Nieuws & achtergronden 2017

Nieuws & achtergronden 2017

 • Kaders voor versterken vastgesteld

  Bron: Nationaal Coördinator Groningen
  22-12-2017
  Op 22 december heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de Meerjarenprogramma-brief met de kaders voor versterken van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) vastgesteld. Medio december stemden de colleges van B&W van de twaalf gemeenten in het aardbevingsgebied en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen al in met de Meerjarenprogramma-brief. Minister Wiebes heeft de Meerjarenprogramma-brief aangeboden aan de Tweede Kamer.

  Lees verder
 • Versterking: Samen Sterker, inspiratieavond

  Bron: Groninger Dorpen
  21-12-2017

  Woon je in een dorp, wijk of buurt waar de versterking nu of later aan de orde is? En zou je daar samen met andere dorp,- wijk of buurtgenoten regie op willen voeren en invloed op willen uitoefenen, want het gaat immers om júllie huizen, júllie leefomgeving, dus júllie proces!?

  Lees verder
 • Nieuwsupdate december 2017

  Bron: gemeente Loppersum
  20-12-2017
  In deze Nieuwsupdate ‘Natuurlijk versterkt Loppersum’ wordt ingegaan op onderwerpen die spelen binnen het dossier gaswinning en aardbevingen. Het is een laagdrempelige manier om u als inwoner te informeren over dit complexe onderwerp waar vele partijen bij betrokken zijn.
  De Nieuwsupdate wordt ook gepubliceerd in de donderdageditie van de Ommelander Courant (huis aan huis bezorgd 21 december). Geheel onderaan dit bericht kunt u de nieuwsupdate raadplegen en downloaden.

  Lees verder
 • Uitnodiging officiële opening Basisschool Klim-op Middelstum

  Bron: gemeente Loppersum
  19-12-2017

  De gereformeerde basisschool Klim-op uit Middelstum heeft in december als eerste school in het gebied intrek in een versterkt en vernieuwd schoolgebouw genomen. De school zelf wordt al gebruikt, aan de buitenruimte om de school heen wordt nog gewerkt. Nog voor oud en nieuw is ook de buitenruimte klaar. Om dit alles te vieren zal de school op woensdag 10 januari 2018 officieel geopend worden.

  Lees verder
 • Overschrijding grenswaarde aardbevingsdichtheid Groningenveld december 2017

  Bron: Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  14-12-2017
  De grenswaarde van het signaleringsniveau voor de aardbevingsdichtheid van het Meet- en regelprotocol (0,25 bevingen/km 2/jaar) is overschreden. De grenswaarde is overschreden door een aardbeving op zondag 10 december met een magnitude van 2,1 bij ‘t Zandt. De maximum aardbevingsdichtheid in het Groningen veld is nu 0,26 bevingen/km 2/jaar. Dit maximum is gelegen tussen de dorpen ‘t Zand en Zeerijp.

  Lees verder
 • Gemeente lanceert website voor inwoners over versterking

  Bron: gemeente Loppersum
  12-12-2017
  Vanaf vandaag is er een nieuwe website in de lucht: www.loppersumversterkt.nl. Deze website gaat over het versterken van woningen en andere gebouwen in Loppersum. Want als gevolg van de gaswinning en de aardbevingen wordt er op grote schaal gewerkt aan het versterken en verbeteren van huizen, scholen en andere gebouwen. De gemeente wil met deze website inwoners helpen om duidelijkheid te krijgen over wat er gebeurt in de dorpen, welke partijen daarbij betrokken zijn en waar mensen met vragen terecht kunnen. De website www.loppersumversterkt.nl is bedoeld voor alle inwoners en ondernemers uit de gemeente Loppersum en voor andere geïnteresseerden.

  Lees verder
 • Aardbeving bij 't Zandt

  Bron: KNMI
  10-12-2017
  Op 10 december 2017 heeft een aardbeving plaatsgevonden nabij 't Zandt. Het KNMI stelde de kracht van de beving vast op 2,1 op de schaal van Richter. De beving houdt verband met de gaswinning uit Groningen-gasveld.

  Lees verder
 • Burgemeester Rodenboog maakt zich zorgen over toename bevingen

  Bron: RTV Noord
  10-12-2017
  De bodem rondom het gasgebied van Loppersum was lange tijd rustig. Maar de decembermaand is nog niet op de helft en er zijn al vier aardbevingen geweest. Burgemeester Albert Rodenboog van de gemeente Loppersum maakt zich zorgen over de toename. 'Zeker gezien het versterkingsprogramma dat steeds meer vertraging oploopt.'

  Lees verder
 • Jaarverslag CVW

  Bron: Centrum Veilig Wonen
  08-12-2017

  Centrum Veilig Wonen (CVW) is bezig met een organisatieverandering, resulterend in een contractmanagement-, advies-, inkoop- en uitvoeringsorganisatie die gebiedsgericht gaat werken voor het totale versterkingsproces.

  Lees verder
 • NCG geeft vervolg aan pilot Koopinstrument

  Bron: Nationaal Coördinator Groningen
  08-12-2017
  Nationaal Coördinator Groningen (NCG) komt met een vervolg op de pilot Koopinstrument voor het opkopen van huizen in de kern van het aardbevingsgebied. Het Koopinstrument is bedoeld voor woningeigenaren die langer dan een jaar hun woning te koop hebben staan. Eigenaren met bijzondere omstandigheden krijgen voorrang. In het eerste kwartaal van 2018 kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. De exacte aanmeldperiode maakt NCG op een later moment bekend.

  Lees verder
 • Wierden en Borgen maakt werk van schimmelklachten huurders

  Bron: Woningstichting Wierden en Borgen
  07-12-2017
  Woningstichting Wierden en Borgen heeft, in overleg met de huurdersorganisaties, een aanpak ontwikkeld om schimmelklachten van bewoners sneller en beter af te handelen. 163 huurders in Bedum kregen vorige week een voorstel om eventuele schimmel in de woning te verwijderen en preventieve maatregelen te laten uitvoeren. Ook 60 huurders in Middelstum hebben deze week een brief ontvangen waarin zij nog dit jaar uitgenodigd worden om de versterking van hun woning te bespreken en mogelijke maatregelen om de schimmelklachten te verhelpen. Op basis van de klachten uit beide dorpen heeft Wierden en Borgen de procedure voor het melden en afhandelen van klachten verbeterd. Zo kunnen bewoners op verzoek een schimmelinspectie laten uitvoeren in hun woning en krijgen ze sneller duidelijkheid over het vervolgtraject.

  Lees verder
 • NCG presenteert kaders voor versterken

  Bron: Nationaal Coördinator Groningen
  21-11-2017
  Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is volop bezig met het inspecteren en versterken van gebouwen in het aardbevingsgebied. In 2017 en begin 2018 horen ruim 3.000 huishoudens wat er moet gebeuren om hun woning aardbevingsbestendig te maken. Om de versterking van deze gebouwen te kunnen uitvoeren en bewoners helderheid te geven, heeft NCG kaders opgesteld. Het gaat om randvoorwaarden en uitgangspunten om de versterking mogelijk te maken.

  Lees verder
 • NCG betrekt markt bij versterkingsopgave

  Bron: Nationaal Coördinator Groningen
  17-11-2017
  Komende jaren is grote inspanning nodig om gebouwen in het gebied aardbevingsbestendig te maken. Hoe kijkt de markt aan tegen de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied? Vanaf 17 november kunnen partijen zich aanmelden voor een marktconsultatie. Hiermee wil NCG meer informatie krijgen over de manier waarop de markt in de toekomst kan worden ingeschakeld om de versterkingsopgave zorgvuldig uit te voeren.  

  Lees verder
 • Besluit over gaswinning in Groningen moet opnieuw

  Bron: Raad van State
  15-11-2017

  De minister van Economische Zaken en Klimaat moet een nieuw besluit nemen over de gaswinning in Groningen. Zijn eerdere besluit om de komende vijf jaar 21,6 miljard kubieke meter per gasjaar te winnen, heeft hij niet goed onderbouwd. Dat oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van vandaag (15 november 2017). Zo heeft de minister het risico voor de mensen in het aardbevingsgebied niet genoeg betrokken in zijn motivering. Hij heeft ook niet gemotiveerd waarom de leveringszekerheid als ondergrens is genomen voor de hoeveelheid te winnen gas, ondanks de onzekerheid over de gevolgen. Bovendien heeft hij niet duidelijk gemaakt welke maatregelen mogelijk zijn om de behoefte aan gas te beperken. De minister krijgt een jaar de tijd om een nieuw, beter onderbouwd besluit te nemen. Tot die tijd ligt de gaswinning niet stil. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in de uitspraak bepaald dat de NAM in de tussenliggende periode gas mag blijven winnen.

  Lees verder
 • Derde kwartaalrapportage gepubliceerd

  Bron: Nationaal Coördinator Groningen
  10-11-2017
  Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft de derde kwartaalrapportage van 2017 uitgebracht. De rapportage beschrijft de voortgang rondom schadeherstel, inspecties en versterken van woningen, regelingen en onderzoeken.
   

  Lees verder
 • Vragen over herstel van schade en versterking van een monumentaal pand? Bel dan met het Erfgoedloket Groningen

  Bron: Erfgoedloket Groningen
  09-11-2017
  Eigenaren van monumenten in het aardbevingsgebied kunnen vanaf oktober terecht bij Erfgoedloket Groningen met vragen over schadeherstel en versterking. De provincie Groningen heeft samen met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) subsidie verstrekt aan adviesorganisatie Libau om een Erfgoedloket en Erfgoedadviesteam in het leven te roepen.

  Lees verder
 • Bouw drie nieuwe kindcentra en versterking van scholen

  Bron: gemeente Loppersum
  20-10-2017
  De scholen in de gemeente Loppersum worden bouwkundig versterkt, zodat ze bestand zijn tegen de gevolgen van de gaswinning. In sommige gevallen wordt er gekozen voor het bouwen van een gloednieuw kindcentrum waar opvang en onderwijs onder één dak te vinden is voor kinderen van 0-12 jaar.
  Dit gebeurt in de dorpen Middelstum, Stedum en Loppersum.

  Lees verder
 • Vertrouwen in woningmarkt aardbevingsgebied sinds 2015 toegenomen

  Bron: Nationaal Coördinator Groningen
  05-09-2017
  Het vertrouwen in de woningmarkt is onder bewoners van de gemeenten in het aardbevingsgebied  toegenomen sinds 2015. Dat blijkt uit de tweede Eigen Huis Marktindicator Groningen, die de TU Delft in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft uitgevoerd. Met een gemiddelde score van 109 op de Eigen Huis Marktindicator in het tweede kwartaal van 2017, is de score wel iets lager dan in het vorige kwartaal (112). Het  vertrouwen is iets minder sterk dan in de andere gebieden in Groningen en Nederland als geheel. Net als in 2015 blijkt de combinatie van bevolkingskrimp en aardbevingsrisico’s een negatief effect op elkaar te hebben als het gaat om het vertrouwen in de koopwoningmarkt.

  Lees verder
 • Nieuwsupdate juli 2017

  Bron: gemeente Loppersum
  10-07-2017
  Met de nieuwsupdate ‘Natuurlijk versterkt Loppersum’ informeren wij u vanuit de gemeente Loppersum periodiek over de onderwerpen die spelen binnen het dossier gaswinning en aardbevingen in Groningen.

  Lees verder
Top