Deze week: 1.968 besluiten en 8.082 keuzes in de Stuwmeerregeling

Deze week: 1.968 besluiten en 8.082 keuzes in de Stuwmeerregeling

Dit item is verlopen op 20-08-2019.
Scheur in muur

Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
Datum: 05-08-2019

Afgelopen week zijn er 1.968 besluiten genomen, waarmee er 2.235 schademeldingen zijn afgehandeld. Bij de start van deze week waren er 8.082 aanvragers die hun keus door hebben gegeven voor de Stuwmeerregeling.

Besluiten

Afgelopen week zijn er 1.883 besluiten genomen naar aanleiding van een keus uit de Stuwmeerregeling. Er is op 85 dossiers een besluit genomen in de reguliere procedure. Het totaal aantal besluiten komt zodoende op 1.968.

Schade-opnames en nulmetingen

Afgelopen week hebben wij bij 318 aanvragers een schade-opname verricht in het kader van de reguliere procedure. Er zijn 187 nulmetingen verricht naar aanleiding van een besluit op de Stuwmeerregeling. Het totaal aantal uitgevoerde nulmetingen komt daarmee op 306. Er zijn op dit moment 430 nulmetingen ingepland voor de komende weken.

Voorraad

De TCMG heeft nu 16.728 van de 35.253 schademeldingen afgehandeld. Vorige week zijn er 458 nieuwe schades gemeld. Dit aantal blijft ten opzichte van de periode voor de beving van Westerwijtwerd op 22 mei onveranderd hoog. Het totaal aantal niet-afgehandelde dossiers is nu 18.525.

Stuwmeerregeling

Van de 8.082 keuzes is er 7.236 keer gekozen voor de vaste vergoeding van in totaal 5.000 euro. Daarnaast zijn er 197 aanvragers die gekozen hebben voor de variabele vergoeding tot maximaal 11.000 euro (op basis van facturen van een bouwbedrijf) en 649 aanvragers hebben gekozen voor het voortzetten van het reguliere proces.

Schadevergoeding

Er is in totaal nu 74,1 miljoen euro uitgekeerd door de TCMG. Dit bestaat onder andere uit 40,3 miljoen euro aan schadevergoeding, bijna 30 miljoen euro aan vaste vergoedingen in het kader van de Stuwmeerregeling en 3,8 miljoen euro aan overige verleende bedragen zoals de wettelijke rente.

Bezwaren

Het totaal aantal bezwarenschriften na een besluit is nu 305 stuks. Van de afgehandelde bezwaren zijn er nu 33 gegrond verklaard, 35 deels gegrond en 10 bezwaren zijn ongegrond verklaard. Er zijn nog 180 bezwaren in behandeling, de overige bezwaren zijn ingetrokken of niet ontvankelijk verklaard.

Hier vindt u het overzicht met de actuele cijfers. Deze is bijgewerkt met de cijfers van de afgelopen twee weken.

Logo TMCG

Top