149 besluiten, 134 schademeldingen, 397 schade-opnames

149 besluiten, 134 schademeldingen, 397 schade-opnames

Dit item is verlopen op 01-02-2019.
Afbeelding overleg schade

Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
Datum: 21-01-2019 

Het aantal besluiten is afgelopen week gestegen met 149 naar nu in totaal 2.681. Het aantal schademeldingen is met 134 op 20.465 uitgekomen  en het aantal schade-opnames staat met 397 deze week op in totaal 6.648. Het aantal niet-afgehandelde schades daalde hierdoor licht naar 16.568. Het aantal afgehandelde schademeldingen komt daarmee op 3.897.

Totaal vergoedingen

Er is in totaal €9.285.180 aan schadevergoeding toegekend door de Commissie. Waarvan €8.732.441 voor de fysieke mijnbouwschade en eventuele gevolgschade, €337.389 aan vergoeding van bijkomende kosten en €215.350 aan toekenning van wettelijke rente.

Aantal openstaande schademeldingen

Het aantal openstaande, of anders gezegd niet-afgehandelde schademeldingen bedraagt 16.568. Dit is anders dan de recent vaak genoemde 17.500. Niet alleen kan namelijk het aantal besluiten worden afgetrokken van het totaal aantal schademeldingen, maar bij sommige besluiten worden ook meerdere schademeldingen ineens verwerkt. Ook kunnen ruim 1.000 schademeldingen als afgehandeld worden beschouwd omdat schademelders deze introkken of omdat het na onderzoek een ander soort melding betrof (melding acuut onveilige situatie).

Bekendheid bedragen

Bij TCMG is uit analyse gebleken dat van de 16.568 niet-afgehandelde schademeldingen, bij iets meer dan 11.200 geen indicatie van een schadebedrag bekend is. Dit is het geval bij 75 procent van de CVW-schademeldingen zoals we die hebben ontvangen bij de start op 19 maart 2018. 55 procent van de mensen die bij TCMG sinds 19 maart 2018 een schademelding doet, geeft geen schadebedrag of indicatie daarvan, zoals tussen de 1.000 en 4.000 euro of tussen de 4.000 en 10.000 euro. De redenen kunnen divers zijn. Op basis van een pilot met kleine schades waarbij mensen zelf de schadebedragen konden opgeven, blijkt dat een deel het bedrag zelf niet kan of wil schatten en dat liever door een deskundige wil laten berekenen.

Hoogezand

In september vorig jaar werd in Hoogezand bij 111 woningen een acuut onveilige situatie vastgesteld omdat geveldelen naar beneden dreigden te vallen. De woningcorporatie Lefier heeft voor 61 van deze woningen waar zij eigenaar van is, een schademelding gedaan. De Commissie heeft besloten deze toe te kennen. Ook is daarbij vastgesteld wat het kost om de schade te vergoeden voor de overige 50 (koop)woningen. Bewoners zijn hier recent over geïnformeerd.

Hier vindt u alle cijfers.

Logo TCMG

Top