Nieuws & achtergronden 2018

Nieuws & achtergronden 2018

 • Nieuwbouw in Loppersum-Noord

  Bron: Wierden en Borgen
  Datum: 20-12-2018

  Woningstichting Wierden en Borgen gaat 39 gasloze woningen in Loppersum-Noord bouwen. De woningcorporatie en de gemeente Loppersum zijn blij dat de kogel nu door de kerk is en dat er in totaal 40 nieuwbouwwoningen gerealiseerd gaan worden.

  Lees verder
 • Groningse overheden gaan in beroep tegen besluit gaswinning 2018/2019

  Bron: Provincie Groningen
  Datum: 18-12-2018

  De Groningse overheden gaan in beroep bij de Raad van State tegen het instemmingsbesluit van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) voor de gaswinning voor het jaar 2018/2019.

  Lees verder
 • ‘Hand aan de ploeg voor snellere schadeafhandeling’

  Bron: Provincie Groningen
  Datum: 17-12- 2018

  Er moet een centraal agroloket komen waar boeren met mijnbouwschade zodanig snel en goed geholpen worden dat de bedrijfsvoering er zo min mogelijk last van ondervindt. De afhandeling van schades moet sneller en de sector moet bovendien nadrukkelijker betrokken worden bij het Nationaal Programma Groningen.

  Lees verder
 • Deze week: 204 besluiten, 107 schademeldingen

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 16-12-2018 

   De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) nam in de afgelopen week 204 besluiten over schademeldingen.

  Lees verder
 • Deze week: 148 besluiten, 249 nieuwe schademeldingen

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 08-12-2018 

  De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) nam afgelopen week 148 besluiten over schadevergoeding. Het totaal toegekende bedrag aan schadevergoeding steeg van 5,6 naar 6,4 miljoen euro. Het aantal nieuwe schademeldingen is 249.

  Lees verder
 • NAM produceert minder gas in Groningen in gasjaar 2017-2018

  Bron: NAM
  Datum: 06-12-2018

  Het gasjaar 2017-2018 is per 1 oktober 2018 afgesloten. NAM heeft in deze periode 20,1 miljard m3 gas uit het Groningenveld geproduceerd. Dat is 1,5 miljard m3 gas minder dan was voorzien.

  Lees verder
 • Afbouw gaswinning Groningen op koers

  Bron: Rijksoverheid
  Datum: 03-12-2018

  De gaswinning uit het Groningenveld daalt al vanaf 2023 onder de vijf miljard Nm3. De maatregelen die het kabinet heeft genomen om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk te beëindigen, liggen daarmee op koers.

  Lees verder
 • Deze week: 189 besluiten, 278 nieuwe schademeldingen


  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
  Datum: 30-11-2018

  In de afgelopen week heeft de Commissie 189 besluiten genomen over aanvragen tot schadevergoeding. Er werden 278 nieuwe meldingen van schade gedaan.

  Lees verder
 • Inwonersbijeenkomsten over plan van aanpak versterking gemeente Loppersum

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 30-11-2018

  De Nationaal Coördinator Groningen heeft op 22 november 2018 het regionale plan van aanpak "Veiligheid voorop en de bewoner centraal" gepresenteerd. Dit plan vormt de basis van het nieuwe versterkingsprogramma en aan de lokale stuurgroepen is gevraagd een plan te maken voor de lokale situatie per gemeente.

  Lees verder
 • Gemeente Loppersum en NCG informeren inwoners over plan van aanpak versterking

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 03-12-2018

  In de periode van 10 tot en met 20 december gaan de gemeente Loppersum en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de inwoners informeren over het vervolg van de versterkingsaanpak van de woningen.

  Lees verder
 • Peter Spijkerman benoemd tot directeur Nationaal Coördinator Groningen

  Bron: Rijksoverheid
  Datum: 26-11-2018

  De heer mr. drs. P.A. (Peter) Spijkerman wordt per 1 december 2018 benoemd tot directeur Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De NCG is een samenwerkingsverband van het Rijk, de provincie Groningen en de gemeenten in het aardbevingsgebied. De heer Spijkerman gaat als nieuwe directeur leiding geven aan de uitvoering van de versterkingsoperatie.  

  Lees verder
 • Onderzoeken effecten van aardbevingen gebundeld op kennisbank

  Bron: NCG
  Datum: 27-11-2018

  Het Kennisplatform Bouwen en Versterken lanceert vandaag haar website www.kennisplatformbouwen.nl. De site maakt publicaties en onderzoeksrapporten met betrekking tot aardbevingen in het Groninger gasveld toegankelijk voor zowel professionals als bewoners. Met een eenvoudige structuur is de site geordend en begrijpelijk gemaakt.

  Lees verder
 • Afhandeling schade door gaswinning in Groningen wordt volledig publiek

  Bron: Rijksoverheid
  Datum: 23-11-2018

  De afhandeling van alle aanvragen om vergoeding van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag Norg in Drenthe wordt volledig publiekrechtelijk georganiseerd.

  Lees verder
 • 106 besluiten, meer meldingen van huizenbezitters

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
  Datum: 23-11-2018

  De Commissie heeft deze week 106 besluiten genomen over aanvragen tot schadevergoeding. Deskundigen deden voor 279 dossiers een schadeopname.

  Lees verder
 • SodM: Versterking Groningen moet binnen 7 jaar

  Bron: Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
  Datum: 22-11-2018

  Er moeten duidelijke afspraken komen tussen gemeenten, provincie en het Rijk, zodat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) de versterking met grote voortvarendheid kan uitvoeren. Dit laat het Staatstoezicht op Mijnen (SodM) weten in haar oordeel over het plan van aanpak van de NCG.

  Lees verder
 • Plan van Aanpak uitvoering stelt veiligheid voorop en de bewoner centraal

  Bron: NCG
  Datum: 22-11-2018

  Nationaal Coördinator Groningen (NCG) publiceert donderdag 22 november 2018 het Plan van Aanpak over de uitvoering van het Mijnraadadvies. ‘Iedereen in Groningen moet veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. Met die gedachte heeft NCG de afgelopen maanden gewerkt aan dit uitvoeringsplan.

  Lees verder
 • Verslag kennistafel Bouwen en Versterken over versterkingsmethoden

  Bron: NCG
  Datum: 19-11-2018

  Op 11 oktober organiseerde het Kennisplatform Bouwen en Versterken haar vierde  kennistafel. Deze bijeenkomst stond in het teken van versterkingsmethoden. Het verslag van deze kennistafel is nu gepubliceerd. De deelnemers hebben een top vijf samengesteld van relevante onderwerpen.

  Lees verder
 • 305 opnames, 203 nieuwe schademeldingen en 141 besluiten

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
  Datum: 16-11-2018

  In de week van 12 november ontvingen we 203 nieuwe schademeldingen. Het aantal schademeldingen dat de TCMG nog moet behandelen is nu 17.445. Er werden 141 besluiten genomen. In totaal zijn er nu 1573 besluiten genomen.

  Lees verder
 • Gaswinning daalt komend jaar naar maximaal 19, 4 miljard Nm3

  Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Datum: 14-11-2018

  De gaswinning uit het Groningenveld daalt komend jaar naar maximaal 19,4 miljard Nm3. Dat staat in het definitieve instemmingsbesluit voor het gasjaar 2018/2019 dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

  Lees verder
 • Aardbevingen en Kinderen

  Bron: Centrum voor Jeugd en Gezin
  Datum: 15-11-2018

  In het aardbevingsgebied wonen ongeveer 30.000 kinderen. Een groot deel hiervan komt in aanraking met aardbevingen en/of de versterkingsopgave en alles wat daarbij komt kijken. De Centra voor Jeugd en Gezin in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum willen je graag vertellen wat de invloed van aardbevingen en de versterkingsopgave op kinderen kan zijn, hoe je ermee om kunt gaan, hoe je kunt voorkomen dat jouw kind problemen krijgt en waar je terecht kunt als er al problemen zijn.

  Lees verder
 • Stevige toekomstplannen voor ’t Zandt worden concreet

  Bron: Woongroep Marenland
  Datum: 13-11-2018

  Bewoners in ’t Zandt ontvingen afgelopen week goed bericht: er is geld beschikbaar om te investeren in de nodige versterking van het dorp. Woongroep Marenland ondertekende op 1 november een akkoord waarmee de financiën zeker zijn gesteld. De 51 huurwoningen -waarvoor een versterkingsadvies is gegeven- worden vervangen door versterkte nieuwe woningen.

  Lees verder
 • 100 scholen in aardbevingsgebied slaan de handen ineen voor toekomstbestendig onderwijs

  Bron: Vereniging Kansrijke Groningers
  Datum: 14-11-2018

  De Vereniging Kansrijke Groningers is opgericht om toekomstbestendig onderwijs, gelijke kansen voor alle leerlingen en een goede aansluiting op de (toekomstige) arbeidsmarkt te realiseren. De vereniging is een gezamenlijk initiatief van zeven onderwijsorganisaties uit het primair, voortgezet en middelbaar beroeps onderwijs uit het aardbevingsgebied.

  Lees verder
 • Is het nu wel of niet veilig in mijn huis?

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
  Datum: 12-11-2018

  Zeker als het gaat om veiligheid, is duidelijkheid extra belangrijk. Maar doordat er meerdere organisaties in Groningen betrokken zijn bij de veiligheid, zorgt dat soms voor verwarring. Met dit verhaal proberen we wat meer inzicht te bieden in wat wij en anderen doen op het gebied van veiligheid.

  Lees verder
 • Pilot Nije Heerd van start

  Bron: NCG
  Datum: 09-11-2018

  Op 8 november 2018 is de pilot Nije Heerd gestart. Dit proefproject is bedoeld om agrariërs in het aardbevingsgebied te ondersteunen bij het bouwen van een nieuwe aardbevingsbestendige schuur of stal. De nieuwe schuur of stal moet een bijdrage leveren aan de ruimtelijke en architectonische kwaliteit van het landschap.

  Lees verder
 • Rijk, provincie en gemeenten bereiken overeenstemming over Plan van Aanpak versterking

  Bron: NCG
  Datum: 09-11-2018

  Vrijdag 2 november hebben Rijk, provincie en gemeenten overeenstemming bereikt over het Plan van Aanpak voor de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied Groningen.

  Lees verder
 • Kosten TCMG in begroting geraamd op 47,4 miljoen euro

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
  Datum: 09-11-2018

  De begroting van de kosten voor de organisatie van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen zijn voor 2018 naar beneden bijgesteld. Waar aanvankelijk gerekend werd met 65 miljoen euro, worden de kosten in de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op 47,4 miljoen euro geraamd.

  Lees verder
 • Gemeentehuis Loppersum wordt bouwkundig versterkt

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 08-11-2018

  Uit inspecties is gebleken dat het gemeentehuis van Loppersum versterkt moet worden om beter bestand te zijn tegen mogelijke aardbevingen.

  Lees verder
 • Groningers merken te weinig van aanpak aardbevingsproblematiek

  Bron: Gronings Perspectief
  Datum: 08-11-2018

  RUG-onderzoekers concluderen: afnemend vertrouwen bij zwaarst getroffenen.

  Lees verder
 • Eerste 50 miljoen euro Nationaal Programma Groningen toegekend

  Bron: Provincie Groningen
  Datum: 06-11-2018

  Vanuit het Rijk is de eerste vijftig miljoen euro toegekend voor het Nationaal Programma Groningen, waarbij het toekomstperspectief van de provincie centraal staat. Het geld is bedoeld voor de uitvoering van projecten rondom leefbaarheid, energie en economie.

  Lees verder
 • Feestelijke handelingen bij kindcentra Loppersum en Middelstum

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 12-11-2018

  Op maandag 12 november werden twee mijlpalen gevierd: de boring voor de Warmte Koude Opslag van het kindcentrum in Middelstum én het bereiken van het hoogste punt van het kindcentrum in Loppersum. Er kwamen flink wat mensen op deze handelingen af.

  Lees verder
 • Beeld TCMG-klachtenregeling: schiet nou eens op!

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
  Datum: 02-11-2018

  Net als veel andere bestuursorganen heeft ook de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen een klachtenregeling in het leven geroepen. 'Schiet nou eens op', is de meest gehoorde klacht.

  Lees verder
 • TCMG is verhuisd naar Hoogezand

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
  Datum: 05-11-2018

  Vanaf vandaag, 5 november, is het hoofdadres van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen: Techniekweg 1, 9601 MD in Hoogezand.

  Lees verder
 • SodM: Update voortgang versterking in Groningen (november 2018)

  Bron: Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
  Datum: 02-11-2018

  Het plan van aanpak van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) voor de versterking in Groningen is goed genoeg is om mee aan de slag te gaan.  Het is nu aan de NCG om dit plan met grote voortvarendheid te gaan uitvoeren. Dat laat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) weten in een reactie op bericht dat het plan van aanpak voor de versterking akkoord bevonden is door de opdrachtgevers – de gemeenten, de provincie en het Rijk.

  Lees verder
 • Onderzoek CBS Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld

  Bron: NCG
  Datum: 01-11-2018

  Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd onderzoek te doen naar de ontwikkeling van de verkoopbaarheid en verkoopprijzen van woningen in het aardbevingsgebied.

  Lees verder
 • Uitnodiging feestelijke handelingen kindcentra Loppersum en Middelstum

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 31 oktober 2018

  Op maandag 12 november vieren we 2 mijlpalen: het bereiken van het hoogste punt van de bouw van het kindcentrum in Middelstum én de boring voor de Warmte Koude Opslag van het kindcentrum in Loppersum, waarmee de school verwarmd gaat worden. Ouders, omwonenden en andere belangstellenden zijn van harte welkom hierbij!

  Lees verder
 • Subsidieregelingen onderhoud en restauratie rijksmonumenten verlengd

  Bron: Provincie Groningen
  Datum: 31-10-2018

  De looptijd van de subsidieregelingen Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen (RORG) en Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten Groningen (GRRG) is verlengd tot en met 31 maart 2019. Op die datum lopen beide pilotregelingen een jaar. Op basis van de ervaringen zullen beide regelingen daarna voortgezet worden. Tot en met 31 maart 2019 kunnen eigenaren van rijksmonumenten in het Groningse aardbevingsgebied alleen voor de RORG nog aanvragen indienen.

  Lees verder
 • Afgelopen week: 73 besluiten, 113 schademeldingen

  Bron:Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 29-10-2018

  De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen nam de afgelopen week 73 besluiten over schadevergoeding. Daarnaast ontvingen we 113 schademeldingen en 10 AOS-meldingen. Er werden 129 schade-opnames gedaan.

  Lees verder
 • Pilot MKB-compensatieregeling van start

  Bron: NCG
  Datum: 29-10-2018

  Ondernemers in het Groninger aardbevingsgebied kunnen bij winstderving of onkosten tijdens versterking van hun bedrijfspand een compensatie aanvragen via de pilot MKB-compensatieregeling. De pilot start maandag 29 oktober en wordt eerst voor een jaar opengesteld. Daarna wordt de regeling geëvalueerd.

  Lees verder
 • Aanbesteding afgerond: binnenkort meer deskundigen beschikbaar

  Bron:Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 19-10-2018

  De aanbesteding voor de inzet van onafhankelijke deskundigen is geslaagd. Vier partijen hebben hun diensten aangeboden en zijn nu gecontracteerd. Het betekent zeker een verdubbeling van het aantal beschikbare deskundigen. Een belangrijke stap richting een versnelling van de schade- afhandeling en het wegwerken van het stuwmeer van circa 18.000 schademeldingen.

  Lees verder
 • Kwartiermakers Nationaal Programma Groningen benoemd

  Bron: Provincie Groningen
  Datum: 19-10-2018

  Frank de Vries (burgemeester gemeente Ten Boer) en Maarten van Poelgeest (Andersson Elffers Felix) zijn op vrijdag 19 oktober door de Groningse aardbevingsgemeenten, de provincie Groningen en het Rijk benoemd als kwartiermakers voor het Nationaal Programma Groningen. Zij gaan aan de slag met het verder uitwerken van het programma en het organiseren van een brede dialoog over het toekomstbeeld voor de regio Groningen.

  Lees verder
 • Rijksbouwmeester en wethouder Bé Schollema 31 oktober op Let's Gro

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 18-10-2018

  Op 31 oktober is wethouder Bé Schollema van de gemeente Loppersum aanwezig op
  Let's Gro. Dit is een inspiratiefestival over de toekomst van de stad Groningen en zijn omgeving.
  Lees verder
 • Oordeel SodM over de productieverdeling in Groningen voor gasjaar 2018/2019

  Bron: Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
  Datum: 18-10-2018

  Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) bevestigt dat de door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voorgenomen verdeling van de productie over het Groningen gasveld voor het gasjaar 2018/2019 de seismische risico’s zo verantwoord mogelijk beperkt.

  Lees verder
 • Bouw kindcentrum in Stedum gaat van start

  Bron: Gemeente Loppersum
  Datum: 17-10-2018

  Op 17 oktober 2018 ondertekenden wethouder Schollema namens de gemeente Loppersum, de heer Huiges namens BV Bouwbedrijf Kooi Appingedam en de heer Boorsma namens ITBB BV de realisatieovereenkomst van het kindcentrum in Stedum. Na ondertekening van de overeenkomst wordt direct gestart met de bouw van het nieuwe kindcentrum. Vanaf 2019 is hier opvang en onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 0-12 jaar.

  Lees verder
 • Eerste Kamer steunt Wet minimalisering gaswinning Groningen

  Bron: Eerste Kamer
  Datum: 16-10-2018

  De leden van de Eerste Kamer hebben dinsdag 16 oktober in meerderheid gestemd voor het wetsvoorstel Minimaliseren van de gaswinning in Groningen (34.957). De fracties van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP en OSF stemden voor het wetsvoorstel, de fracties van PVV, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en 50PLUS stemden tegen. Van de CDA-fractie stemde senator Lokin in tegenstelling tot de rest van haar fractie tegen het voorstel.   

  Lees verder
 • Kenniscongres Veilig Wonen op 8 november!

  Bron: BuildinG
  Datum: 16-10-2018

  Mis het niet! Op donderdag 8 november as vindt het eerste kenniscongres rondom Veilig Wonen! plaats voor bewoners en experts. Tijdens dit congres wordt bestaande en nieuwe kennis over het Groningse aardbevingsdossier gepresenteerd, met specifiek de focus op leefbaarheid en techniek.

  Lees verder
 • De week: 144 besluiten, 183 nieuwe schademeldingen

  Bron:Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 12-10-2018

   Het aantal besluiten dat we per week nemen, is toegenomen. Vorige week werden er 110 besluiten genomen, deze week 144. Het totaal komt daarmee op 1.139 besluiten over schadevergoeding. Het aantal nieuwe schademeldingen dat binnenkomt, steeg ook van 146 vorige week naar 183 deze week. Het totaal komt nu 18.276 schademeldingen.

  Lees verder
 • Op veel adressen al eerder schade gemeld

  Bron:  Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 10-10-2018

  Op zeker twee derde van de adressen waarvoor de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen een schademelding ontving, is eerder ook schade gemeld bij NAM of CVW. Dat blijkt uit analyse van de schademeldingen. De Commissie is nu voor het eerst begonnen schademeldingen in behandeling te nemen waar ook een historie is met een schademelding bij NAM.

  Lees verder
 • Landelijke en onafhankelijke afwikkeling mijnbouwschade

  Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Datum: 09-10-2018

  Er komt een landelijke, onafhankelijke afwikkeling van mijnbouwschade. Gedupeerden van mijnbouwschade zullen voor de beoordeling van hun schade niet langer afhankelijk zijn van de betreffende mijnbouwonderneming. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

  Lees verder
 • Aanpak 1.935 CVW-dossiers van start

  Bron:Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 08-10-2018

  De Commissie start een apart traject voor schademeldingen die bij het CVW zijn gedaan en waar ook al een deskundige is geweest. Het gaat om 1.935 dossiers, waarvan we het gros voor het einde van dit jaar verwachten te hebben afgehandeld. Daarmee komt er voor een grote groep een einde aan een periode van lang wachten.

  Lees verder
 • Visie (Bevings)bestendige zorg in Groningen

  Bron: NCG
  Datum: 09-10-2018

  Iedereen wil graag dat goede zorg beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar en uitvoerbaar blijft in de toekomst voor de bewoners van het aardbevingsgebied. Dat is het doel waar bestuurlijke vertegenwoordigers van gemeenten, zorgaanbieders, corporaties, zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis, provincie, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nationaal Coördinator Groningen mee aan de slag zijn gegaan.

  Lees verder
 • Regio en kabinet investeren in toekomstbestendig Groningen

  Bron: Provincie Groningen
  Datum: 05-10-2018

  De provincie Groningen, de tien gemeenten in het aardbevingsgebied en het kabinet hebben op 5 oktober het startschot gegeven voor het Nationaal Programma Groningen. Met dit programma werken regio en Rijk samen aan de economische versterking en de kwaliteit van de leefomgeving in het gebied

  Lees verder
 • Wekelijkse update over onze voortgang

  Bron:Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 05-10-2018

  Deze vrijdagochtend stond de teller op 2608 verrichte schade-opnames en 995 genomen besluiten over schadevergoeding.

  Lees verder
 • Ruim 80 procent oude schadegevallen in Groningen afgehandeld

  Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Datum: 01-10-2018

  Ruim 80 procent van de bewoners in Groningen met openstaande oude schadegevallen heeft het aanbod van NAM voor de afhandeling van hun schade geaccepteerd. Daarmee zijn 5138 oude schademeldingen afgehandeld. Ongeveer 15 procent van de bewoners heeft het aanbod afgewezen. Zij hebben hun zaak voorgelegd aan de Arbiter Bodembeweging.

  Lees verder
 • Regio: veiligheid van Groningers nog onvoldoende in beeld bij gaswinning

  Bron: Provincie Groningen
  Datum: 02-10-2018

  De Groninger overheden vinden dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in het ontwerp-besluit voor de hoogte van de gaswinning 2018/2019, nog steeds onvoldoende aandacht besteedt aan de maatschappelijk ontwrichtende effecten van de gaswinning.

  Lees verder
 • 785 besluiten, 1679 adviesrapporten

  Bron:Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 28-09-2018

  In de afgelopen week zijn er 129 nieuwe aanvragen voor schadevergoeding bij ons binnengekomen. Verder hebben de deskundigen 204 opnames gedaan en zijn er 77 besluiten genomen. Het totaal aantal besluiten dat de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen heeft genomen, is nu 785. In totaal zijn er nu 1679 adviesrapporten verstuurd aan schademelders.

  Lees verder
 • Loppersum aan de slag met Aardgasvrije Wijken

  Bron: Gemeente Loppersum
  Datum: 27-09-2018

  Wethouder Schollema (portefeuille Duurzaamheid): 'Wij hebben een aanvraag ingediend voor een subsidie in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken. Het is eigenlijk niet meer dan logisch dat de aanvraag is toegewezen. In onze gemeente is veel ellende door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Dan is het ook niet meer dan logisch dat we een van de eerste gemeenten zonder aardgas zijn.

  Lees verder
 • Videoboodschap Verdwenen vertrouwen

  Bron: Groninger Bodem Beweging (GBB)
  Datum: 24-09-2018

  In de aanloop naar het bezoek van de Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat van maandag 24 september 2018 is mensen gevraagd of ze mee wilden werken aan een videoboodschap voor de Kamerleden.

  Lees verder
 • Kabinet benoemt Adviescommissie waardedaling woningen aardbevingsgebied Groningen

  Bron: Rijksoverheid
  Datum: 24-09-2018

  Een onafhankelijke commissie gaat het kabinet adviseren over de regeling voor waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen. De commissie moet voor 1 januari aangeven hoe ook deze vorm van schade het beste publiek kan worden afgehandeld.

  Lees verder
 • Budgettaire gevolgen gaswinning Groningen

  Bron: Tweede Kamer
  Datum: 19-09-2018

  Vandaag, 19 september 2018, is er een brief naar de Tweede Kamer  gestuurd over de budgettaire gevolgen van de gaswinning in Groningen. Indiener van de brief is minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

  Lees verder
 • Eerste half jaar: 1,8 miljoen euro uitgekeerd

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
  Datum: 19-09-2018

  Het totaal uitgekeerde bedrag aan schadevergoedingen bedraagt ruim 1,8 miljoen euro voor ruim 650 besluiten over schademeldingen. Zo blijkt bij het opmaken van de balans van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen die op 19 maart 2018 is begonnen.

  Lees verder
 • Ook komende vier jaar ICT onderwijs voor alle leerlingen in aardbevingsgebied

  Bron: Economic Board Groningen
  Datum: 18-09-2018

  De komende vier jaar krijgen alle leerlingen in het aardbevingsgebied ICT onderwijs. Economic Board Groningen (EBG) financiert dit project, Provincie Groningen en de 9 gemeenten uit Noord- en Midden-Groningen leveren ook een bijdrage.

  Lees verder
 • 'Passage over Groningen in Troonrede roept op tot concrete daden'

  Bron: Provincie Groningen
  Datum: 18-09-2018

  "De Groningen-passage in de Troonrede roept op tot concrete daden", laat commissaris van de Koning René Paas in een eerste reactie weten. "Het is belangrijk dat die voor wat betreft het schadeherstel, de veiligheid en het perspectief voor Groningen, snel volgen". De aardbevingsproblematiek kwam voor het vierde achtereenvolgende jaar voorbij in de Troonrede.

  Lees verder
 • 25 september informatieavond in Loppersum over de adviezen van SodM over de gaswinning in Groningen

  Bron: Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
  Datum: 17-09-2018

  Op 25 september 2018 is er een informatieavond in het gemeentehuis van Loppersum over de adviezen van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in het kader van het ontwerp-instemmingsbesluit Gaswinning Groningenveld 2018-2019 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

  Lees verder
 • Installatie waarnemend burgemeester Loppersum Hans Engels

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 14-09-2018

  Commissaris van de Koning René Paas heeft 3 september jl. de heer Engels benoemd als waarnemend burgemeester van Loppersum. Hij volgt Albert Rodenboog op, die eerder dit jaar zijn ontslag heeft ingediend. De installatie vindt op 1 oktober plaats tijdens een buitengewone openbare raadsvergadering.

  Lees verder
 • Onafhankelijke Raadsman: "Stel de mensen centraal bij versterking"

  Bron: De Onafhankelijke Raadsman
  Datum: 12-09-2018

  De Onafhankelijke Raadsman Gaswinning (Leendert Klaassen) heeft vandaag zijn halfjaarrapport aangeboden aan minister Wiebes.

  Lees verder
 • Verslag kennistafel Bouwen en Versterken over schade en monitoring

  Bron: NCG
  Datum: 10-09-2018

  Op 28 juni organiseerde het Kennisplatform Bouwen en Versterken haar derde kennistafel. Deze bijeenkomst stond in het teken van schade en monitoring. Het verslag van deze  kennistafel is nu gepubliceerd. De deelnemers hebben een top vijf samengesteld van onderwerpen voor vervolgonderzoek. Bij de kennistafel waren ongeveer dertig professionals en wetenschappers aanwezig. Zij gingen in gesprek over oorzaken van schade, seismische monitoring, monitoring van gebouwtrillingen en schade, en effecten van de ondiepe ondergrond.

  Lees verder
 • Loppersum biedt inwonersondersteuning

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 11-09-2018

  Sinds 1 mei 2017 is er een inwonersondersteuner actief in de gemeente Loppersum, te weten Roos Burggraaff. Zij ondersteunt inwoners die, als gevolg van de aardbevingen, veel problemen ervaren op emotioneel en sociaal gebied en die hierdoor problemen hebben met geestelijke -en lichamelijke gezondheid.

  Lees verder
 • Vlottere schade-afhandeling vraagt om aanpassingen eisen aan deskundigen

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
  Datum: 29-08-2018

  Hoewel er stappen gezet zijn met de afhandeling van schades en er elke week meer besluiten worden genomen, zitten we nog niet op het gewenste niveau. Daarom hebben we besloten een belangrijke belemmering weg te nemen.     

  Lees verder
 • 191 schade-opnames, 75 besluiten

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
  Datum: 24-08-2018

  Het aantal schademeldingen was deze week iets lager dan de week ervoor. Vorige week waren er 149 nieuwe schademeldingen, deze week waren dat er 131.

  Lees verder
 • Inloopspreekuren over gaswinningsplan

  Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Datum: 27-08-2018

  Van vrijdag 24 augustus tot en met donderdag 4 oktober 2018 ligt het ontwerp-instemmingsbesluit voor het winningsplan voor het Groningenveld ter inzage op verschillende locaties. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert komende week inloopspreekuren.

  Lees verder
 • Gaswinning Groningenveld verder afgebouwd, ontwerp-instemmingsbesluit ter inzage

  Bron: Rijksoverheid
  Datum: 24-08-2018

  De gaswinning uit het Groningenveld moet  komend jaar dalen naar maximaal 19,4 miljard Nm3. Dat blijkt uit het ontwerp-instemmingsbesluit voor het gasjaar 2018/2019 dat vanaf vandaag ter inzage ligt. De daling van de gaswinning is in lijn met het afbouwplan van het kabinet.

   
   

  Lees verder
 • Tot en met 1 september aanmelden bij Arbiter Bodembeweging

  Bron: Arbiter Bodembeweging
  Datum: 24-08-2018

  Bewoners in het aardbevingsgebied die het aanbod voor schadeherstel van NAM niet accepteren, kunnen zich tot en met 1 september 2018 aanmelden bij de Arbiter Bodembeweging.

  Lees verder
 • Burgemeesters sturen actiegroep Code Rood brief met voorwaarden

  Bron: Gemeenten Delfzijl en Loppersum
  Datum: 23-08-2018

  De burgemeesters van de gemeenten Loppersum en Delfzijl hebben besloten dat zij de internationale actiebeweging Code Rood in een brief informeren over het feit dat zij de activiteiten van Code Rood aanmerken als een aaneengesloten demonstratie, waardoor deze valt onder de Wet openbare manifestaties (Wom).

  Lees verder
 • Laatste gemeentegids gemeente Loppersum

  Bron: Gemeente Loppersum
  Datum: 20-08-2018

  In week 34 valt een bijzondere editie van de gemeentegids bij inwoners van de gemeente Loppersum op de deurmat. Dit is namelijk de laatste. Per 1 januari 2021 gaat Loppersum samen met de gemeenten Delfzijl en Appingedam verder als één gemeente.

  Lees verder
 • NCG publiceert tweede kwartaalrapportage 2018

  Bron: NCG
  Datum: 08-08-2018

  Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft de tweede kwartaalrapportage van 2018 uitgebracht. De rapportage beschrijft de voortgang rondom inspecties en versterking van gebouwen, regelingen en onderzoeken in de periode april tot en met juni van dit jaar.

  Lees verder
 • Financiële compensatie voor wachttijd tot besluit

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
  Datum: 08-08-2018

  De wachttijd tussen het ontstaan van mijnbouwschade en de uitbetaling van schadevergoeding, wordt financieel gecompenseerd. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen rekent wettelijke rente vanaf het moment dat de schade aan uw gebouw is ontstaan.

  Lees verder
 • Aardbevingsregio kritisch op Wiebes' wet voor toekomstige schadeafhandeling

  Bron: RTV Noord
  Datum: 07-08-2018

  De provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties in Groningen zijn kritisch op het wetsvoorstel voor de toekomstige afhandeling van schade door gaswinning. Zo zou de NAM in de nieuwe wet niet langer aansprakelijk zijn voor de schade door gaswinning.

  Lees verder
 • 255 reacties op rapporten, 110 besluiten

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
  Datum: 03-08-2018

  De Commissie heeft deze week 15 besluiten genomen. Het totaal aantal staat nu op 110.

  Lees verder
 • Meer duidelijkheid vereisten onafhankelijke deskundigen

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
  Datum: 31-07-2018

  Vanwege de aanbesteding van schade-expertise hebben geïnteresseerde aanbieders vragen gesteld aan de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen over de invulling van het vereiste van onpartijdigheid van deskundigen. De Commissie biedt daar nu meer duidelijkheid over. Ook maakt de Commissie bekend een pilot te zijn gestart met schade-expertisebureau 10BE.

  Lees verder
 • Jongerentop Aardbevingen: jongeren de baas in het Groningse aardbevingsgebied

  Bron: Groninger Dorpen
  30-07-2018

  ZonMw heeft een subsidie toegekend aan Groninger Dorpen om samen met jongeren in het aardbevingsgebied een jongerentop te organiseren. Vorige week maakte ZonMw dit bekend. De subsidie valt onder het actieprogramma ‘Maatschappelijke Diensttijd’. Het is vooral voor jongeren zelf, om kennis en praktische ervaring op te doen.

  Lees verder
 • Regio Groningen adviseert minister Wiebes over komend gasjaar

  Bron: Provincie Groningen
  Datum: 24-07-2018

  Overheden in de regio Groningen vinden dat er een plan B moet liggen als de afbouw van de gaswinning vertraging oploopt. Verder moeten de afspraken rondom de versterking en aansprakelijkheid snel concreet worden. Daarnaast wil de regio ook aandacht voor de impact op sociale veiligheid, gezondheid, maatschappelijke onrust en economie.

  Lees verder
 • Tot en met 1 september aanmelden bij Arbiter Bodembeweging

  Bron: NCG
  Datum: 25-07-2018

  Bewoners in het aardbevingsgebied die het aanbod voor schadeherstel van NAM niet accepteren, kunnen zich tot en met 1 september 2018 aanmelden bij de Arbiter Bodembeweging. De Arbiter Bodembeweging helpt bewoners geschillen op te lossen over aardbevingsschade. Aanmelden kan via de website www.arbiterbodembeweging.nl.

  Lees verder
 • Duurzaamheidslening voor woningeigenaren gemeente Loppersum

  Bron: Gemeente Loppersum
  Datum: 23-07-2018

  Inwoners van de gemeente Loppersum kunnen een duurzaamheidslening aanvragen bij de gemeente. Op deze manier wil de gemeente mensen motiveren om energiebesparende maatregelen te nemen in en aan hun eigen woning. Voorbeelden van maatregelen zijn het isoleren van spouwmuren, de aanschaf van een warmtepomp of de aanleg van een groen dak.

  Lees verder
 • Overlastvergoeding voor iedereen met mijnbouwschade

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
  Datum: 18-07-2018

  Alle schademelders die van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen een vergoeding voor mijnbouwschade krijgen, hebben recht op een overlastvergoeding van ten minste 250 euro. Vanaf vandaag kunt u deze en andere bijkomende kosten aanvragen.

  Lees verder
 • SodM: NAM, GTS en GasTerra moeten zich inspannen voor een zo laag en vlak mogelijke gasproductie in Groningen

  Bron: Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
  Datum: 17-07-2018

  Om ervoor te zorgen dat het risico op aardbevingen zoveel mogelijk beperkt wordt, heeft het Staatstoezicht op de Mijnen de operationele strategie van de NAM voor de gaswinning in Groningen voor komend gasjaar (1 oktober 2018- 1 oktober 2019) beoordeeld.

  Lees verder
 • TCMG verhuist naar Hoogezand

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
  Datum: 12-07-2018

  De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen verhuist naar de gemeente Midden-Groningen. Vanaf oktober zijn we gevestigd aan de Techniekweg 1 in Hoogezand.

  Lees verder
 • Nieuwsbrief kindcentrum Stedum

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 10-07-2018

  In Stedum komt een nieuw kindcentrum ten noorden van de Hilmaarweg. In de toekomst krijgen basisschool De Klaver en kinderopvang Het Vlinderhofje van Kids2b een nieuwe plek in het kindcentrum.

  Lees verder
 • Alle oude schadegevallen in Groningen in bezit van aanbod NAM

  Bron: Rijksoverheid
  Datum: 06-07-2018

  Alle 6199 bewoners in Groningen met openstaande oude schademeldingen hebben inmiddels een aanbod gehad van NAM voor de afhandeling van hun schade. Tot nu toe heeft bijna 74 procent van de bewoners het aanbod geaccepteerd.

  Lees verder
 • Nieuwsbrief Loppersum-Noord

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 11-07-2018

  Loppersum-Noord is het gedeelte tussen de Molenweg en het spoor. In dit gebied gaat de komende tijd veel gebeuren. De gemeente, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en woningstichting Wierden en Borgen zetten samen de schouders eronder om deze woonomgeving  te verfraaien en toekomstbestendig te maken. Met als doel de wijk te verbeteren en u als bewoner zich thuis te laten voelen.

  Lees verder
 • Johan Atema nieuwe directeur NAM

  Bron: NAM
  Datum: 10-07-2018

  Johan Atema is met ingang van 1 september 2018 benoemd als nieuwe directeur van NAM. Hij volgt Gerald Schotman op, die bij Shell de rol van Vice President Joint Ventures Delivery & Excellence gaat vervullen. Deze rol bouwt de positie die door het vertrek van Dick Benschop naar Schiphol vacant is geworden verder uit.

  Lees verder
 • Maatregelen voor voortvarender schade-afhandeling

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
  Datum: 06-07-2018

  Het afhandelen van schademelding door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen moet sneller. Hoewel het aantal schade-opnames stijgt, is deze stijging naar het oordeel van de Commissie nog onvoldoende. Vooral de inzet van deskundigen en de ICT spelen de Commissie parten. Bedoeling is daarom samen te werken met verzekeraars en gebruik te maken van hun expertise en capaciteit.

  Lees verder
 • Nieuwe afspraken over versterking in aardbevingsgebied

  Bron: Provincie Groningen
  Datum: 05-07-2018

  Eind maart besloot de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de lopende versterkingsoperatie, die onderverdeeld is in meerdere groepen, tijdelijk stil te leggen. Maandag 2 juli is afgesproken dat de versterking van gebouwen in de groep met 1467 en 1588 woningen doorgaat.

  Lees verder
 • Bijeenkomsten Erfgoedloket Groningen

  Bron: Erfgoedloket Groningen
  Datum: 04-07-2018

  Omdat we veel, heel veel, vragen krijgen over de in maart gelanceerde nieuwe financiële regelingen voor monument-eigenaren, heeft het Erfgoedloket Groningen besloten nog vóór de zomervakantie de regio in te trekken om vragen direct en persoonlijk te beantwoorden. 

  Lees verder
 • Donderdag 5 juli twee debatten over gaswinning Groningen

  Bron: Tweede Kamer
  Datum: 04-07-2018

  Donderdag 5 juli 2018 zijn er twee debatten  in de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen.

  Lees verder
 • In de media – gaswinning in Groningenveld

  Bron: diverse media regionaal/landelijk
  04-07-2018
  De afgelopen week hebben de media veel aandacht besteed aan de laatste ontwikkelingen rond de gaswinning in Groningen. De Mijnraad presenteerde een advies over de gevolgen van het stapsgewijs stopzetten van de gaswinning voor de veiligheid en de versterking van huizen in Groningen. Ook SodM, KNMI, TNO en NEN brachten adviezen uit. De Tweede Kamer debatteerde met Minister Wiebes over de nieuwe Mijnbouwwet en de kosten van de schadeafhandeling.

  Lees verder
 • Wetsvoorstel voor publieke afhandeling Mijnbouwschade Groningen in consultatie

  Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Datum: 03-07-2018

  De afhandeling van alle verzoeken om vergoeding van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag Norg in Groningen wordt volledig publiekrechtelijk georganiseerd. De Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen, die sinds maart dit jaar onafhankelijk van de NAM en de overheid beslissingen neemt over schadevergoedingen, wordt omgezet in een zelfstandig bestuursorgaan. Dat staat in het Wetsvoorstel Mijnbouwschade Groningen dat vandaag door minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in consultatie is gebracht.

  Lees verder
 • 5 juli: D’rop of d’ronder voor Groningen

  Bron: Groninger Gasberaad
  Datum: 02-07-2018

  Deze week worden belangrijke besluiten over de toekomst van Groningen genomen. In Den Haag… We nodigen donderdag iedereen uit om in de Skylounge van de Groningse Euroborg gezamenlijk het Kamerdebat te volgen óver Groningen, ín Groningen.

  Lees verder
 • Debat van afgelopen donderdag terugkijken?

  Bron: Tweede Kamer
  Datum: 01-07-2018

  Afgelopen donderdag, 28 juni 2018, was er een plenair debat in de Tweede Kamer met als onderwerp:minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld.

  Lees verder
 • Advies de Mijnraad over versterking en afbouw gaswinning gepresenteerd

  Bron: de Mijnraad
  Datum: 02-07-2018

  De Mijnraad presenteerde vandaag een advies over de gevolgen van het stapsgewijs stopzetten van de gaswinning voor de veiligheid en de versterking van huizen in Groningen. Mijnraad-voorzitter Verdaas overhandigde het advies tijdens een persconferentie aan minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

  Lees verder
 • Minder gaswinning Groningen minder seismische dreiging

  Bron: KNMI
  Datum: 02-07-2018

  Het KNMI heeft gekeken naar de ontwikkeling van de seismiciteit in Groningen als gevolg van de afbouw van gaswinning. Onder afname van de gaswinning neemt de seismische dreiging af. Echter stoppen de aardbevingen niet als de gaswinning gestopt wordt.

  Lees verder
 • 116 adviesrapporten bij schademelders

  Bron: TCMG
  Datum: 29-06-2018

  Het aantal schade-opnames is afgelopen week gegroeid naar 557. Inmiddels hebben 116 mensen een schaderapport ontvangen. Ruim dertig dossiers krijgen een laatste check en zijn dan gereed voor besluitvorming. Er zijn nu in totaal 25 besluiten genomen.

  Lees verder
 • Advies van de Mijnraad maandag 2 juli live te volgen

  Bron: de Mijnraad
  Datum: 28-06-2018

  De Mijnraad presenteert op maandag 2 juli a.s. een advies over de gevolgen van het stapsgewijs stopzetten van de gaswinning voor de veiligheid en de versterking van huizen in Groningen. Mijnraad-voorzitter Verdaas overhandigt het advies tijdens een persconferentie aan minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

  Lees verder
 • Benoeming Waarnemend Nationaal Coördinator Groningen

  Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Datum: 26-06-2018

  De heer Herman Sietsma wordt per 28 juni aangesteld als Waarnemend Nationaal Coördinator Groningen. De heer Sietsma volgt Hans Alders op, die zijn functie ter beschikking heeft gesteld.

  Lees verder
 • SodM: Versnelling versterking noodzakelijk uit oogpunt van veiligheid van de Groningers

  Bron: Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
  Datum: 27-06-2018

  Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om met het oog op de veiligheid van de Groningers de versterkingsoperatie aanzienlijk te versnellen. Zo’n 5.000 gebouwen voldoen niet aan de veiligheidsnorm en moeten daarom per direct in aanmerking komen voor versterking.

  Lees verder
 • ‘Haags geknoei’ maakt burgemeester Loppersum woest

  Bron: Binnenlands Bestuur
  Datum: 23-06-2018

  Albert Rodenboog stopt volgende week als burgemeester van Loppersum. Hij knokte jaren om de gaskraan dichtgedraaid te krijgen. Dat lukte. Haags ‘geknoei’ maakt een einde aan de kortstondige euforie daarover.

  Lees verder
 • 100 schade-opnames, 104 schademeldingen

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 23-06-2018
  Er zijn afgelopen week ruim honderd nieuwe schademeldingen gedaan. De dalende tendens zet zich op dit punt voort. Tegelijk groeit het aantal uitgevoerde schade-opnames. Deze week werden er honderd opnames verricht.

  Lees verder
 • Minister Wiebes sluit akkoord met Shell en ExxonMobil over gaswinning Groningen

  Bron: Rijksoverheid
  Datum: 25-06-2018

  Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft vandaag met Shell en ExxonMobil een akkoord op hoofdlijnen gesloten over de gaswinning uit het Groningenveld. Overeengekomen is dat Shell en ExxonMobil afzien van een claim voor het gas dat na beëindiging van de winning achterblijft in de grond.

  Lees verder
 • Aandacht voor monumenten, zorg over tempo

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 21-06-2018
  De Vereniging van Groninger Monument Eigenaren uit stevige kritiek op de wijze waarop de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen omgaat met schademeldingen. De Commissie bestrijdt het beeld dat er geen aandacht is voor monumenten. We delen de zorg over het tempo van de afhandeling van de verzoeken om schadevergoeding.

  Lees verder
 • Hoe het schadeloket omgaat met acuut onveilige situaties

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
  Datum: 20-06-2018
  Naast de afhandeling van meldingen van mijnbouwschade, inspecteert de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen ook acuut onveilige situaties (AOS). Als u bij ons een AOS-melding doet, start binnen 48 uur een veiligheidsinspectie. “We helpen vaak al door duidelijkheid te bieden over de veiligheid van het gebouw.” Een interview met bouwkundig adviseur Hindrik Blok.

  Lees verder
 • Jaarverslag Staatstoezicht op de Mijnen

  Bron: Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
  Datum: 21-06-2018

  Afgelopen jaar stond voor een belangrijk deel in het teken van de gaswinning en aardbevingen in Groningen, zo blijkt uit het jaarverslag van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Maar in 2017 was er ook veel te doen rondom de gaswinning in de kleine velden in de rest van Nederland.

  Lees verder
 • Versterkingspunt Loppersum verhuist

  Bron: NCG
  Datum: 21-06-2018

  Het versterkingspunt Loppersum van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gaat verhuizen. Met ingang van 3 juli 2018 kunnen bewoners uit de gemeente Loppersum terecht aan de Wijmersweg 43 in Loppersum.

  Lees verder
 • 166 acuut onveilige situatie-meldingen

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) 
  Datum: 20-06-2018

  Sinds de opening van het schadeloket op 19 maart 2018 zijn er 166 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie (AOS). Bij 19 daarvan namen we direct maatregelen zoals het stutten van een woning of het verankeren van een gevel.

  Lees verder
 • Kennistafel maakt vragen en oplossingen rondom leefbaar en kansrijk Groningen inzichtelijk

  Bron: NCG
  Datum: 19-06-2018

  Op 14 juni organiseerde het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen haar eerste kennistafel. Veertig experts uit verschillende non-profit, profit en ambtelijke organisaties discussieerden mee over de leefbaarheid en kansrijkheid in en rondom Groningen.

  Lees verder
 • Interview met Manno Bannink van NCG

  Bron: De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR)
  Datum: 19-06-2018

  De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) brengt periodiek een digitale nieuwsbrief uit.

  Lees verder
 • Zaterdag 30 juni wordt het event Thoes georganiseerd

  Bron: Thoes
  Datum: 16-06-2018

  Als Groningers zijn we het er allemaal over eens: het is hier goud wonen. Toch heeft een grote groep huiseigenaren vragen over hun woontoekomst. Terwijl in de regio volop bouwinnovaties en betaalbare concepten zijn ontwikkeld voor versterking. Maar ook voor verduurzaming, wonen zonder gasaansluiting en levensloopgeschikt (ver)bouwen. Ondanks onzekerheden in een groot deel van Groningen, vinden initiatiefnemers BuildinG en Groninger Dorpen het tijd om een brug te slaan tussen de bewoners en de bouwsector. Om ze de kans te bieden het heft in eigen hand te nemen waar het wél mogelijk is. Om ze perspectief te bieden.

  Lees verder
 • RUG organiseert op 29 juni bijeenkomst over waarde van erfgoed


  Bron: NCG
  Datum: 14-06-2018

  Op vrijdag 29 juni organiseert de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een bijeenkomst over de waarde van erfgoed in het gaswinningsgebied.

  Lees verder
 • Nieuwsbrief kindcentrum Middelstum

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 14-06-2018

  Eind juni start de bouw van het nieuwe kindcentrum aan de Zuiderstraat in Middelstum. Hier krijgen OBS de Wilster, CBS Wicher Zitsema, kinderopvang van Kids2b en de bibliotheek in de toekomst een nieuwe plek.

  Lees verder
 • NAM verkoopt pand Onderdendamsterweg 13 in Middelstum

  Bron: NAM
  Datum: 14-06-2018

  NAM verkoopt het pand aan de Onderdendamsterweg 13 in Middelstum. Na de zomer wordt een makelaar ingeschakeld. De gemeente Loppersum wil dat het voorhuis wordt behouden en de mogelijkheid wordt geboden de tussengang en de schuur te slopen.

  Lees verder
 • Start bouw kindcentra in Loppersum en Middelstum

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 13-06-2018

  Eind juni/begin juli start de bouw van twee nieuwe kindcentra in de gemeente. Vanaf 2019 is hier opvang en onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 0-12 jaar.

  Lees verder
 • Eigenaren rijksmonumenten ontvangen eerste bedrag uit nieuwe subsidieregeling

  Bron: NCG
  Datum: 13-06-2018

  De eerste elf eigenaren van rijksmonumenten ontvangen een geldbedrag uit de nieuwe subsidieregeling voor regulier onderhoud rijksmonumenten Groningen (RORG). De subsidieregeling is een gezamenlijk initiatief van de provincie Groningen, het ministerie van OCW en Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

  Lees verder
 • De website www.loppersumversterkt.nl is vandaag precies een half jaar online

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 12-06-2018

  De gemeente Loppersum heeft een website gemaakt over het versterken als gevolg van aardbevingen en gaswinning: www.loppersumversterkt.nl. U kijkt er nu naar.

  Lees verder
 • In de media - gaswinning in Groningenveld

  Bron: diverse media regionaal/landelijk
  12-06-2018
  De afgelopen week hebben de media veel aandacht besteed aan de laatste ontwikkelingen rond de gaswinning in Groningen. Hans Alders van NCG stelde zijn positie ter beschikking en de Tweede Kamer debatteerde over de afbouw van de gaswinning en de versterking van woningen. Veel Groningers waren met bussen naar Den Haag gegaan om het debat bij te wonen.

  Lees verder
 • Debat over gaswinning van 7 juni terugkijken?

  Bron: Tweede Kamer
  Datum: 11-06-2018

  Via 'Debat Gemist' op de website van de Tweede Kamer kunt u plenaire debatten en commissievergaderingen van de Tweede Kamer terugkijken. Dat geldt ook voor het debat over de gaswinning dat afgelopen donderdag gehouden werd.
   

  Lees verder
 • Reflectie op nieuwbouwregeling

  Bron: NCG
  Datum: 08-06-2018

  Een commissie onder leiding van de Rijksbouwmeester heeft een reflectie op de nieuwbouwregeling uitgevoerd in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). In de reflectie is onder andere gekeken of de vergoedingssystematiek goed werkt. Of er voldoende ontwerpvrijheid is binnen de eisen van de regeling en of de regeling nieuwbouwprojecten niet onnodig vertraagd. Ook heeft de commissie verbetermogelijkheden meegegeven.

  Lees verder
 • Reactie SodM op spoedwet Gaswinning Groningen

  Bron:Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
  Datum: 06-06-2018

  Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de minister van EZK in haar Uitvoerings- en Handhaafbaarheidstoets op de spoedwet geadviseerd dat ook ingrijpen op onverwachte bodembeweging in Groningen wenselijk is. SodM zal daarbij het Meet- en Regelprotocol (MRP) hanteren zoals dat ook gedaan is bij de recente aardbeving in Zeerijp.

  Lees verder
 • Maatschappelijke gevolgen van aardbeving bij Zeerijp onderzocht

  Bron: Rijksuniversiteit Groningen
  Datum: 07-06-2018

  De beving van Zeerijp op 8 januari jl. heeft het vertrouwen van de bewoners van het aardbevingsgebied diep geschonden. Er is tevens een scherpe daling van de ervaren veiligheid. Gevoelens van machteloosheid en woede nemen sterk toe. Dit concluderen onderzoeksleiders prof. dr. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in het nieuwe rapport van Gronings Perspectief dat zij woensdag 6 juni overhandigden aan opdrachtgever de Nationaal Coördinator Groningen.

  Lees verder
 • Hans Alders vanmiddag op gesprek bij Tweede Kamer

  Bron: Tweede Kamer
  Datum: 06-06-2018

  Vanmiddag om 14.00 uur is er in de Tweede Kamer een gesprek met Hans Alders van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Alders liet vorige week minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat weten dat hij zijn positie beschikbaar stelt..

  Lees verder
 • Donderdag 7 juni debat over beëindigen gaswinning in Groningen

  Bron: Tweede Kamer
  Datum: 06-06-2018

  Morgen, donderdag 7 juni 2018, is er een debat  in de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen.

  Lees verder
 • BRANDbrief aan Tweede Kamer t.b.v. debat op 7 juni over gaswinning

  Bron: Gemeente Loppersum
  Datum: 06-06-2018

  De gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Loppersum hebben op 6 juni 2018 een BRANDbrief gestuurd aan de leden van de Tweede Kamer.

  Lees verder
 • Fractievoorzitters aardbevingsgebied Groningen sturen open brief

  Bron: gemeente Midden-Groningen
  Datum: 05-06-2018

  Vandaag is door 56 fractievoorzitters uit de tien gemeenten (Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Loppersum, De Marne, MiddenGroningen, Ten Boer, Winsum) en de provincie in het aardbevingsgebied in Groningen een open brief gestuurd naar minister Wiebes, de regering en de Tweede Kamer om hun zorgen uit te spreken over de versterkingsopgaven.

  Lees verder
 • Samenvatting advies minimaliseren gaswinning Groningen

  Bron: Raad van State
  Datum: 05-06-2018

  De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel over het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld. Het wetsvoorstel is op 4 juni 2018 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

  Lees verder
 • Wiebes en regio gaan gezamenlijk verder in aardbevingsdossier

  Bron: Provincie Groningen
  Datum: 05-06-2018

  Minister Eric Wiebes en de regio zijn in het aardbevingsdossier weer tot elkaar gekomen, nadat het overleg eind mei was vastgelopen. Dat werd duidelijk na een bestuurlijk overleg in het provinciehuis op maandagavond 5 juni, waar de minister, commissaris van de Koning René Paas, gedeputeerde Eelco Eikenaar en burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam aanschoven. 'We moeten het samen doen', aldus de bestuurders op de persconferentie.

  Lees verder
 • 7 Juni: GBB regelt bussen naar kamerdebat over gaswinning en bestuurlijke chaos

  Bron: De Groninger Bodem Beweging (GBB)
  Datum: 04-06-2018

  Op 7 juni a.s. om kwart voor drie vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over het gaswinningsbesluit van minister Wiebes. De recente ontwikkelingen: stopzetten van de versterking van 1581 woningen, een nieuwe hoofdrol voor de NAM bij versterking en het vertrek van de NCG, komen ook op tafel.

  Lees verder
 • Donderdag debat in Tweede Kamer over gaswinning

  Bron: Tweede Kamer
  Datum: 04-06-2018

  Aanstaande donderdag is er een debat  in de Tweede Kamer over het besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat over de gaswinning in Groningen.

  Lees verder
 • Minister Wiebes vanmiddag op verzoek naar Groningen voor spoedberaad

  Bron: Provincie Groningen
  Datum: 04-06-2018

  Op verzoek van de tien aardbevingsgemeenten en de provincie komt minister Wiebes vanmiddag naar Groningen. Op 22 mei 2018 zijn de besprekingen aan de Bestuurlijke Tafel over de aardbevingsproblematiek vastgelopen. De minister wil de versterking van onveilige huizen voorlopig stopzetten in afwachting op het advies van de Mijnraad.

  Lees verder
 • Provincie en gemeenten: 'snel om tafel met Wiebes over versterking'

  Bron: Provincie Groningen
  Datum: 01-06-2018

  De regio wil zo snel mogelijk overleggen met minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de schadeafhandeling, versterkingsoperatie en het perspectief voor Groningen.

  Lees verder
 • NAM-aanbod voor 90 procent oude schademeldingen

  Bron: NAM
  Datum: 01-06-2018

  NAM heeft iets meer dan 90 procent van de ‘oude’ schademeldingen van vóór 31 maart 2017 van een aanbod voorzien. Dit blijkt uit de tweede voortgangsrapportage over afhandeling van de ruim 6.000 openstaande schademeldingen.

  Lees verder
 • Statistieken op TCMG-website: waar staan we? De voortgang in cijfers

  Bron:TCMG
  Datum: 01-06-2018

  Geregeld vroeg u ons om cijfers over de voortgang van ons werk. Daarover rapporteerden wij tot nu toe in een wekelijks nieuwsbericht. Vanaf vandaag kunt u zelf precies bekijken hoe ver we zijn.

  Lees verder
 • Maandag 4 juni extra openbare raadsvergadering

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 31-05-2018

  Op maandag 4 juni om 19.00 uur is er een extra openbare raadsvergadering over het dossier gaswinning. U bent vanaf 18.30 uur van harte welkom  in het gemeentehuis van Loppersum.

  Lees verder
 • Verklaring NCG Hans Alders

  Bron: NCG
  Datum: 30-05-2018

  De Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders heeft vandaag de minister van Economische Zaken en Klimaat geïnformeerd dat hij zijn positie beschikbaar stelt.

  Lees verder
 • Vertrek burgemeester Rodenboog

  Bron: Gemeente Loppersum
  Datum: 29-05-2018

  Burgemeester Albert Rodenboog heeft vandaag ( 29 mei 2018) bekend gemaakt dat hij per 1 juli 2018 de gemeente Loppersum gaat verlaten als burgemeester. Rodenboog heeft zijn ontslag ingediend bij de Koning.

  Lees verder
 • 28 woningen geselecteerd voor opkoop

  Bron: NCG
  Datum: 28-05-2018

  Tussen 15 februari en 16 maart 2018 konden bewoners zich aanmelden voor deelname aan het Koopinstrument van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). In totaal hebben 159 woningeigenaren zich aangemeld voor opkoop van hun woning. 

  Lees verder
 • Kom zaterdag 2 juni naar de Dag van de Bouw

  Bron: CVW
  Datum: 28-05-2018

  Op zaterdag 2 juni tussen 10.00 en 16.00u openen testlocatie de Roemte en de bouwplaats van Project43 in Loppersum de deuren in het kader van de dag van de bouw. Centrum Veilig Wonen en VIIA nodigen u uit om in de Roemte te zien wat aardbevingen met gebouwen doen en welke versterkingsmaatregelen ze toepassen. Vlakbij, op de bouwplaats van project 43, laten CVW en Plegt-Vos zien hoe 43 nieuwbouwwoningen aardbevingsbestendig worden gemaakt.

  Lees verder
 • Loppersum krijgt bezoek van Secretary General van International Gas Union

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 28-05-2018

  Afgelopen zaterdag ontving burgemeester Rodenboog mr. Luis Bertrán Rafecas, Secretary General van International Gas Union.

  Lees verder
 • Woningcorporaties: ‘Besluit Wiebes onacceptabel’

  Bron: Wierden en Borgen
  Datum: 25-05-2018

  Het besluit van minister Wiebes om de pauzeknop in de drukken voor de versterkingsoperatie is onacceptabel. Dat vinden de acht Groningse woningcorporaties die gezamenlijk circa 18.000 woningen in het huidige aardbevingsgebied bezitten

  Lees verder
 • Overleg van Groningen met minister Wiebes vastgelopen

  Bron: Provincie Groningen
  Datum: 23-05-2018

  Vertegenwoordigers van de provincie Groningen en de tien gemeenten in het aardbevingsgebied, de Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Gasberaad  hebben tijdens een bestuurlijk overleg met minister Wiebes moeten constateren dat het overleg over de aardbevingsproblematiek over de versterking is vastgelopen.

  Lees verder
 • Kabinet: nieuwe aanpak versterking moet op basis rapport aardbevingsrisico

  Bron: Rijksoverheid
  Datum: 22-05-2018

  De noodzaak van de versterking van huizen en gebouwen in Groningen waarvoor nog geen versterkingsadvies is afgegeven, wordt opnieuw bekeken op basis van het rapport van deskundigen over het nieuwe aardbevingsrisico dat voor de zomer verschijnt. De versterking van huizen waarbij de uitvoering reeds is gestart, wordt intussen gewoon voortgezet. Dat geldt ook voor de aanpak van huizen waarvan de bewoners al een versterkingsadvies hebben ontvangen.

  Lees verder
 • Om 12.00 uur start hoorzitting Tweede Kamer over gaswinning

  Bron: Tweede Kamer
  Datum: 17-05-2018

  Om 12.00 uur start een hoorzitting / rondetafelgesprek over de gaswinning in het Groningenveld. 

  Lees verder
 • Voorwaarden waardevermeerderingsregeling veranderen

  Bron: NCG
  Datum: 17-05-2018

  Met ingang van donderdag 17 mei veranderen de voorwaarden van de Waardevermeerderingsregeling. Ook woningeigenaren die schade vergoed krijgen door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade komen nu in aanmerking voor de subsidie. Daarmee kunnen ze per adres maximaal 4.000 euro ontvangen voor het energiezuinig maken van de woning.

  Lees verder
 • Toename seismische energie Groningen

  Bron: KNMI
  17-05-2018

  In de eerste vier maanden van 2018 kwam al ruim zeven keer zoveel seismische energie vrij als bij alle aardbevingen in heel 2017. Mede veroorzaakt door de beving begin dit jaar in Zeerijp met een magnitude van 3,4.

  Lees verder
 • Gastles over aardbevingen voor leerlingen de Wilgenstee

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 16-05-2018

  Leerlingen van groep 5 en 6 van de Wilgenstee in Zeerijp kregen 15 mei 2018 een leuke en leerzame gastles over aardbevingen aangeboden door de Veiligheidsregio Groningen.

  Lees verder
 • Rapportage NCG eerste kwartaal 2018

  Bron:NCG
  Datum:16-05-2018

  Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft de eerste kwartaalrapportage van 2018 uitgebracht.

  Lees verder
 • Donderdag hoorzitting in Tweede Kamer

  Bron: Tweede Kamer
  Datum: 14-05-2018

  Aanstaande donderdag, 17 mei 2018, wordt er een hoorzitting / rondetafelgesprek in de Tweede Kamer gehouden over de gaswinning uit het Groningenveld.

  Lees verder
 • Brief over verdaging op de mat

  Bron: TCMG
  Datum: 09-05-2018

  Komende dagen valt er bij circa 13.000 adressen een brief in de bus waarin we de termijn verlengen om te beslissen over de ingediende aanvragen voor schadevergoeding. Het is een formele brief die TCMG moet sturen omdat de schadeafhandeling nu onder het bestuursrecht valt. In dit verhaal leggen we uit hoe dat zit.

  Lees verder
 • Opening plein Hogestraat Loppersum op 12 mei

  Bron: gemeente Loppersum
  Datum: 07-05-2018

  Op de locatie van de voormalige Albert Heijn aan de Hogestraat is een plein gerealiseerd, dit is een tijdelijke inrichting. De winkels in het centrum zijn hierdoor weer met elkaar verbonden. De winkeliers en de gemeente willen dit graag met u vieren.

  Lees verder
 • 1750 nieuwe schademeldingen, aantal bezoeken groeit

  Bron: TCMG
  Datum: 04-05-2018

  Het aantal bezoeken van deskundigen en zaakbegeleiders bij mensen die schade hebben, groeit elke week sinds de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) haar voorlopige werkwijze bekendmaakte. Bij één van de eerste bezoeken is RTV Noord mee geweest.

  Lees verder
 • Afhandeling ‘oude’ schademeldingen op goede weg

  Bron: NAM
  03-05-2018

  Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ontving 25 april 2018 de eerste voortgangsrapportage over het afhandelen van ruim 6.000 openstaande ‘oude’ schadegevallen.

  Lees verder
 • Brieven rond start 7 mei 2018 nieuwbouw kindcentra Loppersum en Middelstum

  Bron: Gemeente Loppersum
  Datum: 03-05-2018

  Op maandag 7 mei wordt gestart met de (voorbereidende) bouwwerkzaamheden voor de nieuwbouw van de kindcentra in Loppersum en Middelstum. De aannemer, Jorritsma Bouw, gaat starten met de inrichting van de bouwplaats en daarna gaat de daadwerkelijke bouw starten. In de bijgaande brief wordt de bouwplaats inrichting gepresenteerd, een planning van de werkzaamheden en de afspraken rond het verkeer en de werktijden.

  Lees verder
 • Nieuwsupdate april 2018

  Bron: gemeente Loppersum
  30-04-2018
  In deze Nieuwsupdate ‘Natuurlijk versterkt Loppersum’ wordt ingegaan op de stand van zaken binnen het dossier gaswinning en aardbevingen.
  De Nieuwsupdate wordt ook gepubliceerd in de Ommelander Courant (huis aan huis bezorgd 30 april 2018).

  Lees verder
 • Critical review over de waarde van erfgoed in Groningen

  Bron: NCG
  30-04-2018

  In mei en juni verzorgt de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een critical review over waardebepaling van erfgoed in Groningen. De gevolgen van de aardbevingen treffen ook het culturele erfgoed. Dit brengt vraagstukken met zich mee van maatschappelijke, wetenschappelijke en technische aard. Bij de critical review gaan belanghebbenden met elkaar in gesprek over deze vraagstukken.

  Lees verder
 • Nieuwe rapporten woningmarktontwikkelingen Groningen

  Bron: NCG
  30-04-2018

  De woningmarkt in het aardbevingsgebied trekt aan, net als in de rest van Nederland. De verkoopbaarheid van woningen neemt daarmee toe. Dat blijkt uit het meest recente woningmarktonderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de gebieden met gemiddeld meer schade als gevolg van de gaswinning is deze ontwikkeling wel later op gang gekomen dan in andere gebieden.

  Lees verder
 • Verslag kennistafel Bouwen en Versterken over cultureel erfgoed

  Bron:NCG
  26-04-2018

  BuildinG heeft een verslag van de tweede kennistafel Bouwen en Versterken gepubliceerd. De kennistafel vond plaats op 15 maart in Het Paleis aan het Boterdiep in Groningen. Het thema van de bijeenkomst was cultureel erfgoed.

  Lees verder
 • De Groninger gemeenten in de kern van het aardbevingsgebied maken zich grote zorgen over de voortgang versterking en veiligheid

  Bron: Groninger gemeenten in kern aardbevingsgebied
  26-04-2018

  Gezamenlijk persbericht van de gemeenten in de kern van het aardbevingsgebied: De gemeenten in de kern van het aardbevingsgebied zijn uiteraard zeer content met het besluit de gaskraan binnen afzienbare tijd dicht te draaien. Dit is voor de langere termijn een forse verbetering voor de veiligheid en leefbaarheid van onze inwoners. Echter het is niet realistisch dat op korte termijn de risico’s op aardbevingen - zoals in januari in Zeerijp en recent nog in Garsthuizen - drastisch door de gefaseerde afbouw van de gaswinning afnemen.

  Lees verder
 • Spreektekst Theodor Kockelkoren bij Tweede Kamer over SodM-advies tot verlaging gaswinning in Groningen

  Bron: SodM
  26-04-2018

  Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal der mijnen, gaf op 26 april 2018 een technische briefing in de Tweede Kamer over het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) van 1 februari 2018 naar aanleiding van de beving bij Zeerijp.

  Lees verder
 • Gevolgen einde gaswinning voor versterkingsoperatie

  Bron: NCG
  24-04-2018

  Het besluit om de gaswinning in Groningen te beëindigen heeft geen gevolgen voor de versterking van huizen en gebouwen waarbij de uitvoering reeds is gestart. Ook de aanpak van huizen waarvan de bewoners al een versterkingsadvies hebben ontvangen wordt voortgezet.

  Lees verder
 • Experiment met Groningse aardbeving in Japan

  Bron: NAM
  21-04-2018

  In Japan wordt in de week van 7-11 mei een aardbeving nagebootst in het laboratorium van NIED, het National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience. Het gaat om een grootschalig wetenschappelijk experiment van NAM met gepulvariseerd gesteente, dat dezelfde samenstelling heeft als de ondergrond van het Groningen-gasveld.
  Lees verder
 • Aan de slag met perspectief voor Noord- en Midden-Groningen

  Bron: NCG
  19-04-2018

  Gemeenten en woningcorporaties zien veel kansen om de woonkwaliteit, omgevingskwaliteit en leefbaarheid te verbeteren. Het is van belang dat de inwoners als ervaringsdeskundigen hierbij nauw worden betrokken. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit het woningmarkt- en bewonersonderzoek Noord- en Midden-Groningen.

  Lees verder
 • Bestemmingsplan voor het cultureel erfgoed in Loppersum

  Bron: gemeente Loppersum
  18-04-2018

  Het cultureel erfgoed is erg belangrijk voor de identiteit van de gemeente Loppersum en haar inwoners. We zijn er zuinig op en willen het beschermen voor de gevolgen van de gaswinning. Om het cultureel erfgoed te voorzien van een passende bescherming stelde de gemeenteraad op 5 maart 2018 het bestemmingsplan Cultureel Erfgoed vast.

  Lees verder
 • Commissie start uitvoering nieuwe werkwijze afhandeling schademeldingen

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
  18-04-2018

  De onafhankelijke Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen wil circa 80 procent van de huidige schademeldingen rond gaswinning in Groningen en gasopslag in Norg afhandelen in een vereenvoudigde procedure. Belangrijke vereiste is dat de schade maximaal 10.000 euro bedraagt. Alle andere gevallen worden onder de reguliere procedure opgepakt. De Commissie verwacht begin mei de eerste besluiten over schadevergoeding te kunnen nemen.

  Lees verder
 • Jaarrapportage 2017 Onafhankelijke Raadsman

  Bron: Onafhankelijke Raadsman
  18-04-2018

  Vandaag heeft de Onafhankelijke Raadsman zijn jaarrapportage aangeboden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Leendert Klaassen vervult deze ombudsfunctie voor schadeafhandeling en versterking als gevolg van gaswinning in Groningen nu exact vijf jaar. In die periode zijn meer dan 1000 klachten gemeld.

  Lees verder
 • Aardbeving bij Garsthuizen

  Bron: KNMI
  14-04-2018

  Op 13 april 2018 heeft er een aardbeving plaatsgevonden nabij Garsthuizen. De beving is op vele plekken in de omgeving van Garsthuizen gevoeld. Het KNMI stelde de kracht van de beving vast op 2.8 op de schaal van Richter. De beving houdt verband met de gaswinning uit het Groningen-gasveld.

  Schade melden?

  Schade melden kan via Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). U kunt TCMG bereiken via:

  Telefoonnummer: 0800- 4444 111 of via internet: schadedoormijnbouw.nl/contact

  Lees verder
 • 159 aanmeldingen voor Koopinstrument

  Bron: NCG
  03-04-2018

  159 woningeigenaren hebben zich aangemeld voor het Koopinstrument van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Belangstellenden konden zich van 15 februari tot en met 16 maart 2018 aanmelden. Het Koopinstrument is een vervolg op de proef die NCG in 2016 startte.

  Lees verder
 • Artikel over kindcentra in Loppersum en Middelstum

  Bron: gemeente Loppersum
  09-04-2018

  Vanaf mei 2018 wordt er gewerkt aan de bouw van nieuwe kindcentra in de gemeente.

  Lees verder
 • 500 nieuwe schademeldingen in de eerste twee weken

  Bron: TCMG
  03-04-2018

  Het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen heeft op vrijdag 30 maart de vijfhonderdste nieuwe schademelding ontvangen. En tegelijkertijd vragen steeds meer mensen ons wanneer er nu duidelijkheid komt over hun schademelding.

  Lees verder
 • In de media - na besluit kabinet om einde aan gaswinning te maken

  Bron: diverse media regionaal/landelijk
  03-04-2018
  De afgelopen week hebben de media veel aandacht besteed aan het besluit van het kabinet om op termijn een einde te maken aan de gaswinning in Groningen.

  Lees verder
 • Werkzaamheden op de Loppersum clusters

  Bron: NAM
  26-03-2018

  Op de vijf Loppersum-clusters van het Groningen-gasveld worden vanaf 26 maart werkzaamheden uitgevoerd. Het gaat om het testen van veiligheidsafsluiters en het drukvrij maken van compressoren.

  Lees verder
 • NAM plaatst opnieuw geavanceerde meetapparatuur in Groningen

  Bron: NAM
  28-03-2018

  Op en rondom het Groningen-gasveld plaatst NAM de komende weken 30 meetapparaten, zowel voorzien van een GPS-antenne en twee Insar radar-reflectoren. Deze geavanceerde apparatuur monitort, met hulp van satellieten, continue de bodemdaling van het Groningen-gasveld. De meetgegevens worden gebruikt om beter inzicht te krijgen in de risico’s op aardbevingen door gaswinning. Met deze kennis kunnen we deze risico’s verder beperken.

  Lees verder
 • Kabinet: einde aan gaswinning in Groningen

  Bron: Rijksoverheid
  29-03-2018

  De gaswinning uit het Groningenveld wordt volledig beëindigd. Alleen door het wegnemen van de oorzaak van het aardbevingsrisico kunnen de veiligheid en de veiligheidsbeleving in Groningen op afzienbare termijn worden gegarandeerd. Het kabinet neemt daarom maatregelen om de gaswinning zo snel mogelijk geheel af te bouwen.

  Lees verder
 • Memo van B&W naar gemeenteraad over dossier gaswinning

  Bron: gemeente Loppersum
  27-03-2018

  Burgemeester en Wethouders van de gemeente Loppersum hebben op 27 maart 2018 een memo aan de gemeenteraad gestuurd.

  Lees verder
 • Onafhankelijke Raadsman ook voor klachten Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen

  Bron: Onafhankelijke Raadsman
  20-03-2018

  De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) is op 19 maart van start gegaan. Vanaf deze datum kunnen bewoners van het aardbevingsgebied hun schade aan de woning hier melden. De TCMG is ingesteld om onafhankelijk van de NAM en de overheid beslissingen te nemen over de oorzaak van schade en de schadevergoeding. Behalve nieuwe schades gaat de Commissie ook alle schademeldingen afhandelen die sinds 31 maart 2017 zijn ingediend.

  Lees verder
 • Schade door mijnbouw melden bij nieuw schadeloket

  Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
  15-03-2018

  Bewoners en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen vanaf maandag 19 maart terecht bij het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Vanaf dat moment kunt u (alleen) daar uw schade melden die het gevolg is van gaswinning in Groningen en gasopslag in Norg.

  Lees verder
 • Van Engelshoven stelt 17 miljoen euro beschikbaar voor Gronings erfgoed

  Bron: Rijksoverheid
  08-03-2018

  Minister Van Engelshoven (cultuur) maakt 17 miljoen euro vrij voor het onderhoud van rijksmonumenten in het aardbevingsgebied binnen de provincie Groningen: 4 miljoen euro voor 2018 en nog eens 13 miljoen euro voor de komende jaren. Ook de provincie Groningen en Nationaal Coördinator Groningen dragen elk 1,35 miljoen euro bij. Dat hebben minister Ingrid van Engelshoven, gedeputeerde Fleur Gräper-Van Koolwijk en Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders bekend gemaakt tijdens een bezoek aan Appingedam.

  Lees verder
 • Brief uitleg procedure 6000 ‘oude’ schademeldingen verstuurd

  Bron: NAM
  07-03-2018

  Enkele weken geleden hebben de Groningse bestuurders overeenstemming bereikt met het kabinet over een nieuw Protocol Mijnbouwschade Groningen. Dit houdt in dat vanaf 19 maart 2018 iedere bewoner met een schademelding die na 31 maart 2017 is gedaan terecht kan bij de onafhankelijke Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

  Lees verder
 • Wethouder Schollema presenteert businesscase energietransitie in gemeente Marum

  Bron: gemeente Loppersum
  07-03-2018

  Onlangs is Bé Schollema (wethouder Duurzaamheid) samen met 20 mensen naar de gemeente Marum afgereisd om daar een bezoek te brengen aan het warmtenet Marum.

  Lees verder
 • Gemeente komt met kaders voor openbare ruimte na versterking

  Bron: gemeente Loppersum
  06-03-2018

  In de gemeente Loppersum worden op veel plekken woningen versterkt. Als de werkzaamheden klaar zijn, wordt de openbare ruimte hersteld naar de staat van vóór de versterking. Maar soms zijn er wensen om net wat meer te doen dan enkel herstel. Omdat (ook financieel) niet alle wensen kunnen worden gehonoreerd, komt de gemeente nu met het Afwegingskader- en Kaderplan Openbare Ruimte. Via dit instrument wordt antwoord gegeven op de vraag hoe de gemeente omgaat met herstelwerkzaamheden van de openbare ruimte na versterking.

  Lees verder
 • Prijsuitreiking: Aline Bos wint de kinderwedstrijd op www.loppersumversterkt.nl!

  Bron: gemeente Loppersum
  05-03-2018

  Een aantal weken geleden riepen we basisschoolleerlingen op om hun ervaringen met aardbevingen of de versterking van hun huis of hun school te delen. We vroegen ze: wat is er voor jou veranderd, wat vond je spannend, eng of mooi?  Maak hier een verhaaltje, gedicht of een tekening van en stuur het in.

  Lees verder
 • Al 36 duurzame dorpsdaken in Groningen

  Bron: Nationaal Coördinator Groningen
  26-02-2018

  Het Kansrijk Groningen programma ‘Elk dorp een duurzaam dak’ heeft vijf nieuwe dorpen beloond met een bijdrage voor hun ontmoetingsplek. Bierum, Oosteinde, Stedum, Steendam en Tjuchem kregen een toekenning voor hun plannen. Het aantal toekenningen voor duurzame dorpsdaken komt daarmee op 36. In totaal is daar een bedrag van ruim 1.5 miljoen euro mee gemoeid.

  Lees verder
 • Prijsuitreiking leerlingenwedstrijd op 5 maart 2018

  Bron: gemeente Loppersum
  22-02-2018

  Een aantal weken geleden riepen we basisschoolleerlingen op om hun ervaringen met aardbevingen of de versterking van hun huis of hun school te delen. Op maandag 5 maart 2018 maakt wethouder Bé Schollema bekend wie de wedstrijd gewonnen heeft.

  Lees verder
 • Inloopmarkten versterkingsopgave Loppersum en 't Zandt voorzien in behoefte

  Bron: gemeente Loppersum
  22-02-2018

  Deze week zijn in de dorpen Loppersum en 't Zandt bijeenkomsten georganiseerd met als doel een totaalbeeld te schetsen van de versterkingsopgave. De opkomst was groot. Honderden mensen kwamen er op af.

  Lees verder
 • Enorme opkomst bij inloopmarkt over versterking in Loppersum

  Bron: gemeente Loppersum
  20-02-2018
  Honderden mensen kwamen gisteravond naar Zonnehuis Wiemersheerd in Loppersum tijdens de inloopmarkt over de versterkingsopgave die het dorp te wachten staat.

  De avond was georganiseerd om inwoners te informeren over de gevolgen van de versterkingsopgave voor het dorp. Want er staat nogal wat te gebeuren de komende jaren. Nationaal Coördinator Groningen heeft de afgelopen maanden versterkingsadviezen met een deel van de inwoners van Loppersum besproken.

  De impact hiervan is groot: het gaat om het versterken van de woning of een alternatief voor versterken. Er wordt op veel verschillende plekken gewerkt en tijdens de inloopmarkt kregen inwoners een beeld van de samenhang van alle projecten in het dorp.

  Lees verder
 • Ruim 6.500 gebouwen geïnspecteerd in aardbevingsgebied

  Bron: Nationaal Coördinator Groningen
  16-02-2018

  In 2017 zijn in de kern van het aardbevingsgebied ruim 5.000 adressen geïnspecteerd als onderdeel van het versterkingsprogramma van Nationaal Coordinator Groningen (NCG). In totaal staat de teller nu op ruim 6.500 uitgevoerde inspecties. Dat staat in de vierde kwartaalrapportage van 2017 van NCG. De inspecties zijn nodig om te beoordelen of de gebouwen bestand zijn tegen aardbevingen of versterkt moeten worden. Van ruim 3.000 panden is ondertussen bekend dat versterking noodzakelijk is. Op meerdere plaatsen in het aardbevingsgebied wordt inmiddels volop gewerkt aan de versterking van gebouwen.

  Lees verder
 • Vanaf vandaag aanmelden voor opkopen woning via het Koopinstrument

  Bron: Nationaal Coördinator Groningen
  15-02-2018

  Vanaf vandaag, donderdag 15 februari 2018, start Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met het Koopinstrument. Woningeigenaren met een huis in de kern van het aardbevingsgebied kunnen zich dan aanmelden voor het opkopen van hun woning. Aanmelden kan van 15 februari tot en met 16 maart 2018 via het aanvraagformulier op www.nationaalcoordinatorgroningen.nl.

  Lees verder
 • NAM moet rapportage opleveren over bevingen van begin februari 2018

  Bron: Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
  14-02-2018

  Op 8, 10 en 11 februari 2018 zijn er weer aardbevingen in Groningen geweest als gevolg van de gaswinning door de NAM. Het gaat om:

  Lees verder
 • Zeven moties over gaswinning aangenomen in de Tweede Kamer

  Bron: Tweede Kamer
  13-02-2018

  Vandaag, 13 februari 2018, besprak de Tweede Kamer de moties die op 7 februari ingediend waren tijdens het debat over de gaswinning in Groningen en de schadeafhandeling.

  Lees verder
 • 19 en 21 februari inloopmarkten voor inwoners van Loppersum en 't Zandt

  Bron: gemeente Loppersum
  12-02-2018

  Het bestuur van dorpsbelangen en de gemeente Loppersum nodigen inwoners van het dorp Loppersum en van 't Zandt uit voor inloopmarkten over de versterkingsopgave in beide dorpen.

  Lees verder
 • Aardbeving bij Garrelsweer

  Bron: KNMI
  11-02-2018
  Vandaag, 11 februari 2018, heeft een aardbeving plaatsgevonden nabij Garrelsweer. De beving is op vele plekken in de omgeving van Garrelsweer gevoeld. Het KNMI stelde de kracht van de beving vast op 2.2 op de schaal van Richter. De beving houdt verband met de gaswinning uit het Groningen-gasveld.

  Lees verder
 • Kamer sprak over gaswinning in Groningen

  Bron: Tweede Kamer
  08-02-2018

  De Kamer sprak gisteren, op 7 februari 2018, opnieuw over de gaswinning in Groningen. Het nieuwe schadeprotocol, de afhandeling van oude schadegevallen en het terugschroeven van de gaswinning zijn de belangrijkste onderwerpen van het debat.

  Lees verder
 • Aardbeving bij Loppersum

  Bron: KNMI
  08-02-2018
  Vanmiddag, 8 februari 2018, heeft een aardbeving plaatsgevonden nabij Loppersum. De beving is op vele plekken in de omgeving van Loppersum gevoeld. Het KNMI stelde de kracht van de beving vast op 2.0 op de schaal van Richter. De beving houdt verband met de gaswinning uit het Groningen-gasveld.

  Lees verder
 • Toekomstplannen Hoofdstraat 49 en 51 't Zandt

  Bron: gemeente Loppersum
  06-02-2018

  Wethouder Pier Prins (Ruimtelijke Ordening): 'Er was gisteren veel (media) aandacht voor de ontwikkelingen rond het pand aan Hoofdstraat 51 in 't Zandt. Vanaf 2016 zijn wij als gemeente in gesprek met Woongroep Marenland, de Nationaal Coördinator Groningen en het dorp (binnen de projectgroep 't Zandt op de kaart) om te komen tot een toekomstbestendig dorp in samenhang met de versterkingsoperatie.

  Lees verder
 • In de media - schadeprotocol, gaswinning omlaag en meer

  Bron: diverse media regionaal/landelijk
  06-02-2018
  De afgelopen week hebben de media veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen rond de gaswinning in Groningen. Er gebeurde van alles: De SodM bracht een advies uit aan minister Wiebes, het nieuwe schadeprotocol werd gepresenteerd en de gaswinning uit de Loppersum-clusters werd stilgelegd.

  Lees verder
 • Woensdag 7 februari debat over verlaging gaswinning in Groningen

  Bron: Tweede Kamer
  05-02-2018

  Hoever moet de gaswinning in Groningen omlaag? En hoe worden mensen met gaswinningsschade gecompenseerd? Op woensdag 7 februari 2018 vanaf ongeveer 14.40 uur debatteert de Tweede Kamer over het verlagen van de gaswinning in Groningen met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

  Lees verder
 • Shell, ExxonMobil en NAM bij hoorzitting over gaswinningsschade

  Bron: Tweede Kamer
  02-02-2018

  De commissie voor Economische Zaken en Klimaat hield op donderdag 1 februari 2018 een hoorzitting over de betaalcapaciteit van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

  Lees verder
 • NAM sluit per direct Loppersum clusters

  Bron: Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)
  02-02-2018

  NAM heeft vrijdag 2 februari 2018 gehoor gegeven aan de opdracht van Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om vijf Loppersum clusters stil te zetten. Het gaat hierbij om Ten Post, Overschild, De Pauwen, 't Zandt en Leermens.

  Lees verder
 • Advies SodM: gasproductie flink omlaag

  Bron: Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
  01-02-2018

  Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om met oog op de veiligheid van de inwoners van Groningen de gasproductie flink te verlagen.

  Lees verder
 • Gasnetbeheerder: leveringszekerheid bij 14 miljard m3

  Bron: Gasunie
  01-02-2018

  Landelijk gasnetbeheerder GTS heeft op 1 februari 2018 een analyse aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, waarin GTS heeft gekeken naar de gevolgen voor de leveringszekerheid als de gaswinning in Groningen wordt verlaagd en maximaal zes productieclusters ingesloten. Directe aanleiding zijn de door NAM voorgestelde maatregelen naar aanleiding van de aardbeving bij Zeerijp op 8 januari van dit jaar.  

  Lees verder
 • Reactie Burgemeester Rodenboog op advies SODM

  Bron: gemeente Loppersum
  01-02-2018

  Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft vandaag op1 februari 2018 het advies uitgebracht om de gasproductie verder terug te brengen voor de veiligheid van de Groningers.

  Lees verder
 • Hoorzitting over betaalcapaciteit NAM

  Bron: Tweede Kamer
  01-02-2018

  Op donderdag 1 februari 2018 is er een hoorzitting over de betaalcapaciteit van NAM.

  Lees verder
 • RUG publiceert eindrapport Gronings Perspectief

  Bron:Nationaal Coördinator Groningen
  31-01-2018

  Lees verder
 • Nieuw schadeprotocol voor het aardbevingsgebied

  Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  31-01-2018

  Er is een nieuw schadeprotocol voor het aardbevingsgebied in Groningen. Vanaf 19 maart 2018 kan iedere bewoner met een melding van nieuwe schade, of met vragen over een schademelding die na 31 maart 2017 bij Centrum Veilig Wonen (CVW) is gedaan, terecht bij de Tijdelijke Commissie mijnbouwschade Groningen.

  Lees verder
 • RTV Noord zendt persconferentie schadeprotocol live uit

  Bron: RTV Noord
  31-01-2018

  De presentatie van het nieuwe schadeprotocol is woensdagmiddag 31 januari om 16.00 uur. De persconferentie is online en in de app live te volgen bij RTV Noord.

  Lees verder
 • Koopinstrument start op 15 februari

  Bron: Nationaal Coördinator Groningen
  29-01-2018

  Op donderdag 15 februari 2018 start Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met het Koopinstrument. Woningeigenaren met een huis in de kern van het aardbevingsgebied kunnen zich dan aanmelden voor het opkopen van hun woning. Aanmelden kan van 15 februari tot en met 16 maart 2018 via het aanvraagformulier op www.nationaalcoordinatorgroningen.nl

  Lees verder
 • Inloopbijeenkomst op 31 januari over tijdelijke herinrichting Hogestraat 4 Loppersum

  Bron: gemeente Loppersum
  29-01-2018

  Op donderdag 11 januari 2018 starten de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop aan de Hogestraat 4 (voormalige Albert Heijn) in Loppersum. De komende periode zullen o.a. hekken geplaatst worden.

  Lees verder
 • Nieuwsupdate januari 2018

  Bron: gemeente Loppersum
  25-01-2018
  In deze Nieuwsupdate ‘Natuurlijk versterkt Loppersum’ wordt ingegaan op onderwerpen die spelen binnen het dossier gaswinning en aardbevingen. Het is een laagdrempelige manier om u als inwoner te informeren over dit complexe onderwerp waar vele partijen bij betrokken zijn.
  De Nieuwsupdate wordt ook gepubliceerd in de donderdageditie van de Ommelander Courant (huis aan huis bezorgd 25 januari 2018). Geheel onderaan dit bericht kunt u de nieuwsupdate raadplegen en downloaden.

  Lees verder
 • Bodemonderzoek in Zeerijp

  Bron: Nationaal Coördinator Groningen
  25-01-2018
  Van 29 januari tot en met 16 februari 2018 worden onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen grondonderzoeken uitgevoerd in Zeerijp. Deze onderzoeken doen we om onder andere het draagvermogen van de grond vast te stellen. Deze informatie is nodig om vast te stellen of woningen versterkt moet worden, zodat ze beter bestand zijn tegen aardbevingen.

  Lees verder
 • Aangenomen moties n.a.v. debat Tweede Kamer over gaswinning

  Bron: Tweede Kamer
  24-01-2018
  Gisteren, 23 januari 2018, besprak de Tweede Kamer de moties die op 16 januari ingediend waren tijdens het debat over het nog steeds ontbrekende schadeprotocol voor inwoners en de afhandeling van de mijnbouwschade. Ook de vraag hoe snel de gaswinning verder afgebouwd kan worden kwam toen aan de orde.

  Lees verder
 • Ook in hoger beroep moet NAM waardevermindering huizen Groningen vergoeden

  Bron: de Rechtspraak
  23-01-2018

  Vandaag heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in het hoger beroep dat de NAM heeft ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland van 2 september 2015 in het geschil tussen aan de ene zijde NAM en aan de andere zijde stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (stichting WAG) en een aantal woningcorporaties.

  Lees verder
 • Oproep aan basisschoolleerlingen uit de gemeente Loppersum

  Bron: gemeente Loppersum
  22-01-2018
  Beste leerling, wil jij ons helpen?

  Op deze website staat heel veel informatie over de versterking en aardbevingen. Maar er staat nog weinig op over hoe kinderen dit beleven. We zouden het fijn vinden als jij je ervaringen met aardbevingen of de versterking van je huis of school wilt delen.

  Wat is er voor jou veranderd, wat vond je spannend, eng of mooi?

  Lees verder
 • Gemeente Loppersum stelt busvervoer beschikbaar naar fakkeltocht op 19 januari

  Bron: Groninger Bodem Beweging en gemeente Loppersum
  18-01-2018

  In de stad Groningen wordt vrijdag 19 januari 2018 een fakkeltocht gehouden als protest tegen de gaswinning in onze provincie. Naar aanleiding van de recente aardbeving in Zeerijp, die gevoeld werd tot in de stad Groningen, organiseert de Groninger Bodem Beweging een grote gezamenlijke fakkeltocht.

  Lees verder
 • Debat Tweede Kamer over aardbeving

  Bron: Tweede Kamer
  17-01-2018
  Gisteravond (16 januari jl.) debatteerde de Tweede Kamer met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over het nog steeds ontbrekende schadeprotocol voor inwoners en de afhandeling van de mijnbouwschade. Ook de vraag hoe snel de gaswinning verder afgebouwd kan worden kwam aan de orde.

  Lees verder
 • Reactie SodM op maatregelen NAM: “Stap in de goede richting maar nog niet concreet genoeg.”

  Bron: Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  11-01-2018
  De gasproductie in Groningen moet omlaag om het risico op aardbevingen te verminderen. De voorgestelde maatregelen van de NAM zijn een stap in de goede richting maar niet concreet genoeg, aldus het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Omdat Groningen zich op dit moment in het hoogste alarmeringsniveau bevindt (code rood), is vanuit het oogpunt van veiligheid naar verwachting een flinke productievermindering noodzakelijk. SodM gaat de komende twee weken bepalen met hoeveel, waar en hoe de gasproductie moet worden verminderd. En zal hierover een advies uitbrengen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Minister Wiebes beslist uiteindelijk wat er met de gasproductie moet gebeuren.

  Lees verder
 • In de media - na aardbeving in Zeerijp

  Bron: diverse media regionaal/landelijk
  15-01-2018
  De afgelopen week hebben de media veel aandacht besteed aan de aardbeving in Zeerijp.

  Lees verder
 • Motie n.a.v. aardbeving Zeerijp

  Bron: gemeente Loppersum
  15-01-2018
  Gemeenteraad van Loppersum heeft unaniem motie aangenomen naar aanleiding van de aardbeving bij Zeerijp op 8 januari 2018.

  Lees verder
 • NAM levert rapport aan SodM over beving Zeerijp

  Bron: NAM
  10-01-2018
  Naar aanleiding van de aardbeving bij Zeerijp van 8 januari 2018 heeft NAM conform het Meet- en Regelprotocol Groningen vanmiddag (binnen de daarvoor afgesproken 48 uur) een rapport opgeleverd aan de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). 

  Lees verder
 • Versterkte basisschool Klim-op in Middelstum officieel geopend

  Bron: gemeente Loppersum
  10-01-2018
  Vandaag, 10 januari 2018, is het schoolgebouw van gereformeerde basisschool Klim-op aan de Boerdamsterweg 12 in Middelstum officieel geopend. GBS Klim-op heeft als eerste school in het gebied intrek in een versterkt en vernieuwd schoolgebouw genomen, dat vrij van gebruik van gas is. Er kwamen flink wat mensen op de officiële opening af.

  Lees verder
 • Informatiepunt CVW in gemeentehuis extra geopend n.a.v. aardbeving

  Bron: gemeente Loppersum
  09-01-2018
  Op woensdag 10, donderdag 11 en vrijdag 12 januari zijn medewerkers van Centrum Veilig Wonen (CVW) aanwezig in het gemeentehuis van Loppersum, Molenweg 12 in Loppersum. U kunt, net als gisteren en eergisteren, bij hen terecht met vragen over de aardbeving van maandag 8 januari in Zeerijp en om eventuele schade te melden. Ze helpen desgewenst bij het invullen van schadeformulieren.

  Rechtstreeks online het schadeformulier (CVW) invullen is ook mogelijk.

  Op woensdag 10 januari en donderdag 11 januari zijn de medewerkers van het CVW aanwezig van 08.00 – 20.00 uur. Op vrijdag 12 januari zijn de medewerkers van het CVW aanwezig van 08.00 – 17.00 uur.

  Lees verder
 • Bezoek burgemeester, Cdk en gedeputeerde aan Zeerijp

  Bron: gemeente Loppersum
  10-01-2018
  Op dinsdag 9 januari 2018 hebben burgemeester Rodenboog, de Commissaris van de Koning René Paas en gedeputeerde Eelco Eikenaar een bezoek gebracht aan Zeerijp. Zij waren daar om de ervaringen te horen naar aanleiding van de aardbeving van 8 januari. Er is een bezoek gebracht aan atelier Van Hulsen en Obs De Wilgenstee. Burgemeester Rodenboog: "De impact van de aardbeving van afgelopen maandag is groot. Het was goed om in Zeerijp te zijn en te luisteren naar de ervaringen".

  Lees verder
 • Aardbeving bij Zeerijp

  Bron: KNMI
  08-01-2018
  Vanmiddag, 8 januari 2018, heeft een aardbeving plaatsgevonden nabij Zeerijp. De beving is op vele plekken in de provincie Groningen gevoeld. Het KNMI stelde de kracht van de beving vast op 3,4 op de schaal van Richter. De beving houdt verband met de gaswinning uit het Groningen-gasveld.

  Lees verder
 • Dinsdag gemeentehuis (inclusief CVW) n.a.v. aardbeving van 8.00-20.00 uur open

  Bron: gemeente Loppersum
  09-01-2018 (en 08-01-2018)

  Vandaag, 9 januari, zijn medewerkers van Centrum Veilig Wonen (CVW) tot 20.00 uur aanwezig in het gemeentehuis van Loppersum, Molenweg 12 in Loppersum. U kunt, net als gisteren, bij hen terecht met vragen over de aardbeving van maandag 8 januari in Zeerijp en om eventuele schade te melden. Ze helpen desgewenst bij het invullen van schadeformulieren.

  Rechtstreeks online het schadeformulier (CVW) invullen is ook mogelijk.

  De medewerkers van het KlantContactCentrum van de gemeente zijn ook vanavond tot 20.00 uur telefonisch bereikbaar via 0596- 54 82 00. Ook bij hen kunt u terecht met uw zorgen en uw vragen.


   

  Lees verder
 • NAM moet binnen 48 uur met maatregelen komen na 3,4 beving in Groningen

  Bron: Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  08-01-2018
  Groningen is rond 15.00 uur getroffen door de zwaarste beving in ruim vijf jaar tijd, met een kracht van 3,4. Het epicentrum lag bij Zeerijp nabij Loppersum, meldt het KNMI. De aardbeving is het gevolg van de gaswinning door de NAM. De NAM moet nu bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) binnen 48 uur een analyse opleveren en maatregelen voorstellen. Dit volgt uit het Meet- en regelprotocol dat tot doel heeft om in te grijpen in de gaswinning als aardbevingen in Groningen daarom vragen.

  Lees verder
 • Verhuizing arbitrageteam van CVW naar NAM

  Bron: Centrum Veilig Wonen
  03-01-2017

  Met ingang van 1 januari jl. is het arbitrageteam overgegaan van Centrum Veilig Wonen (CVW) naar NAM.

  Lees verder
 • Kaders voor versterken vastgesteld

  Bron: Nationaal Coördinator Groningen
  22-12-2017
  Op 22 december heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de Meerjarenprogramma-brief met de kaders voor versterken van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) vastgesteld. Medio december stemden de colleges van B&W van de twaalf gemeenten in het aardbevingsgebied en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen al in met de Meerjarenprogramma-brief. Minister Wiebes heeft de Meerjarenprogramma-brief aangeboden aan de Tweede Kamer.

  Lees verder
 • Versterking: Samen Sterker, inspiratieavond

  Bron: Groninger Dorpen
  21-12-2017

  Woon je in een dorp, wijk of buurt waar de versterking nu of later aan de orde is? En zou je daar samen met andere dorp,- wijk of buurtgenoten regie op willen voeren en invloed op willen uitoefenen, want het gaat immers om júllie huizen, júllie leefomgeving, dus júllie proces!?

  Lees verder
 • Nieuwsupdate december 2017

  Bron: gemeente Loppersum
  20-12-2017
  In deze Nieuwsupdate ‘Natuurlijk versterkt Loppersum’ wordt ingegaan op onderwerpen die spelen binnen het dossier gaswinning en aardbevingen. Het is een laagdrempelige manier om u als inwoner te informeren over dit complexe onderwerp waar vele partijen bij betrokken zijn.
  De Nieuwsupdate wordt ook gepubliceerd in de donderdageditie van de Ommelander Courant (huis aan huis bezorgd 21 december). Geheel onderaan dit bericht kunt u de nieuwsupdate raadplegen en downloaden.

  Lees verder
 • Uitnodiging officiële opening Basisschool Klim-op Middelstum

  Bron: gemeente Loppersum
  19-12-2017

  De gereformeerde basisschool Klim-op uit Middelstum heeft in december als eerste school in het gebied intrek in een versterkt en vernieuwd schoolgebouw genomen. De school zelf wordt al gebruikt, aan de buitenruimte om de school heen wordt nog gewerkt. Nog voor oud en nieuw is ook de buitenruimte klaar. Om dit alles te vieren zal de school op woensdag 10 januari 2018 officieel geopend worden.

  Lees verder
Top