Nieuws & achtergronden 2019

Nieuws & achtergronden 2019

 • Eerste honderden adressen in aardbevingsgebied hebben nu snel internet

  Bron: Provincie Groningen
  Datum: 30-09-2019

  De eerste 230 adressen in het aardbevingsgebied beschikken over snel internet. Het gaat om huishoudens en bedrijven in de gemeente Het Hogeland. De verbinding is aangelegd door Rodin Broadband Groningen, via de regeling Snel Internet Groningen. Daarbij is intensief samengewerkt met de provincie Groningen, gemeenten en bewoners.

  Lees verder
 • Kindcentrum Stedum wordt 9 oktober officieel geopend

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 26-09-2019

  De bouw van het kindcentrum ten noorden van de Hilmaarweg in Stedum is klaar! Samenwerkingsschool De Klaver en kinderopvang Het Vlinderhofje van Kids2b krijgen hier een nieuwe plek. Maandag 30 september krijgen de kinderen voor het eerst les in hun nieuwe school.

  Lees verder
 • NCG en TCMG tekenen samenwerkingsconvenant

  Bron: NCG
  Datum: 11-09-2019

  De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) hebben vandaag een samenwerkingsconvenant getekend. Er is afgesproken de schadeafhandeling en versterking stapsgewijs steeds meer gezamenlijk te doen.

  Lees verder
 • Gaswinning Groningen komend jaar onder 12 miljard Nm3

  Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Datum: 10-09-2019

  De gaswinning uit het Groningenveld daalt het komende gasjaar naar 11,8 miljard Nm3. Daarmee komt de winning onder het door Staatstoezicht op de Mijnen geadviseerde niveau van 12 miljard Nm3. Naar verwachting zal de gaswinning in Groningen vanaf medio 2022 op nul uitkomen.

  Lees verder
 • Loppersum nodigt inwoners uit voor NPG-dorpscafé

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 03-09-2019

  Sterke dorpen met gelukkige inwoners! Met dit doel zijn medewerkers van diverse welzijnsorganisaties en de gemeente Loppersum eind 2018 begonnen aan een ontdekkingsreis. De gemeente Loppersum wil graag antwoord van de inwoners krijgen op de vraag: 'Wat heeft u nodig om goed te kunnen leven in uw dorp?'
  In september organiseert de gemeente 4 'NPG-dorpscafé avonden' om met inwoners door te praten over deze vraag. Alle inwoners zijn van harte welkom!

  Lees verder
 • Feestelijke opening bouwkundig versterkte Abt-Emoschool

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 05-09-2019

  Vanmiddag was de feestelijke opening van de vernieuwde Abt Emo-school in Westeremden. De Abt Emo-school is het eerste gebouw van de Netwerkschool uit de gemeente Loppersum dat bouwkundig versterkt is. De afgelopen maanden is er door iedereen hard gewerkt om een mooi resultaat te krijgen. Het gebouw is beter bestand tegen aardbevingen en onderwijskundig vernieuwd. 

  Lees verder
 • Schade-opname nu door eigen aannemer

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 02-09-2019 

  Het is vanaf vandaag mogelijk om als schademelder zelf een aannemer in te schakelen voor het uitvoeren van een opname voor de schadeafhandeling. Er hoeft dan niet gewacht te worden op een onafhankelijke deskundige, die schaarser zijn en dus minder snel beschikbaar. Wel moet deze ‘eigen aannemer’ aan een aantal voorwaarden voldoen.

  Lees verder
 • Kenniscongres Sterk Groningen! rondom aardbevingsdossier

  Bron: Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen
  Datum: 22-08-2019
  Op donderdag 26 september organiseert het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen samen met Kennisplatform Bouwen en Versterken het tweede kenniscongres: Sterk Groningen!.

  Lees verder
 • Deze week: 731 afgehandeld en 224 keuzes in de Stuwmeerregeling

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 19-08-2019 

  Afgelopen week zijn er 731 schademeldingen afgehandeld. Er kwamen 442 nieuwe schademeldingen binnen. Het stuwmeer aan niet-afgehandelde schademeldingen kromp zodoende met 289.

  Lees verder
 • Grondonderzoek in Wirdum, Loppersum en Oosterwijtwerd

  Bron: NCG
  Datum: 16-08-2019

  Wiertsema & Partners voert grondonderzoek uit op de openbare weg in Wirdum, Loppersum en Oosterwijtwerd op 26 en 27 augustus 2019.

  Lees verder
 • "Aanschuiven in... de dorpen" krijgt vervolg

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 13-08-2019

  Sterke dorpen met gelukkige inwoners! Met dit doel  zijn de medewerkers van diverse organisaties en de gemeente Loppersum met het volkswagenbusje Neef Herbert, een aantal dorpen in geweest onder de naam "Aanschuiven in…".

  Lees verder
 • Deze week: 1.968 besluiten en 8.082 keuzes in de Stuwmeerregeling

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 05-08-2019

  Afgelopen week zijn er 1.968 besluiten genomen, waarmee er 2.235 schademeldingen zijn afgehandeld. Bij de start van deze week waren er 8.082 aanvragers die hun keus door hebben gegeven voor de Stuwmeerregeling.

  Lees verder
 • Deze week: 1.340 besluiten, 7.814 keuzes voor stuwmeerregeling

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 30-07-2019 

  Afgelopen week zijn er 1.340 besluiten genomen. Daarnaast hebben 359 aanvragers hun keuze voor de Stuwmeerregeling doorgegeven.

  Lees verder
 • Eerste Groninger restauratiefair ‘Erfgoed & ambacht’

  Bron: Erfgoedloket Groningen en EPI-kenniscentrum
  Datum: 29-07-2019

  Op 5 september wordt in Warffum de eerste Groninger restauratiefair gehouden. Deze fair wordt georganiseerd door het Erfgoedloket Groningen en EPI-kenniscentrum. Deze twee organisaties bieden ondersteuning bij problemen die ontstaan als gevolg van de aardbevingen door gaswinning.

  Lees verder
 • Dorpsbijeenkomst en informatiemarkt in 't Zandt goed bezocht

  Bron: Gemeente Loppersum
  Datum: 11-07-2019

  Op 10 juli jl. hebben Nationaal Coördinator Groningen en gemeente Loppersum een presentatie gegeven over de stand van zaken in 't Zandt. Gelijktijdig met de presentatie vond er een informatiemarkt plaats.

  Lees verder
 • Stuwmeerregeling: 3.417 keer keuze gemaakt, 49 besluiten

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 08-07-2019 

  In de eerste vijf dagen na de start is op 3.417 adressen een keuze gemaakt vanuit de Stuwmeerregeling. De eerste 49 besluiten zijn genomen voor die keuzes, waarbij 245.000 euro schadevergoeding is toegekend. In totaal is er nu 39,4 miljoen euro schadevergoeding toegekend door de TCMG.

  Lees verder
 • Beving van Westerwijtwerd had impact in de wijde omgeving

  Bron: Gronings Perspectief
  Datum: 10-07-2019

  De aardbeving van Westerwijtwerd op 22 mei 2019 werd in de gemeenten Loppersum, het Hogeland en Groningen door een grote meerderheid van de bevolking gevoeld. Vrijwel niemand had direct na de beving acute hulp nodig.

  Lees verder
 • Vijf leefbaarheidsprojecten in aardbevingsgebied kunnen van start

  Bron: Nationaal Programma Groningen
  Datum: 10-07-2019

  Ruim 2,5 miljoen euro subsidie voor vijf leefbaarheidsprojecten in aardbevingsgemeenten. Van de herinrichting van een gebied tot het uitvoeren van een stadsvisie en het versterken van recreatie en toerisme.

  Lees verder
 • Contract Centrum Veilig Wonen loopt 31 december af

  Bron: NCG
  Datum: 04-07-2019

  Op 31 december 2019 loopt het contract van Centrum Veilig Wonen (CVW) met NAM af. Het Rijk en de regionale overheden hebben afgelopen mei besloten om vanaf 1 januari 2020 de versterking te laten uitvoeren door één publieke uitvoeringsorganisatie.

  Lees verder
 • Nieuwsbrief Loppersum Versterkt

  Bron: Gemeente Loppersum
  Datum: 09-07-2019

  De lokale stuurgroep met daarin gemeente Loppersum, NCG, CVW, Woningcorporatie Wierden en Borgen, Marenland en Woonzorg Nederland brengt ieder kwartaal een gezamenlijke nieuwsbrief uit over de versterkingsaanpak in onze gemeente.

  Lees verder
 • 1.307 schademelders maken keuze Stuwmeerregeling bekend

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 05-07-2019 

  Sinds de start van de Stuwmeerregeling eergisteren, kozen tot vrijdagmiddag 1.235 mensen voor de vaste vergoeding van in totaal 5.000 euro, 8 kozen er voor de variabele vergoeding op basis van facturen van bouwbedrijven, 64 kozen er voor de reguliere procedure. De eerste besluiten op die keuzes zijn inmiddels ook genomen.

  Lees verder
 • Samenhang en samenwerking in het gaswinningsgebied

  Bron: NCG
  Datum: 04-07-2019

  In sommige dorpen en wijken in de provincie Groningen is er veel samenhang en samenwerking tussen bewoners, in anderen juist veel minder. Hoe komt dat?

  Lees verder
 • Raad van State: minister moet uitleggen waarom gaswinning niet sneller naar nul kan

  Bron: Raad van State
  Datum: 03-07-2019

  De minister van Economische Zaken en Klimaat moet beter motiveren waarom de Groningse gaswinning na afloop van het huidige gasjaar 2018-2019 niet sneller kan worden afgebouwd naar nul.

  Lees verder
 • Nieuwsbrief kindcentrum in Middelstum

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 08-07-2019

  De bouw van het nieuwe kindcentrum aan de Zuiderstraat in Middelstum is bijna klaar! Het wordt een aardbevingsbestendig, duurzaam gebouw met een flexibele indeling, geschikt om nieuwe vormen van onderwijs te geven.

  Lees verder
 • Duizenden brieven met aanbod Stuwmeerregeling verstuurd

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 02-07-2019 

  De schadeafhandeling komt in een stroomversnelling. Het is vanaf morgen, 3 juli, mogelijk een keuze te gaan maken voor deelname aan de Stuwmeerregeling. Komende dagen landt daarom bij ruim 16.000 adressen een brief op de mat waarin het aanbod en de keuzes staan toegelicht.

  Lees verder
 • Afhandeling schade door gaswinning in Groningen wordt volledig publiek

  Bron: Rijksoverheid
  Datum: 28-06-2019

  De afhandeling van alle verzoeken om vergoeding van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag Norg in Groningen wordt volledig publiekrechtelijk georganiseerd.

  Lees verder
 • Voortgang van de versterking in Groningen: Crisis-aanpak vereist eenvoudige aansturing

  Bron: SodM
  Datum: 26-06-2019

  De ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werken momenteel samen met de regio intensief aan een crisis-aanpak voor de versterking.

  Lees verder
 • Het kindcentrum in Loppersum is vandaag officieel geopend

  Bron: Gemeente Loppersum
  Datum: 25-06-2019

  Vanmiddag was  de feestelijke opening van het kindcentrum in Loppersum. De afgelopen week zijn de basisscholen Roemte en Prinses Beatrix en kinderopvang Kids2b verhuisd naar het nieuwe gebouw aan de Schoolstraat. Nu is er in Loppersum opvang en onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 0-12 jaar.

  Lees verder
 • Deze week: 269 afgehandeld, 974 binnengekomen, 209 schade-opnames

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 24-06-2019 

  Het aantal nieuwe schademeldingen is met 974 afgelopen week veel minder hard gegroeid dan de week ervoor. Er werden deze week 269 schademeldingen afgehandeld. Er is nu 36,6 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

  Lees verder
 • Deze week: 187 afgehandeld, 2.051 binnengekomen, 155 schade-opnames

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 18-06-2019 

  Het aantal schademeldingen overstijgt met 2.051 deze week het aantal van vorige week. Er werden deze week 187 schademeldingen afgehandeld. Er is nu ruim 33,9 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

  Lees verder
 • Advies SodM: Weeg maatschappelijke ontwrichting in Groningen mee bij niveau gaswinning 2019/2020

  Bron: SodM
  Datum: 17-06-2019

  Dit advies dateert van 8 mei 2019. De beving bij Westerwijtwerd van 22 mei en de gevolgen ervan voor de Groningers zijn daarom niet meegenomen.

  Lees verder
 • Gaswinning Groningen volgend jaar mogelijk al richting 12 miljard kuub

  Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Datum: 17-06-2019

  Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat laat aanvullende maatregelen uitwerken die naar verwachting volgend jaar al zorgen voor een extra daling van de gaswinning in Groningen met 3,1 miljard Nm3 naar in totaal 12,8 miljard Nm3. Daarnaast wordt onderzocht of de gaswinning op het niveau van 12 miljard Nm3 kan worden gebracht door de reservebuffer in de gasopslag Norg niet geheel aan te vullen.

  Lees verder
 • Dertien projecten krijgen bijdrage uit Nationaal Programma Groningen

  Bron: Provincie Groningen
  Datum:18-06-2019

  Elektrische deelauto's en de aanleg van een warmtenet in de gemeente Loppersum, ondersteuning van het dorpsproces in Overschild en bijscholing van werknemers in de technische installatiebranche.

  Lees verder
 • Stuwmeerregeling schade wordt verruimd

  Bron: Tweede Kamer
  Datum: 13-06-2019

  De stuwmeerregeling wordt verruimd. Alle gedupeerden in het aardbevingsgebied die voor 13 juni 2019 schade hebben gemeld bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) vallen onder de stuwmeerregeling.De regeling zou eerst op advies van TCMG tot 1 januari dit jaar gelden.

  Lees verder
 • Minister Wiebes maakt inhoud besluit Stuwmeerregeling bekend

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 13-06-2019 

  De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft vanochtend in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt op welke manier hij de Stuwmeerregeling wil invoeren. De regeling zal gaan gelden voor alle openstaande schademeldingen die vóór 13 juni 2019 zijn binnengekomen.

  Lees verder
 • Brief verlenging beslistermijn voor stuwmeer schademelders

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 12-06-2019 

  Bij 5.400 schademelders landt vanaf vandaag een brief van de TCMG op de mat. Daarin staat dat de beslistermijn voor de afhandeling van hun schademelding formeel tot vijftien maanden wordt verlengd. Een vervelende boodschap die mogelijk voor extra onzekerheid zorgt. Juist voor deze groep is daarom de Stuwmeerregeling voorgesteld.

  Lees verder
 • Nieuwsbrief Loppersum-Noord

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 12-06-2019

  Loppersum-Noord is het gedeelte tussen de Molenweg en het spoor. In dit gebied gaat de komende tijd veel gebeuren. De gemeente, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en woningstichting Wierden en Borgen zetten samen de schouders eronder om deze woonomgeving  te verfraaien en toekomstbestendig te maken. Met als doel de wijk te verbeteren en u als bewoner zich thuis te laten voelen.

  Lees verder
 • Gratis bouwkundige inspectie voor monumenteigenaren

  Bron: NCG
  Datum: 12-06-2019

  In 2019 kunnen 175 monumenteigenaren in het aardbevingsgebied een gratis bouwkundige inspectie aanvragen bij Stichting Monumentenwacht Groningen. Nationaal Coördinator Groningen heeft hiervoor een subsidie van 250.000 euro beschikbaar gesteld. De inspectie is bedoeld om monumenteigenaren inzicht te geven in de staat en het onderhoud van hun pand.

  Lees verder
 • Deze week: 136 afgehandeld, 1.757 binnengekomen, 232 schade-opnames

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 12-06-2019 

  De aardbevingen van Westerwijtwerd en Garrelsweer klinken stevig door in de cijfers. Er kwamen 1.757 nieuwe schademeldingen in een week bij. De weken voor de beving waren dat er gemiddeld zo’n 200. Er werden deze week 136 schademeldingen afgehandeld. Er is nu ruim 32,8 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

  Lees verder
 • Aardbeving bij Garrelsweer

  Bron: KNMI
  Datum: 09-06-2019

  Op zondag 9 juni 2019 heeft er een aardbeving plaatsgevonden nabij Garrelsweer rond 7 uur.

  Lees verder
 • Debat Tweede Kamer over schadeafhandeling

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 05-06-2019 

  De aanpak van de schadeafhandeling verkeert op dit moment in een bijzondere fase. Gisteravond is door de Tweede Kamer met het Kabinet gedebatteerd over voorstellen om de schadeafhandeling te versnellen. Wat betekent dit voor u?

  Lees verder
 • Aandacht voor gezondheid inwoners aardbevingsgebied

  Bron: NCG
  Datum: 06-06-2019

  De aardbevingsgemeenten krijgen geld om de komende twee jaar extra capaciteit in te zetten voor de emotionele ondersteuning van inwoners. Dit is besloten in het bestuurlijk overleg van woensdag 5 juni tussen Rijk, provincie en gemeenten.

  Lees verder
 • Doorbraak in crisis aardbevingsgebied

  Bron: Provincie Groningen
  Datum: 06-06-2019

  Er komt een radicale wijziging in de aanpak van de versterking van woningen die door aardbevingen zijn getroffen. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) werkt het stuwmeer aan schademeldingen versneld weg. Dat heeft een delegatie van de provincie en de gemeenten in het aardbevingsgebied woensdag 5 juni afgesproken met het Rijk.

  Lees verder
 • Kamerbrief over versnelling schadeafhandeling, versterkingsoperatie en afbouw gaswinning Groningen

  Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Datum: 04-06-2019

  Minister Wiebes (EZK) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over versnelling van de schadeafhandeling, de versterkingsoperatie en de afbouw van de gaswinning in Groningen.

  Lees verder
 • Dinsdag 4 juni debat Tweede Kamer over aardbeving

  Bron: Tweede Kamer
  Datum: 03-06-2019

  Dinsdag 3 juni is er een plenaire vergadering in de Tweede Kamer over de aardbeving in Westerwijtwerd naar aanleiding van de gaswinning in Groningen.

  Lees verder
 • Een week na Westerwijtwerd: een terugblik

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 29-05-2019 

  Vandaag precies een week geleden veroorzaakte de aardbeving bij Westerwijtwerd bij duizenden mensen nieuwe schade. In dit bericht blikken we wat uitgebreider terug op het verloop van de week bij de TCMG.

  Lees verder
 • Voortgang versterking locaties Netwerkschool Loppersum Oost

  Bron: Gemeente Loppersum
  Datum: 03-06-2019

  Basisschool De Wilgenstee uit Zeerijp, de Zandplaat uit ‘t Zandt en de Abt Emoschool uit Westeremden vormen met elkaar de Netwerkschool Loppersum Oost. Voor alle drie de scholen geldt dat uit inspectie is gebleken dat ze bouwkundig versterkt moeten worden.

  Lees verder
 • Crisisaanpak versterking nodig voor de veiligheid van de Groningers

  Bron: SodM
  Datum: 28-05-2019

  Staatstoezicht op de Mijnen adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de versterkingsoperatie als een crisis aan te pakken.

  Lees verder
 • Beleid gaswinning zet leven van bewoners langdurig op slot

  Bron: Gronings Perspectief
  Datum: 28-05-2019

  Waarom voelen zoveel inwoners van het aardbevingsgebied zich chronisch onveilig? En welke impact heeft de versterkingsoperatie op bewoners? Het onderzoeksproject "Gronings Perspectief" hield een peiling onder 3.917 Groningers en sprak met bewoners en professionals. De problemen van bewoners stapelen zich op, maar beleid gaat eraan voorbij.

  Lees verder
 • Beving Westerwijtwerd: update 19.00 uur, met cijfers per gemeente

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 22-05-2019 

  UPDATE 19.00 uur: Tot op heden hebben we vandaag 593 aanvragen tot schadevergoeding ontvangen, waar dat er op een normale dag circa dertig zijn. Deze aanvragen komen zowel telefonisch als via onze website binnen. Op het schadeloket van de TCMG is het duidelijk drukker dan normaal. Inmiddels kregen we 281 telefoontjes.

  Lees verder
 • Aardbeving bij Westerwijtwerd

  Bron: KNMI
  Datum: 22-05-2019

  Op 22 mei 2019 heeft er een aardbeving plaatsgevonden nabij Westerwijtwerd.

  Lees verder
 • Aardbeving Westerwijtwerd legt pijn Groningers bloot

  Bron: Gemeente Loppersum
  Datum: 22-05-2019

  Gezamenlijke verklaring van de betrokken Groninger burgemeesters:

  Lees verder
 • Commissaris van de Koning: Groningen nog steeds niet veilig

  Bron: Provincie Groningen
  Datum: 22-05-2019

  Commissaris van de Koning René Paas reageert geschrokken op de zware aardbeving van 22 mei bij Westerwijtwerd. Hij concludeert dat Groningen nog steeds niet veilig is. Volgens de commissaris moet de gaswinning sneller afgebouwd, de schade sneller afgehandeld en de versterking versneld worden.

  Lees verder
 • SodM jaarverslag 2018: een kanteljaar

  Bron: SodM
  Datum: 16-05-2019

  2018 was een kanteljaar. De energietransitie en vooral de discussie over de dilemma’s komen merkbaar op stoom.

  Lees verder
 • Publieke aansturing versterkingsoperatie Groningen

  Bron: Rijksoverheid
  Datum: 17-05-2019

  De aansturing van de versterkingsoperatie in het Groningse aardbevingsgebied komt geheel in publieke handen waardoor de rol van NAM tot een minimum wordt teruggebracht. Door de komst van één uitvoeringsorganisatie kan bovendien meer tempo worden gemaakt met de aanpak van onveilige huizen. De gemeenten krijgen de regie over de versterkingsoperatie zodat de uitvoering zoveel mogelijk kan worden gekoppeld aan lokale plannen voor stads- en dorpsvernieuwing.

  Lees verder
 • Regio vraagt minister compensatie waardedaling voor 12.000 te versterken woningen

  Bron: Provincie Groningen
  Datum: 17-05-2019

  De compensatie voor de waardedaling van woningen als gevolg van de gaswinning in het aardbevingsgebied is een redelijke basis, maar verdient op belangrijke punten nog verdere uitwerking.

  Lees verder
 • Wierden en Borgen brengt eerste Woonupdate voor huurders Loppersum uit

  Bron: Wierden en Borgen
  Datum: 16-05-2019

  Wierden en Borgen brengt deze week haar eerste Woonupdate uit speciaal voor haar huurders in Loppersum.

  Lees verder
 • Vijftig woningen geselecteerd voor opkoop via Koopinstrument

  Bron: NCG
  Datum: 09-05-2019

  Dit jaar hebben 76 woningeigenaren zich aangemeld voor het Koopinstrument van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Op basis van het beschikbare budget zijn 50 woningen in het aardbevingsgebied geselecteerd voor opkoop. Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen start in opdracht van NCG binnenkort met het taxatie- en aankoopproces van deze woningen.

  Lees verder
 • Erfgoedprogramma werpt eerste vruchten af

  Bron: NCG
  Datum: 10-05-2019

  Nieuwe subsidieregelingen voor monumentonderhoud, oprichting van een Erfgoedloket en uitbreiding van de Erfgoedmonitor. Het zijn een aantal voorbeelden van de mooie resultaten die zijn behaald sinds de oplevering van het Erfgoedprogramma 2017-2021. De resultaten staan in de voortgangsrapportage die is opgesteld door de betrokken gemeenten in het aardbevingsgebied, de provincie Groningen, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

  Lees verder
 • Kennisagenda Leefbaar en Kansrijk Groningen 2019 opgesteld

  Bron: NCG
  Datum: 09-05-2019

  Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen stelt in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) jaarlijks een kennisagenda op. De kennisagenda voor 2019 is nu bekend. Op de kennisagenda staan actuele onderzoeksvragen rond de maatschappelijke impact van de gaswinning en bodembeweging. Antwoorden op deze vragen kunnen helpen om de aanpak van de problematiek rond de gaswinning te verbeteren.

  Lees verder
 • Drie Lopster projecten ontvangen leefbaarheidssubsidies

  Bron: Gemeente Loppersum
  Datum: 08-05-2019

  De gemeente Loppersum ontvangt iets meer dan één miljoen euro subsidie voor drie projecten. Dit is dinsdag besloten door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Deze leefbaarheidssubsidie is eind 2018 onder gebracht bij de provincie Groningen, vooruitlopend op het Nationaal Programma Groningen.

  Lees verder
 • Regio Groningen adviseert lagere gaswinning dan voorgesteld door Wiebes

  Bron: Provincie Groningen
  Datum: 07-05-2019

  De Groningse overheden adviseren minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om voor het gasjaar 2019/2020 minder gas te winnen dan nu beschreven in de voorgestelde plannen (15,9 miljard m3 gas).

  Lees verder
 • De dorpen in: 'Wat is er nodig om goed te kunnen leven?'

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 05-05-2019

  Sterke dorpen met gelukkige inwoners! Met dit doel (deze 'eindbestemming') zijn medewerkers van diverse welzijnsorganisaties en de gemeente Loppersum eind 2018 begonnen aan een ontdekkingsreis.

  Lees verder
 • Deze week: 357 afgehandeld, 240 binnengekomen, 289 schadeopnames

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 06-05-2019 

  Met 357 afgehandelde schademeldingen en 240 nieuwe meldingen slonk het stuwmeer van openstaande schademeldingen afgelopen week met 117. Het totaalbedrag aan toegekende schadevergoeding bedraagt nu 24,5 miljoen euro.

  Lees verder
 • Wierden en Borgen opent 1 mei contactpunt in Loppersum

  Bron: Wierden en Borgen
  Datum: 11-04-2019

  Om het contact met de huurders in Loppersum laagdrempeliger te maken, werkt  Wierden en Borgen vanaf donderdag 2 mei a.s. in een speciaal ingerichte woning aan de Verbindingsweg 2 in Loppersum.

  Lees verder
 • Vergoeding voor overlast ‘lang wachten’

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 26-04-2019 

  Schademelders krijgen 350 euro extra overlastvergoeding als ze meer dan een jaar moeten wachten op een besluit van de TCMG. Voorwaarde is dat er sprake moet zijn van toegekende mijnbouwschade.

  Lees verder
 • Nieuwe regeling voor compensatie waardedaling huizen in aardbevingsgebied

  Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Datum: 24-04-2019

  Huiseigenaren in het Groningse aardbevingsgebied kunnen naar verwachting vanaf volgend jaar een vergoeding krijgen voor de waardedaling van hun woning. De hoogte van de compensatie zal per postcodegebied worden vastgesteld en kan oplopen tot meer dan 10 procent van de WOZ-waarde afhankelijk van de ondervonden aardbevingen.

  Lees verder
 • Aardbevingsonderzoek bevestigt noodzaak reeds toegepast bewijsvermoeden

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 20-04-2019 

  In een verhaal van televisieprogramma de Monitor wordt aan de hand van onderzoeker Ihsan Bal gesteld dat het technisch onmogelijk is aardbevingen als schadeoorzaak vast te stellen. Het is precies de reden waarom de wetgever al in 2017 een wettelijk bewijsvermoeden heeft ingesteld en waarom TCMG dit sinds 19 maart 2018 toepast.

  Lees verder
 • Fugro/Zonneveld en Archipunt/MUG gaan pilot tiltsensoren uitvoeren

  Bron: NCG
  Datum: 12-04-2019

  Combinaties Fugro/Zonneveld en Archipunt/MUG gaan in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de pilot tiltsensoren uitvoeren. Fugro/Zonneveld gaat de meetopstellingen plaatsen en onderhouden. En ook de dataverzameling, data-analyse en interpretatie uitvoeren. Archipunt/MUG gaat de opname van de bouwwerken namens NCG uitvoeren om de ontwikkeling van schade in beeld te brengen.

  Lees verder
 • Meer inzicht in effectgebied gaswinning

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 12-04-2019 

  Als mijn huis boven het Groningenveld staat, krijg ik dan altijd schade vergoed? En wat als ik op twintig kilometer van Huizinge woon? We hebben nu een kaart van Groningen laten maken die helpt met het antwoord op die vraag.

  Lees verder
 • Tuinfeest voor huurders versterkte woningen Wierden en Borgen in Garrelsweer

  Bron: Wierden en Borgen
  Datum: 12-04-2019

  Negentien bewoners van woningstichting Wierden en Borgen in Garrelsweer wonen voortaan in een aardbevingsbestendige woning. De woningen zijn in verschillende fases in een tijdsbestek van circa een jaar door BAM Wonen, Centrum Veilig Wonen (CVW) en Wierden en Borgen versterkt, verduurzaamd en verbeterd.

  Lees verder
 • Start onderzoek naar beschermde dieren

  Bron: NCG
  Datum: 12-04-2019

  In april 2019 starten ecologen met het onderzoek naar beschermde dierensoorten in het Groningse aardbevingsgebied.

  Lees verder
 • Deze week: 255 afgehandeld, 191 binnengekomen, 292 schadeopnames

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 09-04-2019 

  Sinds vorige week maandag werden er 255 schademeldingen afgehandeld. Er kwamen 191 nieuwe schademeldingen binnen. Het stuwmeer aan niet-afgehandelde schademeldingen daalde daardoor afgelopen week met 64.

  Lees verder
 • Nieuwsbrief Loppersum Versterkt

  Bron: Gemeente Loppersum
  Datum: 11-04-2019

  De lokale stuurgroep met daarin gemeente Loppersum, NCG, CVW, Woningcorporatie Wierden en Borgen, Marenland en Woonzorg Nederland brengt ieder kwartaal een gezamenlijke nieuwsbrief uit over de versterkingsaanpak in onze gemeente.

  Lees verder
 • Onafhankelijke Raadsman: "Den Haag moet nu leveren"

  Bron: Onafhankelijke Raadsman
  Datum: 02-04-2019

  Vandaag heeft de Onafhankelijke Raadsman Gaswinning (Leendert Klaassen) zijn jaarrapportage over 2018 gepubliceerd.

  Lees verder
 • Deze week: 330 afgehandeld, 140 binnengekomen, 272 schadeopnames

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 01-04-2019 

  Sinds vorige week maandag werden er 330 schademeldingen afgehandeld. Er kwam 160 nieuwe schademeldingen binnen. Het stuwmeer aan niet-afgehandelde schademeldingen daalde daardoor afgelopen week met 170.

  Lees verder
 • Premier Rutte: ‘Goed om de ervaringen van bewoners te horen’

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 27-03-2019 

  Vandaag heeft premier Mark Rutte in Loppersum zelf een schadeopname bijgewoond. Hij sprak met de bewoners en ging op stap met een zaakbegeleider van de TCMG en een onafhankelijke deskundige.

  Lees verder
 • Kinderen over ernstige aardbevingsproblematiek: onveiligheid en wantrouwen

  Bron: Gronings Perspectief
  Datum: 28-03-2019

  Een kind vindt het normaal, een ander heeft angst dat zijn huis instort of wantrouwt de overheid omdat die “geld belangrijker vindt dan veiligheid”.

  Lees verder
 • Wat houdt de aannemersvariant in?

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 28-03-2019 

  De ‘aannemersvariant’ wordt de laatste maanden vaak genoemd als mogelijkheid om de schadeafhandeling te versnellen. TCMG is hier eind 2018 mee begonnen. Maar wat houdt deze variant precies in en wat kunt u als bewoner ervan verwachten? In dit verhaal geven we hier duidelijkheid over.

  Lees verder
 • Lager veiligheidsrisico door afbouw gaswinning Groningen

  Bron: Rijksoverheid
  Datum: 27-03-2019

  Door de afbouw van de gaswinning in Groningen is de kans op aardbevingen afgenomen en daarmee ook het veiligheidsrisico voor gebouwen. Dat stelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar aanleiding van de jaarlijkse actualisering van de risicoanalyse van de gaswinning in Groningen.

  Lees verder
 • Eindrapport Aanpak gezondheidsgevolgen aardbevingen gepubliceerd

  Bron: NCG
  Datum: 26-03-2019

  GGD Groningen heeft op 25 maart 2019 het eindrapport ‘Aanpak gezondheidsgevolgen aardbevingen’ gepubliceerd. Hierin is beschreven hoe de gemeenten in het aardbevingsgebied hun inwoners kunnen ondersteunen in het verminderen van gezondheidsklachten door aardbevingen.

  Lees verder
 • Leefbaarheid krijgt stevige impuls door programma Kansrijk Groningen

  Bron: NCG
  Datum: 25-03-2019

  Sociaal Planbureau Groningen heeft in opdracht van NCG onderzocht wat het effect is geweest van de vijf leefbaarheidsprogramma’s die onder de regie van NCG vallen. Uit de evaluatie blijkt dat de programma’s een stevige impuls hebben gegeven aan de leefbaarheid in het aardbevingsgebied.

  Lees verder
 • Deze week: 238 besluiten, 140 schademeldingen, 328 schadeopnames

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 22-03-2019 

  Het stuwmeer van niet-afgehandelde schademeldingen daalde deze week met 135 schademeldingen. Er werden 275 schademeldingen afgehandeld in 238 besluiten. Er kwamen 140 nieuwe schademeldingen binnen.

  Lees verder
 • Gemeente gaat warmtenet aanleggen in Loppersum

  Bron: Gemeente Loppersum
  Datum: 20-03-2019

  Als het aan de gemeente Loppersum en Enpuls Warmte Infra ligt, wordt er op korte termijn gestart met de aanleg van een warmtenet in het dorp Loppersum. Een warmtenet is een centrale warmtebron en een warmwaternetwerk waarmee een wijk van warmte kan worden voorzien.

  Lees verder
 • Wat levert een jaar TCMG nu op?

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 19-03-2019 

  Vandaag is het precies een jaar geleden dat het nieuwe schadeprotocol van kracht werd en de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen startte. Een jaar in verhalen van Groningers, een interview met de Groninger Bodem Beweging en een jaar in cijfers natuurlijk. Een verhaal van opstarten en op stoom komen.

  Lees verder
 • Financiële ondersteuning voor eigenaren rijksmonumenten

  Bron: NCG
  Datum: 19-03-2019

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de provincie Groningen en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) stellen in 2019 ruim 7,6 miljoen euro beschikbaar voor het onderhoud van rijksmonumenten in de provincie Groningen en specifiek voor monumenten in het aardbevingsgebied.

  Lees verder
 • NCG publiceert halfjaarrapportage tweede helft 2018

  Bron: NCG
  Datum: 14-03-2019

  Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft de halfjaarrapportage van de tweede helft van 2018 uitgebracht.

  Lees verder
 • Graafwerkzaamheden gemeentehuis gaan vandaag van start

  Bron: Gemeente Loppersum
  Datum: 13-03-2019

  Vandaag starten de graafwerkzaamheden bij het gemeentehuis in Loppersum. Het gemeentehuis wordt bouwkundig versterkt om beter bestand te zijn tegen aardbevingen. Als eerste is het gebied aan de achterzijde van het gemeentehuis aan de beurt.

  Lees verder
 • 331 miljoen voor nieuwe zorggebouwen in Groningen

  Bron: NCG
  Datum: 11-03-2019

  20 partijen werken samen aan toekomstbestendige zorg in aardbevingsgebied.

  Lees verder
 • Zes aardbevingsgemeenten steunen uitkomst JongerenTop massaal

  Bron: JongerenTop Groningen
  Datum: 12-03-2019

  Op 11 maart ondertekenden wethouders Kristel Rutgers (Gemeente Het Hogeland), Peter Verschuren (Gemeente Midden-Groningen), Mattias Gijsbertsen (Gemeente Groningen), Lea van der Tuin (Gemeente Appingedam), Pier Prins (Gemeente Loppersum) en ambtenaar Tina Talsma (namens Gemeente Delfzijl) een intentieverklaring van de JongerenTop waarmee ze aangeven er alles aan te doen om de uitkomsten van de Top samen met de jongeren te realiseren.

  Lees verder
 • Nieuwe afspraken tussen Rijk en regio over woningversterking, leefbaarheid en zorg

  Bron: Provincie Groningen
  Datum: 11-03-2019

  De versterking van woningen in het aardbevingsgebied wordt versneld. Ook is het Nationaal Programma Groningen (NPG) gestart, waarmee een aantal concrete projecten van bewoners kan beginnen, bedoeld om het Groningen van na de gaswinning vorm te geven. Daarnaast gaan het Rijk en de regio werk maken van kwalitief goede zorg voor bewoners in het aardbevingsgebied, dicht bij huis.

  Lees verder
 • Hoeveel wachtenden zijn er nog voor u?

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
  Datum: 06-03-2019

  Van de ruim 21.000 schademelders die bij de TCMG bekend zijn, wachten nog circa 8.190* mensen op een schadeopname. Voor het eerst is het nu mogelijk meer inzicht te geven over hun plek in de wachtrij.
   

  Lees verder
 • Parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen

  Bron: Tweede Kamer
  Datum: 06-03-2019

  Er komt een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen.

  Lees verder
 • Minister Slob op bezoek bij nieuwe kindcentrum in Loppersum

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 04-03-2019

  Vandaag bracht Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) een werkbezoek aan het kindcentrum, dat momenteel in Loppersum gebouwd wordt. De minister sprak met wethouder Bé Schollema, vertegenwoordigers van de scholen en kinderopvang Kids2b en met enkele ouders. Het gesprek ging onder andere over de totstandkoming van het gebouw en over het belang van een goede onderlinge samenwerking hierbij.

  Lees verder
 • Kennis over maatschappelijke gevolgen van gaswinning en aardbevingen nu online inzichtelijk

  Bron: NCG
  Datum: 28-02-2019

  Het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen heeft haar website gelanceerd.

  Lees verder
 • Gemeenteraad stelt Plan van aanpak versterking gemeente Loppersum 2019 vast

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 27-02-2019

  De gemeenteraad van Loppersum heeft deze week unaniem ingestemd met het Plan van aanpak versterking Loppersum 2019.

  Lees verder
 • Gemeentehuis in de hekken, de dienstverlening gaat door

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 25-02-2019

  Vandaag starten de voorbereidende werkzaamheden voor de bouwkundige versterking van het gemeentehuis in Loppersum. Het terrein rondom het gemeentehuis wordt in de hekken gezet, maar de dienstverlening gaat gewoon door zoals u gewend bent.
  Bezoekers kunnen aan de voorkant en de zijkant van het gemeentehuis parkeren.

  Lees verder
 • SodM laat onafhankelijke audit uitvoeren naar KNMI-metingen

  Bron: NCG
  Datum: 21-02-2019

  Een deel van de versnellingsmeters van het meetnetwerk van het KNMI in Groningen hebben de grondversnellingen bij aardbevingen niet correct gemeten. Deze data is van belang voor het bepalen van de omvang van de versterking en de mate waarin een woning versterkt moet worden. Het KNMI heeft de meetdata inmiddels gecorrigeerd.

  Lees verder
 • Informatie over het inspectierapport

  Bron: NCG
  Datum: 21-02-2019

  Tijdens een kamerdebat over mijnbouw op 20 februari 2019 zijn vragen gesteld over de rapporten van woningen die in de tweede helft van 2017 en in 2018 zijn geïnspecteerd. In dit bericht leest u hierover meer informatie.

  Lees verder
 • Uitgangspunten beoordelingskader gehandhaafd, schade-afhandeling gaat door

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 22-02-2019 

  De afwijking bij metingen van het KNMI heeft geen consequenties voor de uitgangspunten in het beoordelingskader van de TCMG. Voor de toepassing van dit beoordelingskader in de toekomst heeft het mogelijk wel invloed. Niettemin kan de schade-afhandeling gewoon doorgang vinden.

  Lees verder
 • Expositie 'De bevingen van binnen'

  Bron: www.debevingenvanbinnen.nl
  Datum: 21-02-2019

  In het Groninger provinciehuis is sinds 18 februari ‘De bevingen van binnen’ te zien. De expositie toont 21 portretten in geluid en beeld van betrokkenen bij de aardbevingen in Groningen.

  Lees verder
 • Soms is lang wachten niet langer mogelijk

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 20-02-2019 

  Circa 9.000 schademelders wachten momenteel op het eerste telefoontje voor het inplannen van een schade-opname. Maar soms kan dat echt niet langer wachten. De TCMG heeft daarom een werkwijze specifiek voor situaties die zo urgent zijn, dat ze voorrang krijgen op alle andere schademeldingen. Er is een speciaal loket voor ingericht.

  Lees verder
 • Nieuwe ronde Koopinstrument start op 25 februari 2019

  Bron: NCG
  Datum: 21-02-2019

  Op maandag 25 februari 2019 start Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met een nieuwe ronde van het Koopinstrument. Woningeigenaren met een huis in de kern van het aardbevingsgebied kunnen zich dan aanmelden voor het opkopen van hun woning.

  Lees verder
 • Kamerbrief over bestuurlijke afspraken versterkingsaanpak

  Bron: Rijksoverheid
  Datum: 15-02-2019

  Minister Wiebes (EZK) stuurt mede namens de minster Ollongren (BZK) de Tweede Kamer een brief over de bestuurlijke afspraken versterkingsaanpak.

  Lees verder
 • Nieuwsbrief Loppersum-Noord, februari 2019

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 13-02-2019

  Loppersum-Noord is het gedeelte tussen de Molenweg en het spoor. De gemeente, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en woningstichting Wierden en Borgen zetten samen de schouders eronder om deze woonomgeving  te verfraaien en toekomstbestendig te maken.

  Lees verder
 • Het online ‘Mijn schadedossier’ is uitgebreid

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 13-02-2019 

  Er staat nu meer informatie in ‘Mijn schadedossier’, uw eigen dossier dat u op de website van TCMG kunt raadplegen.

  Lees verder
 • Bouwkundige versterking gemeentehuis binnenkort van start

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 11-02-2019

  Uit inspecties is gebleken dat het gemeentehuis van Loppersum versterkt moet worden, om beter bestand te zijn tegen mogelijke aardbevingen. In de laatste week van februari wordt het bouwterrein met hekken afgezet en worden de voorbereidende werkzaamheden opgestart.

  Lees verder
 • Deze week: 70 besluiten, 142 schademeldingen, 388 schade-opnames

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 11-02-2019 

  Met 70 besluiten deze week ten opzichte van 292 besluiten vorige week is duidelijk dat de reeds aangekondigde tijdelijke daling realiteit is geworden. Het totaal aantal niet-afgehandelde schademeldingen is daarmee deze week weer toegenomen. Het aantal schade-opnames ligt deze week op 388.

  Lees verder
 • Feestelijke handeling kindcentrum Stedum

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 07-02-2019

  Op donderdag 7 februari kwamen de kinderen van basisschool De Klaver en kinderopvang Kids2b uit Stedum massaal naar de Hilmaarweg, waar het nieuwe kindcentrum gebouwd wordt. Ze vierden hier samen met de bestuurders, het schoolteam, ouders en andere betrokkenen dat de contouren van hun toekomstige school nu klaar zijn.

  Lees verder
 • Stichting opgericht voor opkoop en beheer van woningen

  Bron: NCG
  Datum: 05-02-2019

  Op 31 januari 2019 is de Stichting Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen opgericht. De stichting wordt verantwoordelijk voor het opkopen van woningen en het beheren van opgekochte woningen in het aardbevingsgebied.

  Lees verder
 • Deze week: 292 besluiten, 154 schademeldingen, 449 schade-opnames

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 01-02-2019 

  Met 292 besluiten over schadevergoeding en 154 nieuwe schademeldingen zette de daling van het aantal niet-afgehandelde schademeldingen voort. Er zijn nu 169 minder openstaande dossiers. Wel past hier een waarschuwing. Het wekelijks aantal besluiten zal waarschijnlijk enkele weken dalen voordat dit verder kan stijgen.

  Lees verder
 • Mijnbouwschade nu eenvoudiger en eenduidig te beoordelen

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 24-01-2019 

  Het beoordelen van mijnbouwschade is eenvoudiger geworden voor onafhankelijke deskundigen, de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen en de Groningers. Een panel van deskundigen heeft in opdracht van de TCMG voor het eerst meer concrete handvatten opgesteld. Het is een voorwaarde voor een voortvarender en grootschaliger schade-afhandeling met behoud van zorgvuldigheid en ruimhartigheid.

  Lees verder
 • Wil je meehelpen aan de jongerentop?

  Bron: Jongerentop
  Datum: 28-01-2019

  Een groot deel van de provincie Groningen lijdt onder de aardbevingen. Waar nu met name volwassenen de lobby en het woord voeren, wordt het verhaal van kinderen en jongeren niet of nauwelijks gehoord. Zij verdienen een stem en gezicht in het aardbevingsgebied.

  Lees verder
 • Gronings stemadvies aan Kamer: ‘Steun moties en voer onze adviezen uit’

  Bron: Provincie Groningen
  Datum: 22-01-2019

  In een stemadvies roepen Groningse bestuurders en maatschappelijke organisaties Tweede Kamerleden op om, vanmiddag (22 januari) tijdens de stemming in de Tweede Kamer, de moties uit het gaswinningsdebat van vorige week te steunen. Hierin wordt het kabinet verzocht de vijf adviezen uit Groningen ‘onverkort en volledig ter harte te nemen en uit te voeren’.

  Lees verder
 • 149 besluiten, 134 schademeldingen, 397 schade-opnames

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 21-01-2019 

  Het aantal besluiten is afgelopen week gestegen met 149 naar nu in totaal 2.681. Het aantal schademeldingen is met 134 op 20.465 uitgekomen  en het aantal schade-opnames staat met 397 deze week op in totaal 6.648. Het aantal niet-afgehandelde schades daalde hierdoor licht naar 16.568. Het aantal afgehandelde schademeldingen komt daarmee op 3.897.

  Lees verder
 • Debat Tweede Kamer gemist? U kunt het terugluisteren

  Bron: Tweede Kamer
  Datum:17-01-2019

  Gisteren, woensdag 16 januari, debatteerde de Tweede Kamer over de afhandeling van de schade en de versterkingsoperatie Groningen vanwege de gaswinning.

  Lees verder
 • Digitaal loket nieuwbouwregeling geopend

  Bron: NCG
  Datum: 15-
  01-2019
  Op maandag 14 januari heeft Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een digitaal loket geopend voor de Nieuwbouwregeling. Particuliere en zakelijke ontwikkelaars kunnen via het loket op de website van NCG technische en financiële ondersteuning aanvragen voor aardbevingsbestendig nieuw bouwen.

  Lees verder
 • 54 besluiten, 248 schademeldingen, 377 schade-opnames

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 10-01-2019 

  De TCMG nam afgelopen week 54 besluiten over schadevergoeding. Er werden 377 schade-opnames verricht. Er kwamen 248 nieuwe schademeldingen binnen, mede door een enkele vastgoedeigenaar die 81 schademeldingen deed.

  Lees verder
 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester Engels op 10 januari 2019

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 10-01-2019

  Onderstaand leest u de uitgesproken tekst van burgemeester Engels tijdens de nieuwjaarsreceptie op donderdag 10 januari 2019.

  Lees verder
 • Debat in Tweede Kamer over versterkingsoperatie

  Bron: Tweede Kamer
  Datum:14-01-2019

  Woensdag 16 januari is er een plenaire vergadering in de Tweede Kamer over de schade en de versterkingsoperatie Groningen vanwege de gaswinning.

  Lees verder
 • Tweede Kamer vergadert woensdag over versterkingsoperatie!

  Bron: Groninger Bodem Beweging
  Datum: 14-01-2019

  Aankomende woensdag is er een Tweede Kamer debat over versterking en schadeafhandeling.Ga met ons mee op de tribune zitten. Laat zien dat we volhardend zijn. Dat we na 10 jaar nog steeds strijdlustig zijn.

  Lees verder
 • Brief met dringende oproep naar Tweede Kamer over versterking en schadeafhandeling

  Bron: Provincie Groningen
  Datum: 14-01-2019

  Groningse bestuurders en maatschappelijke organisaties roepen in een brief Tweede Kamerleden op om minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) woensdag 16 januari, tijdens het debat over het gaswinningdossier, te houden aan zijn toezeggingen en alle afspraken na te komen.

  Lees verder
 • Uitnodiging: lezing Ir. T.F. Kockelkoren

  Bron: Groninger Bodem Beweging
  Datum: 10-01-2019

  Op dinsdag 22 januari om 19.30 uur geeft Ir. T.F. Kockelkoren een lezing. Het bestuur van de Groninger Bodem Beweging nodigt leden en andere geïnteresseerden van harte uit om de lezing bij te wonen.

  Lees verder
 • Jaaroverzicht aardbevingen 2018

  Bron: KNMI
  Datum: 07-01-2019

  In 2018 zijn er 15 aardbevingen opgetreden in het Groningen-gasveld met een magnitude hoger dan 1,5 op de schaal van Richter. Ook in Noord-Holland vond een beving veroorzaakt door gaswinning plaats. Limburg had deze zomer te maken een zwerm natuurlijke aardbevingen.

  Lees verder
 • 106 besluiten, 100 schademeldingen

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 27-12-2018 

  Afgelopen week werden er 135 schade-opnames gedaan, 106 besluiten genomen en kwamen er 100 schademeldingen binnen.

  Lees verder
 • Nieuwbouwregeling met half jaar verlengd

  Bron: NCG
  Datum: 20-12-2018

  De Nieuwbouwregeling, die particulieren en zakelijke ontwikkelaars technische en financiële ondersteuning biedt bij aardbevingsbestendige nieuwbouw, wordt verlengd tot 1 juli 2019. Aanvragen kunnen vanaf 14 januari worden ingediend bij Nationaal Coördinator Groningen, die het loket verzorgt.

  Lees verder
Top