54 besluiten, 248 schademeldingen, 377 schade-opnames

54 besluiten, 248 schademeldingen, 377 schade-opnames

Dit item is verlopen op 01-02-2019.
Inspectie deur

Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
Datum: 10-01-2019 

De TCMG nam afgelopen week 54 besluiten over schadevergoeding. Er werden 377 schade-opnames verricht. Er kwamen 248 nieuwe schademeldingen binnen, mede door een enkele vastgoedeigenaar die 81 schademeldingen deed.

Minder besluiten

De terugval in het aantal besluiten en de stijging van het aantal nieuwe schademeldingen, maakt dat er nu in totaal 16.597 schademeldingen nog moeten worden afgehandeld. Een stijging ten opzichte van vorige week.

‘Kentering gaande’

Deze week was de TCMG juist uitgebreid in het nieuws, waarbij we zelf aangaven dat er een kentering gaande is. Momenteel is dat nog niet elke week zichtbaar. Verwachting is dat in de loop van februari het effect ook structureel in de aantallen besluiten terug is te zien.

Op de achtergrond

Er worden namelijk wel structureel hogere aantallen schade-opnames bereikt dan het aantal binnengekomen schademeldingen. Bij 6.257 schademelders is nu een schade-opname gedaan. Er werden 3.965 adviesrapporten opgeleverd, waarover nu 2.532 besluiten zijn genomen.

Voorbereiding

De schade-opname, het opleveren van het adviesrapport en eventuele reactie daarop van de schademelder, vormen belangrijke stappen. Uiteindelijk zijn het voorwaarden om een besluit te kunnen nemen. Voor de vakantie lag dat niveau op bijna 200 besluiten per week. De huidige daling is daarmee vooral gevolg van de vakantietijd waardoor er minder mensen beschikbaar waren om de dossiers op besluitvorming voor te bereiden.

Totale schadevergoeding

Er is in totaal €8.866.591 aan schadevergoeding toegekend door de Commissie. Waarvan €8.345.965 voor de mijnbouwschade aan panden en eventuele gevolgschade, €316.991 aan vergoeding van bijkomende kosten en €203.635 aan toekenning van wettelijke rente.

Hier vindt u alle cijfers.

Logo TCMG

Top