Deze week: 292 besluiten, 154 schademeldingen, 449 schade-opnames

Deze week: 292 besluiten, 154 schademeldingen, 449 schade-opnames

Dit item is verlopen op 14-02-2019.
TCMG schade gesprek

Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
Datum: 01-02-2019 

Met 292 besluiten over schadevergoeding en 154 nieuwe schademeldingen zette de daling van het aantal niet-afgehandelde schademeldingen voort. Er zijn nu 169 minder openstaande dossiers. Wel past hier een waarschuwing. Het wekelijks aantal besluiten zal waarschijnlijk enkele weken dalen voordat dit verder kan stijgen.

Totalen afgehandeld

Het  totaal aantal afgehandelde schademeldingen bedraagt nu 4.479 en het totaal niet-afgehandelde schademeldingen daalde naar een totaal van 16.297. Er werd 11,4 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend.

Ruim 7.500 schade-opnames

Het aantal schade-opnames deze week (449) zorgde dat er in totaal nu 7.565 schade-opnames zijn uitgevoerd. Na ontvangst van een eventuele zienswijze en verwerking daarvan leidde dat tot in totaal 3.198 besluiten.

Nieuwe beoordelingskader invoeren

De Commissie besloot vorige week donderdag om een advies over een nieuw beoordelingskader (link naar bericht) over te nemen. In het advies is eenvoudiger en eenduidiger beschreven hoe het wettelijke bewijsvermoeden toe te passen. Het is voorwaarde voor een voortvarender en grootschaliger schade-afhandeling met behoud van zorgvuldigheid en ruimhartigheid.

Tijd nodig voor deskundigen en juristen

Wel is er eerst wat tijd nodig voor het invoeren ervan. Alle onafhankelijke deskundigen moeten dit per direct toepassen, als ook de juristen en administratief medewerkers die dossiers voorbereiden op besluitvorming voor de Commissie. Er wordt onder andere een extra check gedaan op adviesrapporten die zijn opgeleverd voor verzending naar schademelders. Dat kost tijd. Het zal waarschijnlijk enkele weken van invloed zijn op het aantal besluiten.

Aantal zienswijzen en rapporten

Verwachting is dat het nieuwe beoordelingskader door haar duidelijkheid uiteindelijk minder zienswijzen nodig maakt en minder aanpassing van concept rapporten. Momenteel hebben de onafhankelijke deskundigen 4.571 adviesrapporten opgeleverd na een schade-opname. Ruim 1.000 schademelders hebben daar na ontvangst een reactie (zienswijze) op gegeven, wat niet zelden leidt tot aanpassing en verbetering van het adviesrapport. Er zijn nu ruim 3.000 adviesrapporten in de maak.

Hier vindt u een overzicht van alle cijfers.

Logo TCMG

Top