnenkort plaatst TCMG meer informatie op haar website over de wijze waarop ze wettelijke rente berekenen en toepassen.

Logo TCMG

Top