Nieuws & achtergronden

Nieuws & achtergronden

 • Nieuws

  • Logo Marenland
   Stevige toekomstplannen voor ’t Zandt worden concreet

   Bron: Woongroep Marenland
   Datum: 13-11-2018

   Bewoners in ’t Zandt ontvingen afgelopen week goed bericht: er is geld beschikbaar om te investeren in de nodige versterking van het dorp. Woongroep Marenland ondertekende op 1 november een akkoord waarmee de financiën zeker zijn gesteld. De 51 huurwoningen -waarvoor een versterkingsadvies is gegeven- worden vervangen door versterkte nieuwe woningen.

  • Schoolbesturen
   100 scholen in aardbevingsgebied slaan de handen ineen voor toekomstbestendig onderwijs

   Bron: Vereniging Kansrijke Groningers
   Datum: 14-11-2018

   De Vereniging Kansrijke Groningers is opgericht om toekomstbestendig onderwijs, gelijke kansen voor alle leerlingen en een goede aansluiting op de (toekomstige) arbeidsmarkt te realiseren. De vereniging is een gezamenlijk initiatief van zeven onderwijsorganisaties uit het primair, voortgezet en middelbaar beroeps onderwijs uit het aardbevingsgebied.

  • Buggy
   Is het nu wel of niet veilig in mijn huis?

   Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
   Datum: 12-11-2018

   Zeker als het gaat om veiligheid, is duidelijkheid extra belangrijk. Maar doordat er meerdere organisaties in Groningen betrokken zijn bij de veiligheid, zorgt dat soms voor verwarring. Met dit verhaal proberen we wat meer inzicht te bieden in wat wij en anderen doen op het gebied van veiligheid.

  • Breed landschap
   Pilot Nije Heerd van start

   Bron: NCG
   Datum: 09-11-2018

   Op 8 november 2018 is de pilot Nije Heerd gestart. Dit proefproject is bedoeld om agrariërs in het aardbevingsgebied te ondersteunen bij het bouwen van een nieuwe aardbevingsbestendige schuur of stal. De nieuwe schuur of stal moet een bijdrage leveren aan de ruimtelijke en architectonische kwaliteit van het landschap.

  • Rijk, provincie en gemeenten bereiken overeenstemming over Plan van Aanpak versterking

   Bron: NCG
   Datum: 09-11-2018

   Vrijdag 2 november hebben Rijk, provincie en gemeenten overeenstemming bereikt over het Plan van Aanpak voor de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied Groningen.

  • schadeexpert
   Kosten TCMG in begroting geraamd op 47,4 miljoen euro

   Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
   Datum: 09-11-2018

   De begroting van de kosten voor de organisatie van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen zijn voor 2018 naar beneden bijgesteld. Waar aanvankelijk gerekend werd met 65 miljoen euro, worden de kosten in de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op 47,4 miljoen euro geraamd.

  • Gemeentehuis
   Gemeentehuis Loppersum wordt bouwkundig versterkt

   Bron: gemeente Loppersum
   Datum: 08-11-2018

   Uit inspecties is gebleken dat het gemeentehuis van Loppersum versterkt moet worden om beter bestand te zijn tegen mogelijke aardbevingen.

  • Logo Gronings Perspectief
   Groningers merken te weinig van aanpak aardbevingsproblematiek

   Bron: Gronings Perspectief
   Datum: 08-11-2018

   RUG-onderzoekers concluderen: afnemend vertrouwen bij zwaarst getroffenen.

  • Eerste 50 miljoen euro Nationaal Programma Groningen toegekend

   Bron: Provincie Groningen
   Datum: 06-11-2018

   Vanuit het Rijk is de eerste vijftig miljoen euro toegekend voor het Nationaal Programma Groningen, waarbij het toekomstperspectief van de provincie centraal staat. Het geld is bedoeld voor de uitvoering van projecten rondom leefbaarheid, energie en economie.

  • Handeling school Loppersum
   Feestelijke handelingen bij kindcentra Loppersum en Middelstum

   Bron: gemeente Loppersum
   Datum: 12-11-2018

   Op maandag 12 november werden twee mijlpalen gevierd: de boring voor de Warmte Koude Opslag van het kindcentrum in Middelstum én het bereiken van het hoogste punt van het kindcentrum in Loppersum. Er kwamen flink wat mensen op deze handelingen af.

  • Spandoek TCMG
   Beeld TCMG-klachtenregeling: schiet nou eens op!

   Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
   Datum: 02-11-2018

   Net als veel andere bestuursorganen heeft ook de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen een klachtenregeling in het leven geroepen. 'Schiet nou eens op', is de meest gehoorde klacht.

  • Hartman foto
   Rijk, provincie en gemeenten stemmen in met Plan van Aanpak versterking

   Bron: NCG
   Datum: 02-11-2018

   Vandaag hebben Rijk, provincie en gemeenten ingestemd met het Plan van Aanpak voor de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied Groningen. De afgelopen maanden is samen met deze opdrachtgevers door NCG gewerkt aan dit plan.

  • Gebouw TCMG
   TCMG is verhuisd naar Hoogezand

   Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen
   Datum: 05-11-2018

   Vanaf vandaag, 5 november, is het hoofdadres van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen: Techniekweg 1, 9601 MD in Hoogezand.

  • Logo SodM
   SodM: Update voortgang versterking in Groningen (november 2018)

   Bron: Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
   Datum: 02-11-2018

   Het plan van aanpak van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) voor de versterking in Groningen is goed genoeg is om mee aan de slag te gaan.  Het is nu aan de NCG om dit plan met grote voortvarendheid te gaan uitvoeren. Dat laat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) weten in een reactie op bericht dat het plan van aanpak voor de versterking akkoord bevonden is door de opdrachtgevers – de gemeenten, de provincie en het Rijk.

  • Onderzoek CBS Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld

   Bron: NCG
   Datum: 01-11-2018

   Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd onderzoek te doen naar de ontwikkeling van de verkoopbaarheid en verkoopprijzen van woningen in het aardbevingsgebied.

  • Uitnodiging kindcentra
   Uitnodiging feestelijke handelingen kindcentra Loppersum en Middelstum

   Bron: gemeente Loppersum
   Datum: 31 oktober 2018

   Op maandag 12 november vieren we 2 mijlpalen: het bereiken van het hoogste punt van de bouw van het kindcentrum in Middelstum én de boring voor de Warmte Koude Opslag van het kindcentrum in Loppersum, waarmee de school verwarmd gaat worden. Ouders, omwonenden en andere belangstellenden zijn van harte welkom hierbij!

  • Foto opname schade
   Aanbesteding afgerond: binnenkort meer deskundigen beschikbaar

   Bron:Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
   Datum: 19-10-2018

   De aanbesteding voor de inzet van onafhankelijke deskundigen is geslaagd. Vier partijen hebben hun diensten aangeboden en zijn nu gecontracteerd. Het betekent zeker een verdubbeling van het aantal beschikbare deskundigen. Een belangrijke stap richting een versnelling van de schade- afhandeling en het wegwerken van het stuwmeer van circa 18.000 schademeldingen.

  • Logo SodM
   Oordeel SodM over de productieverdeling in Groningen voor gasjaar 2018/2019

   Bron: Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
   Datum: 18-10-2018

   Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) bevestigt dat de door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voorgenomen verdeling van de productie over het Groningen gasveld voor het gasjaar 2018/2019 de seismische risico’s zo verantwoord mogelijk beperkt.

  • Wiebes in Eerste Kamer
   Eerste Kamer steunt Wet minimalisering gaswinning Groningen

   Bron: Eerste Kamer
   Datum: 16-10-2018

   De leden van de Eerste Kamer hebben dinsdag 16 oktober in meerderheid gestemd voor het wetsvoorstel Minimaliseren van de gaswinning in Groningen (34.957). De fracties van VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP en OSF stemden voor het wetsvoorstel, de fracties van PVV, SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en 50PLUS stemden tegen. Van de CDA-fractie stemde senator Lokin in tegenstelling tot de rest van haar fractie tegen het voorstel.   

  • Op veel adressen al eerder schade gemeld

   Bron:  Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
   Datum: 10-10-2018

   Op zeker twee derde van de adressen waarvoor de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen een schademelding ontving, is eerder ook schade gemeld bij NAM of CVW. Dat blijkt uit analyse van de schademeldingen. De Commissie is nu voor het eerst begonnen schademeldingen in behandeling te nemen waar ook een historie is met een schademelding bij NAM.

  • Ministerie EZK
   Landelijke en onafhankelijke afwikkeling mijnbouwschade

   Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
   Datum: 09-10-2018

   Er komt een landelijke, onafhankelijke afwikkeling van mijnbouwschade. Gedupeerden van mijnbouwschade zullen voor de beoordeling van hun schade niet langer afhankelijk zijn van de betreffende mijnbouwonderneming. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

  • Onderzoek zolder
   Aanpak 1.935 CVW-dossiers van start

   Bron:Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
   Datum: 08-10-2018

   De Commissie start een apart traject voor schademeldingen die bij het CVW zijn gedaan en waar ook al een deskundige is geweest. Het gaat om 1.935 dossiers, waarvan we het gros voor het einde van dit jaar verwachten te hebben afgehandeld. Daarmee komt er voor een grote groep een einde aan een periode van lang wachten.

  • Werkbezoek ivm zorg
   Visie (Bevings)bestendige zorg in Groningen

   Bron: NCG
   Datum: 09-10-2018

   Iedereen wil graag dat goede zorg beschikbaar, bereikbaar, betaalbaar en uitvoerbaar blijft in de toekomst voor de bewoners van het aardbevingsgebied. Dat is het doel waar bestuurlijke vertegenwoordigers van gemeenten, zorgaanbieders, corporaties, zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis, provincie, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nationaal Coördinator Groningen mee aan de slag zijn gegaan.

  • Ondertekenaars toekomstplan
   Regio en kabinet investeren in toekomstbestendig Groningen

   Bron: Provincie Groningen
   Datum: 05-10-2018

   De provincie Groningen, de tien gemeenten in het aardbevingsgebied en het kabinet hebben op 5 oktober het startschot gegeven voor het Nationaal Programma Groningen. Met dit programma werken regio en Rijk samen aan de economische versterking en de kwaliteit van de leefomgeving in het gebied

  • Inspectie Warffum
   Wekelijkse update over onze voortgang

   Bron:Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
   Datum: 05-10-2018

   Deze vrijdagochtend stond de teller op 2608 verrichte schade-opnames en 995 genomen besluiten over schadevergoeding.

  • Logo Minsterie EZ
   Ruim 80 procent oude schadegevallen in Groningen afgehandeld

   Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
   Datum: 01-10-2018

   Ruim 80 procent van de bewoners in Groningen met openstaande oude schadegevallen heeft het aanbod van NAM voor de afhandeling van hun schade geaccepteerd. Daarmee zijn 5138 oude schademeldingen afgehandeld. Ongeveer 15 procent van de bewoners heeft het aanbod afgewezen. Zij hebben hun zaak voorgelegd aan de Arbiter Bodembeweging.

  • Aardgas Kolham
   Regio: veiligheid van Groningers nog onvoldoende in beeld bij gaswinning

   Bron: Provincie Groningen
   Datum: 02-10-2018

   De Groninger overheden vinden dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in het ontwerp-besluit voor de hoogte van de gaswinning 2018/2019, nog steeds onvoldoende aandacht besteedt aan de maatschappelijk ontwrichtende effecten van de gaswinning.

  • Tab;et schade invullen
   785 besluiten, 1679 adviesrapporten

   Bron:Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
   Datum: 28-09-2018

   In de afgelopen week zijn er 129 nieuwe aanvragen voor schadevergoeding bij ons binnengekomen. Verder hebben de deskundigen 204 opnames gedaan en zijn er 77 besluiten genomen. Het totaal aantal besluiten dat de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen heeft genomen, is nu 785. In totaal zijn er nu 1679 adviesrapporten verstuurd aan schademelders.

  • Logo gemeente Loppersum
   Loppersum aan de slag met Aardgasvrije Wijken

   Bron: Gemeente Loppersum
   Datum: 27-09-2018

   Wethouder Schollema (portefeuille Duurzaamheid): 'Wij hebben een aanvraag ingediend voor een subsidie in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken. Het is eigenlijk niet meer dan logisch dat de aanvraag is toegewezen. In onze gemeente is veel ellende door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Dan is het ook niet meer dan logisch dat we een van de eerste gemeenten zonder aardgas zijn.

  • Logo Rijksoverheid
   Kabinet benoemt Adviescommissie waardedaling woningen aardbevingsgebied Groningen

   Bron: Rijksoverheid
   Datum: 24-09-2018

   Een onafhankelijke commissie gaat het kabinet adviseren over de regeling voor waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen. De commissie moet voor 1 januari aangeven hoe ook deze vorm van schade het beste publiek kan worden afgehandeld.

 • Achtergronden

Archief
Top