Deze week: 731 afgehandeld en 224 keuzes in de Stuwmeerregeling

Deze week: 731 afgehandeld en 224 keuzes in de Stuwmeerregeling

Dit item is verlopen op 06-09-2019.
Folder aanwijzen

Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
Datum: 19-08-2019 

Afgelopen week zijn er 731 schademeldingen afgehandeld. Er kwamen 442 nieuwe schademeldingen binnen. Het stuwmeer aan niet-afgehandelde schademeldingen kromp zodoende met 289.

Schadevergoeding

Er is in totaal nu 84,8 miljoen euro uitgekeerd door de TCMG. Dit bestaat onder andere uit bijna 43,2 miljoen euro aan schadevergoeding vanuit de reguliere procedure en 36,7 miljoen euro aan schadevergoedingen in het kader van de Stuwmeerregeling. Daarnaast is er wettelijke rente vergoed en overige schade, zoals gevolgschade en overlast.

Besluiten

Afgelopen week werden er 637 besluiten genomen, waarmee 731 schademeldingen werden afgehandeld. Het gaat per besluit soms om meerdere schademeldingen tegelijk op een adres. Het betrof 415 besluiten vanuit de keuze voor de Stuwmeerregeling en 222 besluiten vanuit de reguliere procedure.

Schademeldingen

Er zijn nu 18.709 schademeldingen afgehandeld en er staan er nog 17.405 open. In drie maanden tijd zijn er ruim 12.000 nieuwe schademeldingen gedaan, mede door recente aardbevingen. De helft van die schademeldingen is afkomstig van adressen waar nooit eerder schade is gemeld. Er zijn in die periode ruim 10.000 schademeldingen afgehandeld, waarvan 7.121 via de Stuwmeerregeling.

Schade-opnames en nulmetingen

Afgelopen week zijn er 232 schade-opnames verricht voor de reguliere procedure, wat optelt tot 15.329 schade-opnames sinds de start in maart 2018. Er zijn 306 nulmetingen uitgevoerd op adressen waar voor de Stuwmeerregeling is gekozen. In totaal zijn er nu 832 nulmetingen verricht.

Stuwmeerregeling

Van de 8.653 keuzes voor de Stuwmeerregeling is er 7.746 keer gekozen voor de vaste vergoeding van in totaal 5.000 euro. Daarnaast zijn er 221 schademelders die gekozen hebben voor de variabele vergoeding tot maximaal 11.000 euro (op basis van facturen van een bouwbedrijf). 686 mensen hebben gekozen voor het voortzetten van het reguliere proces.

Hier vindt u het overzicht met de actuele cijfers.

Logo TCMG

Top