Dorpsbijeenkomst en informatiemarkt in 't Zandt goed bezocht

Dorpsbijeenkomst en informatiemarkt in 't Zandt goed bezocht

Dit item is verlopen op 13-08-2019.
Dorpsbijeenkomst 10 juli 't Zandt

Bron: Gemeente Loppersum
Datum: 11-07-2019

Op 10 juli jl. hebben Nationaal Coördinator Groningen en gemeente Loppersum een presentatie gegeven over de stand van zaken in 't Zandt. Gelijktijdig met de presentatie vond er een informatiemarkt plaats.

Op de informatiemarkt waren instanties aanwezig die nauw betrokken zijn bij de versterkingsopgave in 'tZandt . Inwoners konden kennismaken en vragenstellen aan vertegenwoordigers van  Woongroep Marenland, Centrum Veilig Wonen, Landschapsbeheer Groningen, Staatsbosbeheer, Stichting Welzijn Dienstverlening, Stut en Steun, Dorpsbelangen ‘t Zandt, Libau, de Onafhankelijke Raadsman, Nationaal Coördinator Groningen en gemeente Loppersum.

Met deze link komt u op de presentatie, zoals die deze avond is gehouden. De presentatie is ook terug te vinden op de dorpenpagina 't Zandt.

Top