Brief uitleg procedure 6000 ‘oude’ schademeldingen verstuurd

Brief uitleg procedure 6000 ‘oude’ schademeldingen verstuurd

Dit item is verlopen op 17-03-2018.

Bron: NAM
07-03-2018

Enkele weken geleden hebben de Groningse bestuurders overeenstemming bereikt met het kabinet over een nieuw Protocol Mijnbouwschade Groningen. Dit houdt in dat vanaf 19 maart 2018 iedere bewoner met een schademelding die na 31 maart 2017 is gedaan terecht kan bij de onafhankelijke Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

Daarmee resteren ca. zesduizend openstaande schademeldingen van vóór 31 maart 2017. Het kabinet heeft besloten dat deze schademeldingen onder het oude protocol worden afgehandeld. Kabinet en Groningse bestuurders hebben daarom NAM verzocht deze oude schademeldingen voor 1 juli 2018 af te ronden door middel van een aanbod. NAM heeft ingestemd met dit verzoek. Hierna speelt NAM geen enkele rol in de afhandeling van schademeldingen.

Vanaf vandaag ontvangen alle bewoners met een of meer openstaande schademelding(en) van vóór 31 maart 2017 een brief met uitleg over de procedure die geldt tot aan 1 juli. Voor de helderheid: de brief bevat nog geen aanbod van NAM, dat komt de komende maanden.

Vanaf 19 maart 2018 kan iedere bewoner met een nieuwe schademelding (van na 31 maart 2017) terecht bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

logo NAM

Top