Nieuws & achtergronden

Nieuws & achtergronden

 • Nieuws

  • Dorpsbijeenkomst 10 juli 't Zandt
   Dorpsbijeenkomst en informatiemarkt in 't Zandt goed bezocht

   Bron: Gemeente Loppersum
   Datum: 11-07-2019

   Op 10 juli jl. hebben Nationaal Coördinator Groningen en gemeente Loppersum een presentatie gegeven over de stand van zaken in 't Zandt. Gelijktijdig met de presentatie vond er een informatiemarkt plaats.

  • Herstellen muur
   Stuwmeerregeling: 3.417 keer keuze gemaakt, 49 besluiten

   Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
   Datum: 08-07-2019 

   In de eerste vijf dagen na de start is op 3.417 adressen een keuze gemaakt vanuit de Stuwmeerregeling. De eerste 49 besluiten zijn genomen voor die keuzes, waarbij 245.000 euro schadevergoeding is toegekend. In totaal is er nu 39,4 miljoen euro schadevergoeding toegekend door de TCMG.

  • Logo Gronings Perspectief
   Beving van Westerwijtwerd had impact in de wijde omgeving

   Bron: Gronings Perspectief
   Datum: 10-07-2019

   De aardbeving van Westerwijtwerd op 22 mei 2019 werd in de gemeenten Loppersum, het Hogeland en Groningen door een grote meerderheid van de bevolking gevoeld. Vrijwel niemand had direct na de beving acute hulp nodig.

  • Logo NPG
   Vijf leefbaarheidsprojecten in aardbevingsgebied kunnen van start

   Bron: Nationaal Programma Groningen
   Datum: 10-07-2019

   Ruim 2,5 miljoen euro subsidie voor vijf leefbaarheidsprojecten in aardbevingsgemeenten. Van de herinrichting van een gebied tot het uitvoeren van een stadsvisie en het versterken van recreatie en toerisme.

  • Kantoor CVW
   Contract Centrum Veilig Wonen loopt 31 december af

   Bron: NCG
   Datum: 04-07-2019

   Op 31 december 2019 loopt het contract van Centrum Veilig Wonen (CVW) met NAM af. Het Rijk en de regionale overheden hebben afgelopen mei besloten om vanaf 1 januari 2020 de versterking te laten uitvoeren door één publieke uitvoeringsorganisatie.

  • Nieuwsbrief Loppersum Versterkt

   Bron: Gemeente Loppersum
   Datum: 09-07-2019

   De lokale stuurgroep met daarin gemeente Loppersum, NCG, CVW, Woningcorporatie Wierden en Borgen, Marenland en Woonzorg Nederland brengt ieder kwartaal een gezamenlijke nieuwsbrief uit over de versterkingsaanpak in onze gemeente.

  • Stuwmeerfoto
   1.307 schademelders maken keuze Stuwmeerregeling bekend

   Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
   Datum: 05-07-2019 

   Sinds de start van de Stuwmeerregeling eergisteren, kozen tot vrijdagmiddag 1.235 mensen voor de vaste vergoeding van in totaal 5.000 euro, 8 kozen er voor de variabele vergoeding op basis van facturen van bouwbedrijven, 64 kozen er voor de reguliere procedure. De eerste besluiten op die keuzes zijn inmiddels ook genomen.

  • Logo Gronings Perspectief
   Samenhang en samenwerking in het gaswinningsgebied

   Bron: NCG
   Datum: 04-07-2019

   In sommige dorpen en wijken in de provincie Groningen is er veel samenhang en samenwerking tussen bewoners, in anderen juist veel minder. Hoe komt dat?

  • Logo RvS
   Raad van State: minister moet uitleggen waarom gaswinning niet sneller naar nul kan

   Bron: Raad van State
   Datum: 03-07-2019

   De minister van Economische Zaken en Klimaat moet beter motiveren waarom de Groningse gaswinning na afloop van het huidige gasjaar 2018-2019 niet sneller kan worden afgebouwd naar nul.

  • Plaatje voorkant nieuwsbrief Middelstum
   Nieuwsbrief kindcentrum in Middelstum

   Bron: gemeente Loppersum
   Datum: 08-07-2019

   De bouw van het nieuwe kindcentrum aan de Zuiderstraat in Middelstum is bijna klaar! Het wordt een aardbevingsbestendig, duurzaam gebouw met een flexibele indeling, geschikt om nieuwe vormen van onderwijs te geven.

  • Muur meten
   Duizenden brieven met aanbod Stuwmeerregeling verstuurd

   Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
   Datum: 02-07-2019 

   De schadeafhandeling komt in een stroomversnelling. Het is vanaf morgen, 3 juli, mogelijk een keuze te gaan maken voor deelname aan de Stuwmeerregeling. Komende dagen landt daarom bij ruim 16.000 adressen een brief op de mat waarin het aanbod en de keuzes staan toegelicht.

  • Logo Rijksoverheid
   Afhandeling schade door gaswinning in Groningen wordt volledig publiek

   Bron: Rijksoverheid
   Datum: 28-0-2019

   De afhandeling van alle verzoeken om vergoeding van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag Norg in Groningen wordt volledig publiekrechtelijk georganiseerd.

  • Logo SodM
   Voortgang van de versterking in Groningen: Crisis-aanpak vereist eenvoudige aansturing

   Bron: SodM
   Datum: 26-06-2019

   De ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werken momenteel samen met de regio intensief aan een crisis-aanpak voor de versterking.

  • Het kindcentrum in Loppersum is vandaag officieel geopend

   Bron: Gemeente Loppersum
   Datum: 25-06-2019

   Vanmiddag was  de feestelijke opening van het kindcentrum in Loppersum. De afgelopen week zijn de basisscholen Roemte en Prinses Beatrix en kinderopvang Kids2b verhuisd naar het nieuwe gebouw aan de Schoolstraat. Nu is er in Loppersum opvang en onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 0-12 jaar.

  • Muur meten
   Deze week: 269 afgehandeld, 974 binnengekomen, 209 schade-opnames

   Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
   Datum: 24-06-2019 

   Het aantal nieuwe schademeldingen is met 974 afgelopen week veel minder hard gegroeid dan de week ervoor. Er werden deze week 269 schademeldingen afgehandeld. Er is nu 36,6 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

  • Schadeopname uit raam
   Deze week: 187 afgehandeld, 2.051 binnengekomen, 155 schade-opnames

   Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
   Datum: 18-06-2019 

   Het aantal schademeldingen overstijgt met 2.051 deze week het aantal van vorige week. Er werden deze week 187 schademeldingen afgehandeld. Er is nu ruim 33,9 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

  • Logo SodM
   Advies SodM: Weeg maatschappelijke ontwrichting in Groningen mee bij niveau gaswinning 2019/2020

   Bron: SodM
   Datum: 17-06-2019

   Dit advies dateert van 8 mei 2019. De beving bij Westerwijtwerd van 22 mei en de gevolgen ervan voor de Groningers zijn daarom niet meegenomen.

  • Gaswinning Groningen volgend jaar mogelijk al richting 12 miljard kuub

   Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
   Datum: 17-06-2019

   Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat laat aanvullende maatregelen uitwerken die naar verwachting volgend jaar al zorgen voor een extra daling van de gaswinning in Groningen met 3,1 miljard Nm3 naar in totaal 12,8 miljard Nm3. Daarnaast wordt onderzocht of de gaswinning op het niveau van 12 miljard Nm3 kan worden gebracht door de reservebuffer in de gasopslag Norg niet geheel aan te vullen.

  • Overschild
   Dertien projecten krijgen bijdrage uit Nationaal Programma Groningen

   Bron: Provincie Groningen
   Datum:18-06-2019

   Elektrische deelauto's en de aanleg van een warmtenet in de gemeente Loppersum, ondersteuning van het dorpsproces in Overschild en bijscholing van werknemers in de technische installatiebranche.

  • Logo Tweede Kamer
   Stuwmeerregeling schade wordt verruimd

   Bron: Tweede Kamer
   Datum: 13-06-2019

   De stuwmeerregeling wordt verruimd. Alle gedupeerden in het aardbevingsgebied die voor 13 juni 2019 schade hebben gemeld bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) vallen onder de stuwmeerregeling.De regeling zou eerst op advies van TCMG tot 1 januari dit jaar gelden.

  • Foto landschap tcmg
   Minister Wiebes maakt inhoud besluit Stuwmeerregeling bekend

   Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
   Datum: 13-06-2019 

   De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft vanochtend in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt op welke manier hij de Stuwmeerregeling wil invoeren. De regeling zal gaan gelden voor alle openstaande schademeldingen die vóór 13 juni 2019 zijn binnengekomen.

  • Scheur
   Brief verlenging beslistermijn voor stuwmeer schademelders

   Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
   Datum: 12-06-2019 

   Bij 5.400 schademelders landt vanaf vandaag een brief van de TCMG op de mat. Daarin staat dat de beslistermijn voor de afhandeling van hun schademelding formeel tot vijftien maanden wordt verlengd. Een vervelende boodschap die mogelijk voor extra onzekerheid zorgt. Juist voor deze groep is daarom de Stuwmeerregeling voorgesteld.

  • Nieuwsbrief Loppersum-Noord

   Bron: gemeente Loppersum
   Datum: 12-06-2019

   Loppersum-Noord is het gedeelte tussen de Molenweg en het spoor. In dit gebied gaat de komende tijd veel gebeuren. De gemeente, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en woningstichting Wierden en Borgen zetten samen de schouders eronder om deze woonomgeving  te verfraaien en toekomstbestendig te maken. Met als doel de wijk te verbeteren en u als bewoner zich thuis te laten voelen.

  • Gratis bouwkundige inspectie voor monumenteigenaren

   Bron: NCG
   Datum: 12-06-2019

   In 2019 kunnen 175 monumenteigenaren in het aardbevingsgebied een gratis bouwkundige inspectie aanvragen bij Stichting Monumentenwacht Groningen. Nationaal Coördinator Groningen heeft hiervoor een subsidie van 250.000 euro beschikbaar gesteld. De inspectie is bedoeld om monumenteigenaren inzicht te geven in de staat en het onderhoud van hun pand.

  • Deze week: 136 afgehandeld, 1.757 binnengekomen, 232 schade-opnames

   Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
   Datum: 12-06-2019 

   De aardbevingen van Westerwijtwerd en Garrelsweer klinken stevig door in de cijfers. Er kwamen 1.757 nieuwe schademeldingen in een week bij. De weken voor de beving waren dat er gemiddeld zo’n 200. Er werden deze week 136 schademeldingen afgehandeld. Er is nu ruim 32,8 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

  • Afbeelding bij aardbeving
   Aardbeving bij Garrelsweer

   Bron: KNMI
   Datum: 09-06-2019

   Op zondag 9 juni 2019 heeft er een aardbeving plaatsgevonden nabij Garrelsweer rond 7 uur.

  • Scheurenmeter
   Debat Tweede Kamer over schadeafhandeling

   Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
   Datum: 05-06-2019 

   De aanpak van de schadeafhandeling verkeert op dit moment in een bijzondere fase. Gisteravond is door de Tweede Kamer met het Kabinet gedebatteerd over voorstellen om de schadeafhandeling te versnellen. Wat betekent dit voor u?

  • Plaatje GGD
   Aandacht voor gezondheid inwoners aardbevingsgebied

   Bron: NCG
   Datum: 06-06-2019

   De aardbevingsgemeenten krijgen geld om de komende twee jaar extra capaciteit in te zetten voor de emotionele ondersteuning van inwoners. Dit is besloten in het bestuurlijk overleg van woensdag 5 juni tussen Rijk, provincie en gemeenten.

  • Groningse bestuurders
   Doorbraak in crisis aardbevingsgebied

   Bron: Provincie Groningen
   Datum: 06-06-2019

   Er komt een radicale wijziging in de aanpak van de versterking van woningen die door aardbevingen zijn getroffen. De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) werkt het stuwmeer aan schademeldingen versneld weg. Dat heeft een delegatie van de provincie en de gemeenten in het aardbevingsgebied woensdag 5 juni afgesproken met het Rijk.

  • Kamerbrief over versnelling schadeafhandeling, versterkingsoperatie en afbouw gaswinning Groningen

   Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
   Datum: 04-06-2019

   Minister Wiebes (EZK) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over versnelling van de schadeafhandeling, de versterkingsoperatie en de afbouw van de gaswinning in Groningen.

  • Dinsdag 4 juni debat Tweede Kamer over aardbeving

   Bron: Tweede Kamer
   Datum: 03-06-2019

   Dinsdag 3 juni is er een plenaire vergadering in de Tweede Kamer over de aardbeving in Westerwijtwerd naar aanleiding van de gaswinning in Groningen.

  • Schade oner gordijn
   Een week na Westerwijtwerd: een terugblik

   Bron: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)
   Datum: 29-05-2019 

   Vandaag precies een week geleden veroorzaakte de aardbeving bij Westerwijtwerd bij duizenden mensen nieuwe schade. In dit bericht blikken we wat uitgebreider terug op het verloop van de week bij de TCMG.

  • Stuk voorkant nieuwsbrief netwerkschool
   Voortgang versterking locaties Netwerkschool Loppersum Oost

   Bron: Gemeente Loppersum
   Datum: 03-06-2019

   Basisschool De Wilgenstee uit Zeerijp, de Zandplaat uit ‘t Zandt en de Abt Emoschool uit Westeremden vormen met elkaar de Netwerkschool Loppersum Oost. Voor alle drie de scholen geldt dat uit inspectie is gebleken dat ze bouwkundig versterkt moeten worden.

  • Logo SodM
   Crisisaanpak versterking nodig voor de veiligheid van de Groningers

   Bron: SodM
   Datum: 28-05-2019

   Staatstoezicht op de Mijnen adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de versterkingsoperatie als een crisis aan te pakken.

  • Logo Gronings Perspectief
   Beleid gaswinning zet leven van bewoners langdurig op slot

   Bron: Gronings Perspectief
   Datum: 28-05-2019

   Waarom voelen zoveel inwoners van het aardbevingsgebied zich chronisch onveilig? En welke impact heeft de versterkingsoperatie op bewoners? Het onderzoeksproject "Gronings Perspectief" hield een peiling onder 3.917 Groningers en sprak met bewoners en professionals. De problemen van bewoners stapelen zich op, maar beleid gaat eraan voorbij.

 • Achtergronden

Archief
Top